COP21’de Bahailer birliğe doğru hareket görüyor

Bahai Uluslararası Toplumu (BIC), COP21 olarak bilinen, geçen haftaki Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansının neticesinde sera gazı yayılımını azaltmak için 196 millet tarafından imzalanan anlaşmanın, dünya büyük çaplı küresel meydan okumalarla baş etmeyi öğrendikçe milletler arasında daha fazla birliğe ve işbirliğine doğru önemli bir adımı yansıttığını ifade etti.

Bahai Uluslararası Toplumu’nun Birleşmiş Milletler Temsilcilerinden olan Serik Tokbolat, “İşbaşındaki birlik açısından bakıldığında Paris konferansı bir başarı olarak değerlendirilmelidir,” şeklinde konuştu. “Bazıları son belgenin, iklim değişikliğine sebep olan asıl büyük etkenleri önlemek için neyin gerçekten gerekli oluğuna dair yetersiz olduğunu öne sürmüş olsa da, dünya, küresel çapta bir araya gelme ve kendi geleceği hakkında meşveret etme kapasitesini ortaya koymuştur.”

Bay Tokbolat, binlerce hükümet, iş dünyası ve sivil toplum temsilcilerini bir araya getiren bu konferanstaki Bahai delegasyonunun bir parçası olarak Bahai Uluslararası Toplumu’nu temsil etti.

“Aktivitelerimizde, tartışmalarımızda ve bildirgelerimizde odağımız, insanlığın kolektif olarak çevreye karşı daha dengeli bir yaklaşım geliştirmelerine yardımcı olacak yeni hareket ve etkileşim modelleri için her yerdeki bireylerin, toplumların ve kurumların ihtiyacına dikkat çekmekti. İnsanlık, eğer vizyonla ve isteyerek hareket ederse ilkim değişikliğinin olumsuz etkilerini önlemeye ve gezegen ile ilişkilerini geliştirmeye yönelik adımlar atabilir,” diyerek sözlerine devam etti.

Bahai Uluslararası Toplumu’nun COP21 konferansına en önemli katkısının, “Ortak Vizyon, Ortak İrade: Küresel Geleceğimizin Beraber Seçilmesi’’ başlıklı resmi bir ifade şeklini aldığını belirtti.

Belgenin açıkladığı gibi, ‘’sürdürülebilir bireysel ve kolektif yaşam modelleri … sadece yeni teknolojiler değil, ama aynı zamanda insanlarda kendimizle ve dünyadaki konumumuzla ilgili yeni bir anlayış içeren yeni bir bilinç de gerektirecektir.’’

Etkinliğe, Bahai ilhamlı bir kuruluş olan Uluslararası Çevre Forumu da katıldı. Hem Bahai Uluslararası Toplumu hem de Uluslararası Çevre Forumu, COP21’in birçok yan etkinliğini organize etti, bunlara katıldı veya bunlarda işbirliği yaptı.

Uluslararası Çevre Forumu başkanı ve Birleşmiş Milletler Çevre Programı’nın (UNEP) emekli Başkan Yardımcısı Arthur Dahl şöyle konuştu: “Uluslararası Çevre Forumu, Paris Anlaşmasını hayata geçirmek için gerekli olacak değerlere dayalı toplumsal dönüşümü içerebilmesi için iklim değişikliği tartışmasını, bilim ve teknoloji çözümlerinin ötesine genişletme yolları aradı. Doğal afetler sonrası Vanuatu ve Malezya örneklerinde yaşandığı gibi Bahai toplumlarındaki, iklim değişikliği üzerine yapılan Bahai ilhamlı kurslardaki, sürdürülebilir yaşam şekillerini teşvik etmede değerlere dayalı öğrenme üzerine ve uluslararası yönetişimde sorumluluk mekanizmaları üzerine yapılan araştırmalardaki öğrenmelerin pratiğe yönelik örnekleriyle bunu destekledi.”

Bu makaleyi online okumak, fotoğrafları görmek ve linke ulaşmak için: http://news.bahai.org/story/1087/

Daha işlevsel bir kullanım deneyimi ve akıllı seçenekler sunabilmek için web sitemizde çerezlerden yararlanmaktayız. Detaylar için Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz.