Tüm Dünyada Gerçekleşen Konferanslar: Gençler Geleceğe Yönelik Umut Dolu Manzaralar Sağlamakta

BAHAİ DÜNYA MERKEZİ — Bahai Dünya Haberleri Servisi, dünyanın dört bir yanından farklı yerlerdeki çeşitli insanları, birlik oluşturmaya ve daha barışçıl geniş toplumları teşvik etmeye yönelik çabalarını nasıl yoğunlaştıracaklarını irdeleyip keşfetmek üzere bir araya getirmekte olan konferanslar dalgasına ait en güncel hikâyeleri aktarmaktadır.

Büyük ya da küçük ölçekli olsun bu konferanslar gerçekleşmeye devam ettikçe, özellikle gençler, Bahai toplumunun toplum inşa etme aktivitelerindeki deneyimlerinden elde ettikleri yeni içgörüler ve geleceğe dair umutlu bir bakış açısı sunarak öne çıkmaktadırlar.

Hırvatistan’da, “Dünyanın Islahı” başlıklı yerel bir konferansın sonunda, genç katılımcılar, dünyada daha fazla güzelliğin var olmasının barışçıl düşüncelere ilham verdiğine inanarak, harap hale gelmiş olan bir kamusal alanı güzelleştirmek adına bir toplumsal hareket girişimi başlattılar.

Bu esnada Bahreyn’de düzenlenen gençlere yönelik bir konferans, farklı geçmişlere sahip katılımcıların geniş toplumlarının geleceği için insanlığın birliği ilkesine dayalı bir vizyon keşfetmelerini sağladı. Bir katılımcı, “Daha fazla diyalog ve kapsayıcı meşveretler yoluyla ve hemşerilerimizle birlikte hizmet ederek barışçıl toplumları teşvik edebileceğimizi düşünüyorum,” dedi.

Gençlerin, insanlığa hizmet için kapasite geliştirmeyi amaçlayan Bahai eğitim programlarına öncülük ettiği Marshall Adaları’nda, Eğitim Bakanı Kitlang Kabua, konferanslar için övgülerini şöyle dile getirdi: “Birlik, insanlığın refahı ve dünya dayanışması bu inancın temel sütunlarıdır. Milli Eğitim Bakanı olarak… Bu temelleri destekliyor ve insanlarımızı güçlü bir kültürel ve ruhani temele sahip, yetkin ve şefkatli dünya vatandaşları olarak yetiştirmeye kuvvetle inanıyorum.”

Bahreyn’deki bir milli düzeydeki gençlik konferansında genç bir kadın şunları söyledi: “Bu konferanstan elde edilen en büyük kazanımlardan biri, hayatımızın ahlaki amacının iki yönlü olduğu fikridir: kendi karakterimizi ve potansiyellerimizi geliştirmek ve tüm insanlığın refahını teşvik etmek.”

Amerika Birleşik Devletleri’nin Tennessee Eyaleti’nde bulunan Nashville kentinde, barışı teşvik etmeye adanmış canlı toplumlar oluşturmaya odaklanan meşveretler ve sanatsal etkinlikler içeren bir gençlik konferansı düzenlendi.

Genç katılımcılardan Nasim, toplantının birleştirici atmosferini şöyle anlattı: “Farklı bakış açılarının bir arada işliyor olması daha iyi bir gelecek yaratmaya yardımcı olacak. Artık kendimi daha barış içinde hissediyorum.”

Diğer bir katılımcı Elika da benzer duyguları tekrarlayarak şunları söyledi: “Sanat ve meşveret yoluyla oluşturduğumuz dostluk bağları gerçekten de zihinlerimizi, kalplerimizi ve ruhlarımızı yumuşatmaya yardımcı oldu.”

Resimde, Amerika Birleşik Devletleri Tennessee’deki bölgesel bir gençlik konferansının katılımcıları görülüyor. Toplantı, gençlerin daha fazla sayıda akranlarını bir barış kültürünü teşvik etmeyi amaçlayan toplum kurma aktivitelerine katılmaya davet etmek üzere kendi bölgelerinde daha büyük başka bir konferansı nasıl düzenleyebilecekleri konusundaki meşveretleriyle sona erdi.

Hırvatistan’ın Zagreb kentinde düzenlenen konferansın teması ise, “dünyanın ıslahı” idi, ki bu bir kamusal alanı güzelleştirme projesinin doğmasına yol açtı.

Hırvatistan’da düzenlenen bir toplantı, Bosna-Hersek, Karadağ, Sırbistan ve Slovenya dahil olmak üzere çeşitli yakın ülkelerden de katılımcıları bir araya getirdi.

