Bahai Uluslararası Toplumu, Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü Komisyonunda birlik ve eşitlik ilkelerini vurguluyor

Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü Komisyonu bugün başlıyor. 9,000’den fazla insanın bu uluslararası kuruluşun cinsiyet eşitliği konusunda düzenlediği en önemli foruma katılımı beklenmektedir. Bahai Uluslararası Toplumu (BIC), bu yılki Komisyona sunduğu bildirgede yeni ilkelere dayanan etkili yönetim, eğitim ve ekonomi modellerine olan ihtiyacı vurgulamaktadır.

BIC, sunduğu bildirgede Komisyona şu katkılarda bulunmaktadır: “Herkese, özellikle de çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan savunmasız kesimlere, sosyal koruma sağlama kadar önemli bir tema daha da büyük bir gerçeğin ışığında değerlendirilmelidir. Bu gerçek, bütün insanlığın bir olduğu ve paylaştığımız vatanımızın bol kaynaklarından tüm insanlığın faydalanması gerektiğidir.”

Komisyonun, 22 Mart’a kadar Birleşmiş Milletlerin New York’taki genel merkezinde gerçekleşecek 63. oturumunda sosyal koruma sistemleri, kamu hizmetlerine erişim ve cinsiyet eşitliği ve kadınların ve kız çocuklarının güçlendirilmesi için sürdürülebilir altyapı konularına odaklanılacaktır.

Kimseyi Geride Bırakmadan Dünyayı Yeniden Yaratmak temalı BIC bildirgesi, Bahai toplumunun eğitim alanındaki deneyiminden istifade etmekte ve bu deneyimi kadınların statüsünü ilerletme ve toplumun tüm alanlarına katılımlarını geliştirme konularına bağlamaktadır.

Bildirgede şu açıklamalar da bulunmaktadır: “Kaliteli eğitim, bir dereceye kadar, maddi kaynakların akışına bağlı olmakla birlikte birçok Bahai toplumunun tabandaki deneyimi, dünyanın en uzak ve yoksulluk sınırındaki köşelerinde bile, zaman, ilgi ve materyallerin akıllıca kanalize edilmesi sayesinde gelişebilecek pek çok insan kaynağı bolluğu olduğunu göstermiştir.”

Dünya çapındaki Bahai toplumunun deneyimi, zihinsel ve ahlaki yetenekleri geliştiren bir eğitim sürecini başlatmanın fiziksel altyapı tamamlanana kadar bekletilmesinin gerekmediğini göstermiştir. Bildirge bu konuyu şu sözlerle vurgulamaktadır: “Kaliteli bir eğitim tüm eğitim sürecine dikkat gerektirir ve bu sürecin öğeleri arasında öğretmenlerin eğitimi, uygun müfredatın seçilmesi veya geliştirilmesi, öğrenmeye elverişli bir ortamın oluşturulması ve öğrenmenin yaşandığı toplumun sürece dâhil edilmesi gibi birçok öğe bulunmaktadır. Tüm bu farklı boyutlar, maddi kaynaklarla bir dereceye kadar takviye edilebilir ve güçlendirilebilir. Ancak daha da önemli olan şey, öğretmenlerin ve öğrencilerin insan ruhunun güçlerini serbest bırakan bir kapasite inşa etme sürecine dâhil olmalarını sağlamaktır.”

BIC bildirgesi, aynı zamanda çağdaş toplumsal yapıların, kadın ve erkek eşitliğini ve bu eşitliğin geniş toplumun gelişimi için imalarını ortaya çıkarmadaki yetersizliğine de şu ifadelerle değinmektedir: “Toplumun var olan sistemlerinin ve yapılarının çoğunun tam da hâkimiyet ve eşitsizliği güçlendirmek için tasarlandığı göz önüne alındığında, önemli miktarda kaynak, tamamıyla yeni ilkeler dizisi etrafında yapılandırılmış etkili yönetim, eğitim ve ekonomi modelleri hakkında bilgi edinmeye kanalize edilmelidir. Bu ilkeler tüm insanların bir olduğu, kadın ve erkeğin eşit olduğu, ortaya çıkmakta olan kolektif güçlerin işbirliği ve karşılıklılık yoluyla serbest bırakılabileceği ve insanlığın ilerlemesinin, dünyayı yeniden yaratma çabalarına tüm insanların tam katılımı ile destekleneceği gibi ilkelerdir.”

BIC, Perşembe günü eğitimin cinsiyet eşitliğini ilerletmedeki rolüyle ilgili bir panel düzenleyecektir. Panel kadın ve kız çocuklarını dezavantajlı kılan eşitsizliklere neden olan bazı toplumsal güçlere, eşitliği teşvik eden ekonomik düzenlemelere ve kız ile erkek çocuklar için bütüncül kaliteli eğitime bakış açıları sunacaktır. Etkinlik, BIC’nin Facebook, Instagram ve Twitter sayfalarında canlı olarak yayınlanacaktır.
Bildirgenin tamamını indirmek için tıklayınız.

Bu makalenin orijinaline ulaşmak için: https://news.bahai.org/story/1314/

Daha işlevsel bir kullanım deneyimi ve akıllı seçenekler sunabilmek için web sitemizde çerezlerden yararlanmaktayız. Detaylar için Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz.