hz-bahaullah-ahit-ve-misaki.jpg
Bahailer Neye İnanır /

Hz. Bahaullah, Ahit ve Misakı

Bahai Dini iki İlahi Elçi’nin, yani Hz. Bab ve Hz. Bahaullah’ın, Allah tarafından görevlendirilmesiyle başlamıştır. Bu iki Elçi’nin kurmuş oldukları Dinin göze çarpan birlik ve bütünlüğü, Hz. Bahaullah’ın, kılavuzluğun Kendisinin vefatından sonra da devamlılığını güvence altına alan açık talimatlarından kaynaklanmaktadır. Ahit ve Misak olarak adlandırılan yönetim yetkisi, Hz. Bahaullah’ın ardından oğlu Hz. Abdülbaha’ya ve Hz. Abdülbaha’dan sonra da Kendisinin torunu olan Hz. Şevki Efendi’ye ve Hz. Bahaullah tarafından emredildiği şekilde Yüce Adalet Evi adlı kuruma geçmiştir. Bahailer, Hz. Bab ve Hz. Bahaullah’ın yanı sıra atanmış bu yönetim organının ilahi yetkisini de kabul ederler.


Hz. Bab
Dünya tarihinin en çalkantılı dönemlerinden birisi olan 19. yüzyılın ortalarında, genç bir tüccar, insanlığın ruhani ve toplumsal yaşamında bir dönüşüm yaratması mukadder olan bir haberi iletmekle görevli olduğunu ilan etti. Bu Genç, Arapça “Kapı” anlamına gelen “Bab” unvanını almıştı.
 
  Hz. Bahaullah
İsminin anlamı “Allah’ın Nuru” olan Hz. Bahaullah, 19. yüzyılda insanlığa yeni bir İlahi Mesajı iletmekle görevlendirildi. Kendisinin yaşam öyküsü ve misyonu bugün tüm yerkürede giderek daha fazla bilinir hale gelmektedir. Milyonlarca insan daha iyi bir dünya kurmak için O’nun öğretilerini hayatlarına ve yaşadıkları topluma uyarlamayı öğreniyorlar.
 
Hz. Abdülbaha
Hz. Bahaullah bizzat kaleme aldığı vasiyetnamesinde halefi ve öğretilerinin yanılmaz, tek yetkili yorumcusu olarak en büyük oğlu Hz. Abdülbaha’yı tayin etti. Sıra dışı kişiliği, bilgisi ve insanlığa hizmeti, Hz. Bahaullah’ın öğretilerinin hareketlerdeki canlı bir örneğini sundu ve dünyanın her yanında hızla genişleyen topluma büyük saygınlık kazandırdı.
 
Hz. Şevki Efendi
Hz. Abdülbaha vasiyetnamesinde Kendisinden sonra dünya Bahailerinin rehberi ve öğretilerin yorumcusu olarak torunu Hz. Şevki Efendi’yi “Bahai Dini’nin Velisi” sıfatıyla tayin etmiştir. Sıra dışı bir ileri görüşlülük, bilgelik ve fedakârlıkla, sistematik bir şekilde Bahai toplumunun gelişimini besledi, anlayışını derinleştirdi ve birliğini güçlendirdi.
 
Yüce Adalet Evi
Bahai İnancı’nın dünya çapındaki gelişimi bugün Yüce Adalet Evi tarafından yönlendirilmektedir. Yasalar kitabında Hz. Bahaullah, Yüce Adalet Evi’nin insanlığın selametine olumlu bir etki sağlamasını, eğitim, barış ve küresel refahı ilerletmesini, insan onurunu ve dinin konumunu gözetmesini emretmiştir.