Hırvatistan Bahaileri Milli Ruhani Mahfili, katılımcılara yönelik bir mesajında şunları dile getirmiştir: “En derin arzu ve temennimiz odur ki, bu konferansta gerçekleştireceğimiz meşveretler, ana amacı toplumun ruhani ve maddi dönüşümü olan büyüyen bir toplumun parçası olma ayrıcalığına ve küresel bir çaba içindeki kardeşlerimizle sevgi bağlarıyla bağlı olma lütfuna olan takdirimizi artırsın. …  Bu toplantının, kendimizi Hz. Bahaullah’ın öğretilerinde var olan geniş toplum inşa etme güçlerini salıvermeye daha tam bir biçimde adamak için hepimize ilham vermesini umuyoruz.”

Resimde Kolombiya, Norte del Cauca’daki Bahai Mabedi’nde düzenlenen bir konferansa katılan bir grup katılımcı görülüyor. Katılımcılardan biri duygularını “Bir yandan geniş toplumumuzun mevcut ihtiyaçlarına hizmet ederken, bir yandan da geçmişi ve öğrendiklerimizi de unutmazsak, daha iyi bir geleceğe sahip olabiliriz. İnsanlar ellerinden gelenin en iyisini yapmaya ve nereden geldiğimize, kim olduğumuza, etnik grubumuza ve kadın ya da erkek olduğumuza bakılmaksızın hepimizin bir şeyler yapabileceğini anlamaları yolunda bu şekilde motive edilebilir. Böylece, her geçen gün birlikte ilerlemeye çalışarak toplumumuzdaki meydan okumaları birlikte aşabiliriz.” şeklinde paylaşmıştır.

Üstteki resimde, Avustralya’nın Cairns kentinde, katılımcıların geniş toplumlarının ilerleyişi ile ilgili birçok temayı meşveret etmek ve Bahai toplumunun toplum kurma aktivitelerine katkıda bulunma yolunda son on yılda kazanılan deneyimleri keşfetmek üzere üç gün boyunca bir araya geldikleri yerel bir konferanstan kareler görülmektedir.

Moğolistan’ın Ulaanbaatar kentinde düzenlenen ve üstte bazı kareleri paylaşılan yerel konferansa her yaştan katılımcı geldi.

Üstteki karelerde Tanzanya’da düzenlenen iki toplantıdan bazı kareler görülmektedir.

İspanya’nın Kanarya Adaları’nda düzenlenen bir toplantı, geçtiğimiz birkaç yıl içinde çeşitli zamanlarda Bahai ahlaki eğitim çabalarında kolaylaştırıcılık yapmış olan gençleri bir araya getirdi. Katılanlardan biri şunları söyledi: “Pek çok gencin yaşamlarına daha fazla odaklanmalarına ve en önemli şeyin insanlığa özverili hizmet olduğunun farkına varmalarına yardımcı olan bir sürecin parçası olmak ilham verici.”

Myanmar’da düzenlenen birkaç yerel toplantıdan kareler.

Bazı karelerine üstte yer verilen Fiji’de düzenlenmiş ilk konferansa 200’den fazla kişi katıldı. Katılımcılar Naitasiri, Rewa ve Tailevu’dan geldi.

Fiji’deki Bahai kurumlarının temsilcileri, toplum inşa etme çabalarında geçtiğimiz yıllarda edinilen deneyimler üzerinde yansımalarda bulunmak ve önümüzdeki yıllarda çabalarını nasıl yoğunlaştırabileceklerini meşveret etmek için bir araya geldiler.

Kamboçya, Battambang’daki Bahai Mabedi’nin yakınlarında, çeşitli Bahai kurum ve kuruluşlarının temsilcileri o ülkede yapılacak olan konferansları meşveret etmek üzere toplandılar.

Üstte, Azerbaycan’da çocukların, gençlerin ve yetişkinlerin katıldığı bir dizi etkinlikten görseller yer almaktadır.

Pakistan’ın İslamabad kentinde gerçekleşen bir konferanstan kareler.

Pakistan’ın Peşaver kentinde gerçekleşen yerel bir konferanstan görüntüler.

Üstte, Şili’nin Santiago kentindeki Bahai Mabedi’nde gerçekleşen ve üç gün süren yakın tarihli bir konferansın, ülkelerindeki toplum inşa etme çabalarını meşveret etmek üzere bir araya gelen katılımcıları görülüyor.

Hawaii’deki yerel bir toplantının katılımcıları.

Nepal’de düzenlenen çeşitli toplantılardan görüntüler.

Hırvatistan’daki bir konferansta, Bosna-Hersek, Hırvatistan, Karadağ ve Sırbistan’dan gelen katılımcıların küçük grup meşveretlerinden fotoğraflar.

Tayvan’ın Taitung kentinde düzenlenen yerel bir konferanstan kareler.

