kadin-erkek-esitligine-dogru.jpg
Bahailer Ne Yapar? /

Kadın Erkek Eşitliğine Doğru İlerleme


Bahai İnancı’nın en önemli öğretilerinden bir tanesi kadın erkek eşitliğidir ve Bahailer dünya barışının kurulmasında bu prensibin hayata geçirilmesinin en önemli önkoşullardan biri olduğuna inanırlar.

Bu prensip, İnancın ilk yıllarından itibaren kurucu peygamberi Hz. Bahaullah tarafından hayata geçirilmeye başlanmıştır. Daha sonraki süreçlerde oğlu Hz. Abdülbaha ve ardından Emrin Velisi olarak tayin edilen Hz. Şevki Efendi tarafından Bahai toplumunda bu konuya dair anlayış geliştirilmeye ve öğreti, uygulama alanına aktarılmaya devam etmiştir. Bu sayede, Bahai İnancı’nın ilk ışıkları yayılmaya başladığı günden itibaren Bahailer günlük hayatlarında, aile ortamında, bireysel ilişkilerinde, iş yaşantılarında ve Bahailiğin idari kurumlarında bu prensibi uygulamaya çaba göstermiş ve toplumun birliğinin sağlanmasına katkıda bulunmuştur.

Kültür yapısı gereği kadına söz hakkı verilmeyen ve kadının potansiyelinin sıklıkla yadsındığı bölgelerde, Bahai İnancı’nın cinsiyet eşitliğine dair bakış açısı incelenerek, anlayışlar geliştirerek ve farkındalıklar yaratılarak kadının toplum içerisinde hak ettiği, erkeklerle eşit seviyeye getirilerek yeni bir kültür oluşturma yolunda adımlar atılmıştır.

Kadın erkek eşitliğine doğru ilerlemek için yapılan çabalar sadece bireysel ve yerel çapta olmamış ancak milli ve uluslararası çapta da gerçekleşmiştir.

Bahai Uluslararası Toplumu’nun (www.bic.org) Birleşmiş Milletler (BM) Ofisi, son altmış yıldır kadınların gelişimi ve cinsiyet eşitliği için çalışmalar sürdürmüştür. Bu amaçla BM’in Kadının Statüsü Komisyonu’nun oturumlarına fiilen katılıp katkıda bulunmuş, BM’in cinsiyet mekanizmalarını geliştirmiş, BM’in kadın konulu konferanslarında yönlendirici görevler almış ve BM’in tüm milli programlarını ve girişimlerini desteklemiştir ve bu alandaki katkıları devam etmektedir. Söz konusu Ofis, dünyanın çeşitli yerlerindeki kadınların seslerinin, BM’in gündemine alınması konusunda öncü rol oynamıştır. Kadınların ve kız çocuklarının sağlığı, eğitimi, güvenliği ve kadına karşı şiddet gibi konularda UNICEF ve BM Kadın Kuruluşları ile yakın işbirliğini sürdürmektedir.

Türkiye’de Yapılan Çalışmalar

Bahai Dini, ilk kuruluş yıllarından itibaren Türkiye topraklarında var olmuştur dolayısıyla kadın erkek eşitliği prensibi uzun zamandır Türkiye Bahai toplumu ve bireyleri tarafından hayata geçirilmeye çalışılmıştır.

Günümüzde cinsiyet eşitliğinin önemi birçok kişi ve kuruluş tarafından iyice anlaşıldığı ve buna yönelik çalışmalar için ortam çok elverişli ve hazır hale geldiği için Türkiye Bahai toplumu da bu alandaki çalışmalarını yoğunlaştırmıştır. Bahailer bu amaçla mümkün olduğu kadar çok sivil toplum kuruluşları, dernekler ve kurumlarla bir araya gelip düşünce seviyesinde katkılarını sunuyor, işbirliği yapılabilecek alanlarda omuz omuza toplumumuza katkıda bulunmaya gayret ediyor. Bahai toplumu ayrıca bu yöndeki farkındalığını ve anlayışını geliştirerek hem günlük konuşmalarında hem de panel, seminer gibi daha kurumsal ortamlarda kadın erkek eşitliğinin ilerletilmesine dair deneyimlerini ve öğrenmelerini paylaşıyor, politika ve düşünce üretilen yerlerdeki kişilere görüşlerini resmi yollarla iletiyor.

Kadın erkek eşitliğini ilerleten ve cinsiyet eşitliğinin temelinde yatan birlik ve adalet öğelerini destekleyen sosyal kurumlar kurmak ve toplumsal uygulamalar geliştirmek, insanların kalplerinde ve akıllarında ve toplumun yapısında büyük değişimler gerektirecektir. Bu çok uzun bir yoldur ancak hiçbir kestirme yoktur. Dolayısıyla Bahailer bir araya geldiği kişi ve kurumlarla kadın erkek eşitliği prensibini daha iyi anlamaya ve bu prensibi hayata geçirmenin yol ve yöntemlerini keşfedip uygulamaya çalışmak amacıyla sorular soruyor ve cevaplarını hep beraber bulmaya çalışıyor.

Bu konuda işbirliği yapmak ve hep beraber, durmadan ilerleyen bir medeniyete katkıda bulunmak için iletişim: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Türkiye Bahai Toplumunun kadın erkek eşitliği ile ilgili vizyonunu ve ilkelerini daha detaylı incelemek için kadinerkekesitligi.org sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Bu Alandaki Bazı Çalışmalar

o Türkiye Bahai Toplumu tarafından hazırlanan makaleler
Yoksulluğu Eritmede Kadın İşgücü ve Din - 2016

o Özel günlerde Türkiye Bahai Toplumu adına birçok bakan, sivil toplum kuruluşu, gazeteci ve yazarla paylaşılan mesajlar

Dayanışma ve Mücadele Günü - 25 Kasım 2016
Dayanışma ve Mücadele Günü - 25 Kasım 2015
Dünya Kadınlar Günü - 8 Mart 2015
Dayanışma ve Mücadele Günü – 25 Kasım 2014
Dünya Kadınlar Günü - 8 Mart 2014
Dünya Kadınlar Günü - 8 Mart 2013

o Bahai Uluslararası Toplumu’nun Birleşmiş Milletlere sunduğu bildirgeler

1 Şubat 2015 tarihli bildirge
15 Kasım 2012 tarihli bildirge
22 Şubat 2011 tarihli bildirge
2 Temmuz 2006 tarihli bildirge