Demokratik Kongo Cumhuriyeti: Mabedin Üst Yapısı Tamamlanmak Üzere

KİNŞASA, DEMOKRATİK KONGO CUMHURİYETİ — 26 metre yüksekliğindeki kubbesinin çelik üst yapısı tamamlanmak üzere olan Demokratik Kongo Cumhuriyeti’ndeki (DKC) milli Bahai Mabedinin inşasında önemli bir ilerleme kaydedilmiş durumda.

Mabetler, Bahai öğretilerinde, ibadet ve hizmetin birbirleriyle bütünleşen özelliğini somut biçimde örnekleyen hayati kurumlar olarak tanımlanmaktadır ve bu gerçek, Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde hem Mabet alanında hem de bir uçtan diğerine ülkenin tamamında her zamankinden daha belirgin bir hale gelmektedir.

Aşağıdaki resimlerde inşaat çalışmalarıyla ilgili ilerleme ve ortaya çıkmakta olan Mabedin çevre toplumların ruhani yaşamı üzerindeki etkisinin belirtileri sunulmaktadır.

Mabedin zemin katının ve üst katının betonarme yapısı tamamlandıktan kısa bir süre sonra (üstte), kubbe üst yapısı için gerekli çelik yapı malzemeleri sahaya (alt) ulaştı.

İşçiler, zemin kattaki çelik malzemeleri üst yapının büyük bölümlerine monte ettiler ve daha sonra yerlerine yerleştirdiler. Burada ilk bölümün yerleştirilme süreci görülmektedir.

Kubbe yapısal olarak her biri dokuz bölümden oluşan bir halka içeren üç ana bölümden oluşmakta ve zemin kattan çıkan merdiven görevi de gören dokuz beton payandaya sabitlenmiş durumdaki galeri seviyesinin üzerinde yükselmektedir.

Üst yapı inşa edilirken Mabedin tepeden görünümü

Burada, kubbenin tepesinde yer alan ve yer seviyesinden yaklaşık 30 metre yüksekte bulunan kirişler görünmektedir. Yapının bu kısmını tamamlamak için kalan unsurlar da eklenmeye devam ediyor.

Mabedin zemin katının dış duvarları da inşa edilmiştir. Duvarlar dışarıdaki gürültüyü azaltırken havanın geçişine izin vererek Mabet içinde sakin bir atmosfer yaratmak üzere tasarlanmış cüruf briketlerinden oluşmaktadır.

Merkezi yapıyı çevreleyen bahçeler için yapılan peyzaj çalışmaları arasında ise Mabet etrafında bir çeşme, akansu hattı ve bir yansıma havuzunun inşası yer almaktadır.

Yansıma havuzu ve akansu yatağının tepeden görünümü

Alanın girişindeki bir ziyaretçi merkezinin inşaatı ise yakın zamanda tamamlanmıştır.

Üstteki görselde ise ziyaretçi merkezinin yanında yer alan üstü kapalı bir açık hava toplanma alanı görülmektedir. Bu alanda kalabalık insan grupları bir araya gelebilecek ve toplu etkinlikler gerçekleştirilebilecektir.

Mabet alanındaki diğer gelişmeler arasında ise ülkenin farklı yerlerinden gençlerin, bir yandan topluma hizmet becerilerini uygulamaya dökme, bir yandan da proje yönetimi, tasarım, muhasebe, inşaat ve çevre düzenlemesi gibi alanlarda mesleki becerilerini geliştirme fırsatı buldukları bir staj programı yer almaktadır.

Bu girişime katılan gençlerden biri olan Divine, şunları söylüyor: “Mimarlık, lojistik, planlama, inşaat gibi alanlarda kadınların çok fazla imkânı yok. Bu program harika çünkü kadınlara bir yandan kendi yurttaşları ile birlikte hizmet etme bir yandan da bu alanlarda ilerleme fırsatı sunuyor. İnsanlar birlikte hizmet ettiklerinde birbirlerine destek olmayı ve yardım etmeyi öğrenirler. Mabet, toplumumuzda hizmet ve ibadet, başkalarını kendinden önce tercih edebilme gibi ilkelerin gelişimini besledikçe, ülkemizin karakteri de değişecektir.”

İki aylık programda ayrıca, deneyimli profesyoneller tarafından saha içinde ve dışında yürütülen dersler ve katılımcıların toplumlarının ihtiyaçlarını ve toplumlarına nasıl hizmet edebileceklerini konuştukları çalışma oturumları da yer almaktadır

Resimde, alandaki bağımsız bir odayı bir eve dönüştürmekte olan program katılımcısı bir grup genç yer alıyor.

Mabet alanındaki bazı ek yapıların gençler tarafından yenilenmeden önceki ve sonraki görünümleri. Programın bazı eski katılımcıları, evlerine döndükten sonra, çevrede onarım ve yenilenme ihtiyacı olan alanları belirlemekte ve programda öğrendiklerini aktarmak üzere diğer gençlerle iş birliği yapmaktadır.

Mabet alanında düzenli olarak dua toplantıları düzenlenmekte ve bu sayede farklı geçmişlere ve inançlara sahip insanlar bir araya gelmektedir.

Ayrıca ülke genelinde çoğu toplumda insanlar, Bahai yazılarında “Tanrı’ya Övgünün Tanyeri” anlamına gelen Maşrıku’l-Ezkâr olarak atıfta bulunulan Bahai Mabetlerinin vizyonundan ilham alarak ortak refaha yönelik çabalarını yoğunlaştırmaktadırlar.

Bu makalenin orijinaline ulaşmak için: https://news.bahai.org/story/1579/

Daha işlevsel bir kullanım deneyimi ve akıllı seçenekler sunabilmek için web sitemizde çerezlerden yararlanmaktayız. Detaylar için Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz.