Kuzey Irak bölgesi sağlık krizinin sonrasına odaklanıyor

ERBİL, Irak – Artık birçok yerde yaşamın ortak bir olgusu olan çevrimiçi forumlar, Kuzey Irak bölgesinde gelecek vaat eden meşveretlere ev sahipliği yapan bir yer haline geldi. Bölgedeki Bahailer, her hafta akademisyenlerin, toplumsal aktörlerin, dini liderlerin ve hükümet yetkililerinin böyle bir kriz sürecinde insanları bir araya getiren ruhani prensipleri incelediği ve bu prensiplerin gelecekte toplumsal yaşamı şekillendirmeye nasıl yardımcı olabileceğini keşfetmeye çalıştıkları forumlar düzenlemektedir.

Süregelen bir konu, insanlığın birliği ve herhangi bir grubun kendi ihtiyaçlarını başkalarını düşünmeden dikkate aldığında geniş toplumun nasıl acı çektiği üzerinde durmaktadır.

Kuzey Irak Bahaileri temsilcisi Tahireh Abaychi, “Bu meşveretler, birbirimizden içtenlikle ve canı gönülden bir şeyler öğrenebilmemize olanak sağlıyor. İçimizden herhangi biri yanıtlara sahip değil. Bizler, birbirimize herkesin çıkarlarını yürekten arzulayan yeni bir objektif içinden bakıyoruz,” şeklinde açıklamada bulunmuştur.
Yeni bakış açıları, katılımcıların yaygın düşünce biçimlerinin altında yatan varsayımlara meydan okumalarına olanak vererek, kişisel çıkarların refahı arttırdığı ve ilerlemenin kontrolsüz bir rekabet yolu ile dışavuruma bağlı olduğu fikrini sorgulamaktadır.

Katılımcılar, hâlihazırdaki durumun bahsedilenin tam tersini gösterdiğini ve herkesin ilerlemesine katkıda bulunanın, farklılıkların ötesine geçen cömertliğin bir dışavurumu olduğunu belirtmiştir. Bazı katılımcılar, bu tür iyi niyet ifadelerinin insanların birbirlerini tanıyabilecekleri, birbirlerinin ihtiyaçlarını anlayabilecekleri ve yurttaşlarının yararına harekete geçebilecekleri küçük coğrafi alanlarda en derin etkiye sahip olduğunu gözlemlemiştir.

Bir diğer katılımcı, “Mutluluk nedir? İhtiyaçlar nedir? Refah nedir? Bu terimler artık yeniden tanımlanabilir. İtibarımızı, tüketebildiğimiz ve biriktirebildiğimiz ölçekle tanımlayan bir tüketim kültürü ile karşı karşıyayız. Oysa bugün, özverili bir şekilde vermenin düzenleyici bir prensip olması gerektiğini görüyoruz,” ifadesini kullanmıştır.

İçlerinde Bakanlığın Ortak Yaşam Departmanı Müdürünün de yer aldığı Diyanet İşleri Bakanlığı yetkilileri, bu görüşmelerin toplumsal değerlerin geliştirilmesine yönelik planların açık ve kesin bir şekilde ifade edilmesinde yararlı olduğunu belirtmiştir.

Bakanlıktan bir yetkili, “Hükümet, toplumumuzun bu krizin üstesinden daha dirençli ve ihtiyaçlara daha özenli bir şekilde gelebilmesine yardımcı olabilecek politikalar üzerinde aktif olarak çalışmaktadır. Bu görüşmeler, bu sürece katkı sağlayacaktır,” ifadesini kullanmıştır.

Bugüne dek yapılmış olan görüşmelerin bir yansımasını yapan Sn. Abaychi, konuşmasına şu sözleri eklemiştir: “Soru şudur: Uzun bir süredir düşüncenin kıyılarında gezen veya idealist olarak görülen ilkelerin, toplum bilincinin ve politika geliştirmenin merkezine çekilmesini nasıl sağlayabiliriz? Bu, asıl gerekli olan birliğimizin ve sağ elin verdiğini sol elin bilmediği anlamına gelen birçok gerçek ve özverili cömertlik eylemlerinin farkına varılmasını gerektirecektir.”

Bu makalenin orijinaline ulaşmak için: https://news.bahai.org/story/1423/

Daha işlevsel bir kullanım deneyimi ve akıllı seçenekler sunabilmek için web sitemizde çerezlerden yararlanmaktayız. Detaylar için Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz.