ruhun-yasami.jpg
Bahailer Neye İnanır /

Ruhun Yaşamı


“Tanrı marifeti pınarından bir yudum içecek olursanız, gerçek hayatın cisim hayatı olmayıp ruh hayatı olduğunu anlarsınız…”
– Hz. Bahaullah

Hz. Bahaullah’ın Zuhuru, bu dünyadaki yaşantımızın amacının Tanrı’yı tanımak ve O’nun huzuruna ermek olduğunu teyit eder. Bizim gerçek kimliğimiz ruhumuzdur. Ruhumuzun özgür iradesi ve anlayış gücü sürekli olarak hem kendimizi hem de toplumumuzu iyileştirmemizi mümkün kılar. Allah’a ve insanlığa hizmet yolunda yürümek hayatımıza anlam kazandırır ve aynı zamanda ruhumuzun bedenden ayrılıp Yaratıcısına doğru sonsuz yolculuğuna başlayacağı ana bizleri hazırlar.