Yeni Kaledonya’nın Nouméa kentinde, çeşitli bölgelerden katılımcıları bir araya getiren ve geleneksel dans ve şarkı gösterilerinin yapıldığı bir konferans.

Uganda’da gerçekleşen farklı toplantılardan kareler.

Pakistan’ın Pencap kentinde düzenlenen konferansa çok sayıda çocuk ve genç katıldı.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde gerçekleşen yerel konferanslardan bazı kareler.

Bölgesel Bahai kurumlarının temsilcileri Filipinler’in güneyindeki Luzon’da toplandı.

Üstte, o bölgedeki Bahai kurumlarının temsilcilerini Filipinler’in Visayas kentinde bir araya getiren bölgesel bir toplantıdan bazı kareler görülüyor.

Filipinler, Narra’daki farklı bölgelerden insanlar, ülkede yapılacak olan konferanslar dizisine kolaylaştırıcı olarak hazırlanmak üzere bir araya geldi.

Üstteki fotoğraflarda, son zamanlarda Hindistan’da düzenlenen birkaç konferanstan görüntüler yer alıyor.

Karnataka Valisi Thaawarchand Gehlot, eyaletinde düzenlenen konferanslardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek şunları söyledi: “Bu toplantılar, insanlığın doğasında var olan birliği ve dünyanın ıslahı için çalışmak için evrensel bir çağrıyı keşfetme konularına odaklanıyor.”

Mısır’ın İskenderiye kentinde gerçekleşen yerel bir toplantıdan kareler. Katılımcılardan biri şunları söylemiştir: “Geniş toplumumuzda daha üst seviyede bir barışı sağlama yolunda birlikte nasıl çalışabileceğimizi meşveret etmek üzere farklı geçmişlere ve deneyimlere sahip gençlerin tek bir yerde bir araya geldiğine tanık olmak güzeldi. Bu konferanslar, birçok insanın bu hedefe ulaşmanın yollarını keşfetmesine ve yeni nesillere de önceki nesillerin katkılarının üzerine inşa etmelerine ilham vermede yardımcı oluyor.”

Başka bir katılımcı, bu konferansların “çeşitlilik içinde birlik ile karakterize edilen bir toplum inşa etmenin yolunu açtığını” söyledi.

Bu görsellerde ise İspanya’da gerçekleşen bölgesel bir toplantıdan karelere yer verilmiştir.

Irak’ın Bağdat kentindeki bir konferanstan görüntüler.

Almanya’nın Hofheim kentindeki Bahai Mabedi’nde “Aile Festivali” başlıklı bir konferans düzenlendi ve katılımcıların ailelerin geniş toplumlarının refahına katkıda bulunmak için birlikte nasıl çalışabileceklerini keşfetmelerini sağladı.

Üstte, Almanya’nın Leipzig kentinde, ülkenin doğu bölgesindeki beş konferanstan ilki olan yerel bir konferanstan fotoğraflar yer alıyor. Saksonya Eyaleti Devlet Başkanı Michael Kretschmer, konferansa ve teşvik ettiği değerlere olan takdirini belirtmek üzere toplantıya bir mektup göndererek şunları ifade etti: “Özellikle karanlık deneyimlerin ve acı hayal kırıklıklarının yaşandığı zamanlarda, yola çıkmaya cesaret eden, umutlarına güvenen ve barışa tutunan kişiler genellikle inançlı insanlardır. Tutumları sayesinde, umutsuzluğa kapılan başkaları için de bir cesaret kaynağı oluyorlar.”

Papua Yeni Gine’deki Malmal köyü, Momase Bölgesi’ndeki ilk konferansa ev sahipliği yaptı.

Üstte, Haiti’de yakın zamanda düzenlenen bir toplantının katılımcıları görülüyor.

Kamboçya’da milli çapta düzenlenen bir toplantıda, ülkenin Milli Ruhani Mahfili’nin üyesi Sopheap Hou, yaklaşan konferansların beklenen bir sonucunun “daha güçlü dostluk ve birlik bağlarının kurulması ve daha fazla insana yaşamlarını geniş toplumlarının hizmetine adamaya ilham vermesi” olduğunu söyledi.

Ürdün’de, biri Al Bayader’de ve diğeri Mafraq’ta yakın zamanda gerçekleşen iki yerel toplantıdan görüntüler.

Madagaskar’ın kuzeyinde, o bölgedeki Bahai kurumlarının temsilcilerinin katıldığı bir toplantı.

Marshall Adaları’ndaki bu konferans, Bahai toplumunun toplum kurma çabalarında kazanılan içgörüleri keşfetmek üzere her yaştan katılımcıyı bir araya getirdi.

