Güney Amerika Mabedi kutsiyet hissi uyandırmaktadır - 6 Aralık 2016

SANTİAGO, Şili – Gittikçe artan sayıda insan Şili, Santiago’da yakın zamanda açılışı yapılan Bahai Mabedinden haberdar olup Mabedin cam ve mermer kanatlarıyla sarmalandıklarında birçoğu kutsiyet hissini yeniden keşfetmektedir.

Ekim’deki açılışından bu yana Mabedin 25 binden fazla ziyaretçisi olmuştur. İster Santiago’dan ister daha uzaklardan olsun ziyaretçiler Mabede çeşitli sebeplerden dolayı cezbolup çekilmektedir. Bazıları mimarisiyle uluslararası övgüler kazanan binayı görmeye heveslidir. Çok az haberdar oldukları bir İnançtan ilham almış bir Mabedi merak eden başkaları ise daha fazla bilgi edinmek için Mabede gelmektedir. Ve diğer yandan başkaları bugünkü dünyada kaybolmuş olan bir kutsiyet hissi arayışıyla Mabede gelmektedir.

Şili Bahai toplumunun bir temsilcisi olan Jenny Perez şunları söylemiştir: “Yüksek sayıda ziyaretçi bekliyorduk ama sadece ilk ay gelmiş olanların sayısına hayret ettik.”

Bu geniş ziyaretçi dalgasıyla birlikte, And sıradağlarının eteklerine yerleştirilmiş olan ve şehre tepeden bakan Mabet ile şehir arasında bir ilişki oluşmaktadır. Mabede gelenler sadece, herkese açık, dua ve tefekkür için güzel bir alanla karşılaşmakla kalmayıp aynı zamanda ilham alabilecekleri ve daha yüce bir amaca yeniden bağlanabilecekleri bir yerle karşılaşmaktadırlar.

Yaygın medya kaynakları ve Websiteleri 360 derecelik fotoğrafçılık gibi yaratıcı yollarla Mabedi ziyaret etme deneyimini çekmeye çalışmışlardır.

Gelen ziyaretçilerin deneyimini zenginleştirmek amacıyla Bahai toplumu Mabet arazisinde sohbet için enformel alanlar açmıştır. Bu alanlar, Mabedin doğası ve amacı hakkında daha fazla bilgi edinmekle ilgilenen ziyaretçilerin ruhani konular ve kavramlar keşfetmelerine ve geniş toplumun iyileştirilmesine adanmış bir yaşamın imaları üzerinde derin düşünmelerine olanak tanımaktadır.

Bayan Perez şunları söylemiştir: “Mabedin, kutsal veya ruhani bir deneyimin nasıl olabileceğine ve her birimizin birbirimizin ve dünyanın esenliğine katkıda bulunma şeklimizle nasıl ilişkisi olduğuna dair, insanların arzu ettikleri ölçüde, daha derin bir anlayış elde edebilecekleri bir yer olmasını ümit ediyoruz.”