Bahai Dini’nde namaz ve dua ibadetleri bireysel olarak yapılmakla birlikte ibadet yeri olarak mabet kavramı bulunmaktadır. Dünyanın çeşitli ülkelerinde yer alan ve Bahai Dini’nin küresel gelişiminin bir işareti olan bu mabetler, tüm insanlara açıktır ve isteyen herkes, hangi inançtan olursa olsun, buralarda Tanrı’yı uygun bir şekilde anabilir. Mabetlerin içinde din görevlisi bulunmaz ve herhangi bir dini ayin veya tören gerçekleştirilmez.

Günümüzde her kıtada birer tane olmak üzere toplam sekiz kıtasal Bahai Mabedi bulunmaktadır ve yerel ile milli seviyelerde yeni mabetlerin inşa çalışmaları devam etmektir. Bu yapılar her sene milyonlarca kişi tarafından ziyaret edilmektedir. Her mabedin, bulunduğu ülkenin kültürünü yansıtan kendine has bir mimarisi olmakla birlikte, hepsinin ortak özelliği dokuz kapıya ve ortada bir kubbeye sahip olmalarıdır.

Bahai Mabetleri günümüzde dua ve tefekkür için kullanılıyor olsa da ileride toplumsal ihtiyaçlara cevap verecek hastane, bakımevi, okul, üniversite, konaklama yeri gibi yapılarla da desteklenecektir. Diğer bir deyişle Bahai Mabetleri dua ve ibadetin yanı sıra toplum hayatının sosyal, bilimsel, eğitim ve hayır işleriyle ilgili hizmet alanlarının da merkezi konumunda olacak şekilde düşünülmüştür. Bu bağlamda Bahai Mabetleri ibadet ile hizmet kavramlarının buluşup görünür alana çıkışının somut birer göstergesidir.