toplumsal-konular.jpg

Toplumsal Konulara Katılım


Bahailerin giderek daha aktif oldukları alanlardan birisi de sosyal sorunların çözümüne dair arayışlar ve tartışmalar olarak tarif edilebilecek olan diskurlara katılmak ve fikirlerini paylaşmaktır.

Bahai Dini’nin insan hayatında tasavvur ettiği değişimin boyutu ve kapsamı küçümsenmemelidir. Bahai literatüründe Hz. Bahaullah’ın adı ile özdeşleştirilen yeni Dünya Düzeni’ne doğru ilerlemek, bireyin ruhani açıdan güçlendirilmesine ek olarak, toplumsal yapıda çok köklü değişimleri, toplumun mevcut temellerinin genişletilmesini ve toplumsal kurumların tepeden tırnağa yeniden şekillendirilmesini gerektirir. Davranışlar, düşünceler, temel meselelere ait kavramlar… İnsanlığın olgunluk çağındaki dünya medeniyeti gün ışığına çıktıkça bunların hepsi yeniden şekillendirilmelidir.

Hz. Bahaullah’ın “Yaşadığınız asrın gerekleri ile yakından ilgileniniz, onun icapları üzerinde düşününüz”  uyarısına sıkı bir şekilde bağlı olan Bahailer, ilhamını inandıkları bu ve benzeri öğretilerden alan anlayışlardan ve yaşadıkları deneyimlerden yola çıkarak, toplumun yaygın diskurlarına katılıp sosyal problemlerin çözümüne düşünce düzeyinde katkıda bulunurlar. Bu amaçla dünyadaki ve ülkemizdeki Bahailer, fikirlerin, kamusal görüş ve politikaların oluştuğu çeşitli toplumsal alanlarda kişi, grup ve kurumlar seviyesinde yer alır, konferanslara, seminerlere ve internet forumlarına katılır, yazılar yayımlar ya da devlet yetkilileri ve sivil toplum örgütleri ile görüşme imkânları yaratarak, insanlığın karşı karşıya olduğu önemli sosyal konularla ilgilenen insanlarla, yerelden uluslararasına kadar her seviyede diyaloga girerler.

Bahailer bu gibi ortamlarda fırsat buldukça, cömert bir şekilde ve hiçbir ön şart olmaksızın tartışılan konuyla ilgili Bahai öğretilerini ve bu öğretilerin sosyal meselelerin çözümünde nasıl uygulandığıyla ilgili deneyimlerini alçakgönüllü bir şekilde paylaşır, bunu yaparken de kendi çözümlerini üretip bunları sunmak yerine, ilgili problemleri diğer kurum ve bireylerle birlikte tanımlama, ifade etme ve ele alma üzerine odaklanırlar.

Konu ne olursa olsun Bahai toplumunun en çok özen gösterdiği noktalardan birisi alçakgönüllü bir öğrenme tutumu sergilemektir. Bahailer mükemmellik iddia etmezler. Yüksek idealleri savunmak ile bu ideallerin somutlaşmış hâli olabilmek aynı şey değildir. İnsanlığın karşı karşıya olduğu meydan okumalar sayısızdır ve her konuda öğrenilecek çok şey vardır. Dolayısıyla diskurlara katılırken de Bahailerin farkında olduğu şey şudur: Küresel bir toplum olarak Bahai toplumunun birçok alandaki deneyimi giderek artmaktadır, ancak bu deneyimlerin arzu edilen etkileşimler dizisinin işleyişine dair gerekli anlayışları kazandırması için kayda değer bir mesafe kat edilmesi gerekir.

Geçmişten bugüne kadar Bahailerin toplum diskurlarına katılımı farklı şekillerde ve seviyelerde olmuştur; bireysel, kurumsal, uluslararası ve ulusal.

Dünyanın birçok yerinde bireysel ya da grup olarak yürütülen bu aktivitelerin yanı sıra ilhamını Bahai öğretilerinden alan ve eğitim, kadının ilerlemesi ve sağlık gibi çeşitli alanlarda çalışmalar yürüten organizasyonlar da diskurlara kendi deneyimlerinden kazandıkları içgörülerle katkıda bulunmuşlardır. FUNDAEC (Fundación para la Aplicación y Enseñanza de las Ciencias), ISGP (Institute for Studies in Global Prosperity) ve Tahirih Justice Center gibi birkaç organizasyon ruhani ve ahlaki motivasyonu artırmayı hedefleyen fikir ve programları tanıtarak toplumdaki diskurları etkilemeyi başarmıştır.

Bunun yanı sıra Bahai Uluslararası Toplumu’nun (BIC) ofisleri Birleşmiş Milletler düzeyinde, insan hakları, sürdürülebilir kalkınma, çevre ve kadın-erkek eşitliği gibi çeşitli diskurlara katılmış, BIC ofislerinin bu diskurlarda kız çocuklarının eğitimi konusuna yaptıkları vurgular, bu prensibin doğruluk ve öneminin yaygın bir şekilde fark edilmesine katkıda bulunmuştur.

Benzer şekilde ulusal Dış İlişkiler Ofisleri de kendi ülkelerindeki diskurlara çeşitli şekillerde katılmışlardır. Bazı durumlarda bu ofisler gerek devlet gerekse de sivil toplum temsilcileriyle önemli ilişkiler kurmayı başarmış, birkaç yıllık çabaların neticesinde, bu Ofislerin birçoğu çeşitli toplumsal meselelerde politika oluşturulması süreçlerinin güvenilir ve değerli katılımcıları haline gelmiştir.

Bahailerin düşünce seviyesinde katkı sundukları diskur konularından bazıları insan hakları, iklim değişikliği, eğitim, toplumda dinin rolü, kadın-erkek eşitliği, bilim ve dinin uyumu, sürdürülebilir kalkınma, kız çocuklarının eğitimi, sağlık ve çevredir. Bugün Türkiye Bahai Toplumu’nun ulusal seviyede en çok yoğunlaştığı diskur konusu ise kadın-erkek eşitliği prensibidir.
 3 Nisan 2014 / Samsun Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ve AB Bilgi Merkezleri Ağı tarafından üniversiteli gençlere yönelik organize edilen “Kimliğim, Haklarım” temalı forum3 Nisan 2014 / Samsun Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ve AB Bilgi Merkezleri Ağı tarafından üniversiteli gençlere yönelik organize edilen “Kimliğim, Haklarım” temalı forum30 Mayıs 2014 / İstanbul Bilgi Üniversitesi ve Norveç Helsinki Komitesi: İnanç Özgürlüğü Girişimi tarafından düzenlenen “Türkiye’de İnanç Gruplarının Tüzel Kişiliği: Bir Yol Arayışı” başlıklı konferans30 Mayıs 2014 / İstanbul Bilgi Üniversitesi ve Norveç Helsinki Komitesi: İnanç Özgürlüğü Girişimi tarafından düzenlenen “Türkiye’de İnanç Gruplarının Tüzel Kişiliği: Bir Yol Arayışı” başlıklı konferans18 Kasım 2014 / İstanbul Türkiye'de inanç özgürlüğü hakkına ilişkin gelişmelerin bir yıllık süreçte değerlendirildiği  Norveç Helsinki Komitesi: İnanç Özgürlüğü Girişimi toplantısı18 Kasım 2014 / İstanbul Türkiye'de inanç özgürlüğü hakkına ilişkin gelişmelerin bir yıllık süreçte değerlendirildiği Norveç Helsinki Komitesi: İnanç Özgürlüğü Girişimi toplantısı