Nur Ekenel
İzmir

Bana göre çalışma çemberi, çalışma ve hareket etme biçimini teşvik eden kurslar serisidir. Birlikte çalışmayı hedefler ve katılımcıların hepsinin fikirleri önemlidir. Amaç insanlığa hizmet etmek ve refahını yükseltmektir. Bu yüzden katıldığım tüm çalışma çemberlerinde birlikte anlayış geliştirip o konu üzerinde kolaylaştırıcımız ile birlikte meşveret ettikten sonra bunu davranışlarımıza nasıl yansıtabileceğimiz konusunda birbirimize destek olduk. Birlikte çalıştık ve her birimiz birer kolaylaştırıcı olana kadar kolaylaştırıcımız attığımız her adımda bize destek oldu ve bizi teşvik etti. Yaptığımız hizmetlerde kolaylaştırıcımızın yanı sıra birbirimize duyduğumuz sevgi ve bağlılık bu hizmet yolunda ilerleyebilmemiz için bize birer itici güç oldu.

Katıldığım bütün çalışma çemberlerinde yeni şeyler öğrendim. Ruhi 1’e katıldığımda benim için en etkili olan şey ruhun yaşamı üzerine olan konuşmalarımızdı. Ruhi 2’de Bahailiğin ve prensiplerinin insanlarla paylaşılmasının ve bu amaçla yapılan ev ziyaretlerinin önemini öğrendim. Çocukların içinde gizli birer cevher olduğu Ruhi 3’te edindiğim en güzel bilgiydi. Ruhi 4’te Bahai tarihinde neler yaşandığını, ne kadar acı çekildiğini öğrenip duygulandım. Ruhi 5’te ise 12-15 yaşlarındaki gençlere hangi gözle bakmam gerektiğini, onlara nasıl yaklaşabileceğimi ve onlarla iletişim kurmayı öğrendim. Çünkü onların, içlerinde gizli kalmış potansiyelleri açığa çıkarmaya çalıştıklarını gördüm. Ruhi 6’nın içinde bulunan kutsal sözler beni çok etkiledi. Bu sözlerin üzerinde düşünürken gerçekten de bu Emir için ayağa kalkmam gerektiği düşüncesini benimsemeye başladım. Ve Ruhi 7 kitabı, beni bu kadar çok etkileyen eğitim serisinin kolaylaştırıcısı olmam konusunda beni teşvik etti.

Ama bütün bu çalışmaların ortak bir özelliği vardı; hepsinde birlikte anlayış geliştirip birlikte öğrendik. Hiçbirinde bireysellik yoktu. Herhangi bir öğretmen de yoktu. Yalnızca bu eğitimi daha önce almış kolaylaştırıcımız vardı ancak bu kendi fikirlerimizi açıklıkla ifade etmemize engel olmuyordu. Aksine bize destek olup konuşmamız için bizi teşvik ediyordu. Bu serinin en güzel ve benim için önemli kısmıysa bir şeyler okuyup öğrenirken kitaplarda tavsiye edilen uygulamaların hizmet yolunu yürürken bize kılavuz olması ve yön vermesidir.