Ülkenin Eğitim Bakanı Kitlang Kabua, konferansa hitaben gönderdiği mektupta, Bahai toplumunun geniş toplumlarına katkılarından ve gençlerin ahlaki eğitimine yönelik çabalarından dolayı takdirini dile getirerek şunları söyledi: “Birlik, insan refahı ve dünya dayanışması bu inancın temel direkleridir. Eğitim Bakanı ve nihayetinde topluluğumuzun bir üyesi olarak, ben de bu temelleri savunuyorum ve insanlarımızı güçlü bir kültürel ve manevi temele sahip, yetkin ve şefkatli dünya vatandaşları olarak yetiştirmeye kuvvetle inanıyorum. İklim krizi kaynaklı afetlere ve küresel COVID-19 pandemisi gibi diğer felaketlere karşı en savunmasız ülkelerden birinin vatandaşları olduğumuz için bu şimdi her zamankinden daha da önemlidir.”

Khujand şehrinde düzenlenen ilk yerel konferansa Tacikistan’ın çeşitli bölgelerinden yaklaşık 300 kişi katıldı.

Moğolistan’da, Murun bölgesinde, Khuvsgul’da, katılımcıların geniş toplumlarına nasıl daha iyi hizmet edebilecekleri konusunda meşveret ettikleri iki gün süren bir toplantı gerçekleşti.

Üstte, Panama’nın Caminos de Omar mahallesinde yakın zamanda gerçekleşen bir etkinliğin katılımcıları görülüyor. Bu toplantıda, filizlenmekte olan Bahai toplumu tarafından, Hz. Abdülbaha’nın 1921’deki vefatından bu yana yürütülen yaklaşık yüz yıllık çaba ve öğrenmelere dair katılımcıların bilgi edinebilmeleri amacıyla Yüz Yıllık Bir Çabadan Görünümler filminin gösterimi de yapılmıştır. Film, küresel Bahai toplumunun, insanlığın birliği ilkesi etrafında örgütlenmiş bir dünyanın ortaya çıkmasına katkıda bulunmak üzere yürüttüğü çabaların günümüze dek süren yolculuğunun ana hatlarını çizmektedir.

Cezayir’in Oran kentinde düzenlenen bir dizi yerel toplantının ilkinden fotoğraflar.

Üstte, Endonezya’daki Bahai kurumlarının temsilcilerinin yakın zamanda bir araya geldiği bir toplantıdan karelere yer verilmiştir.

Üstte ise, Papua Yeni Gine’nin Lae kentinde, ülkede yapılacak olan konferanslar dizisini meşveret etmek üzere milli düzeyde bir toplantıda bir araya gelen Bahai kurumlarının temsilcileri görülüyor.

İrlanda’da milli çapta düzenlenen bir toplantı.

Samoa’da milli düzeyde gerçekleştirilen bir toplantının katılımcıları.

Biri Kekirawa’da ve diğeri Norwood’da olmak üzere Sri Lanka’da son zamanlarda düzenlenen iki yerel konferanstan fotoğraflar.

İsveç’in Stockholm kentinde, ülkenin Sosyal Güvenlik Bakanı ve yetkililerden oluşan bir heyet, Milli Bahai Merkezinde düzenlenen bir toplantıya katıldı.

Tacikistan’ın Khujand kentinde düzenlenen bir konferansta, çocuklar, gençler ve yetişkinler için daha küçük eş zamanlı toplantılar gerçekleştirildi.

Tacikistan’ın Khujand kentinde Mayıs ayında yapılacak olan yerel konferansın kolaylaştırıcıları için düzenlenen bir toplantıya katılan anneler ve büyükanneler.

Üstte, Türkiye’de düzenlenen yerel toplantılardan kareler yer alıyor. İzmir’de düzenlenen konferansta (sağda), toplantı için katkıda bulunan yerel toplumdan bir katılımcı şunları söyledi: “Bunun gibi farklı inançların ve yaklaşımların tartışıldığı daha fazla toplantıya ihtiyacımız var. Burada Bahai Dininin birleştirici yaklaşımıyla tanışıyoruz. Böyle bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan dolayı çok mutluyuz.”

Güney Pasifik ada ülkesi Tuvalu’da düzenlenen bir toplantının katılımcıları.

Madagaskar’da düzenlenen toplantının katılımcıları, özellikle gençlerin toplumsal gelişime katkıda bulunmada oynayabilecekleri yapıcı rolü incelediler.

Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki bir konferansa katılan çocuklar.

Portekiz’de gerçekleşen bir toplantı.

Avustralya’nın Illawarra kentinde düzenlenen yerel bir konferans.

Bu makalenin orijinaline ulaşmak için: https://news.bahai.org/story/1590/

Daha işlevsel bir kullanım deneyimi ve akıllı seçenekler sunabilmek için web sitemizde çerezlerden yararlanmaktayız. Detaylar için Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz.