Tüm Dünyada Gerçekleşen Konferanslar: İnsanlığın İyiliği İçin Daha Çok Çaba Sarfetmek

BAHAİ DÜNYA MERKEZİ — Konferanslar dalgası tüm dünyada ilerlemeye devam ederken, gittikçe daha fazla insan, ilişkide oldukları komşuları ve diğer vatandaşları ile birlikte, birliği geliştirme ve geniş toplumlarına hizmet etme fırsatlarının farkına varıyor.

Çoğunluğu tabanda gerçekleşen bu konferansların katılımcıları, Hz. Bahaullah’ın “Hepiniz bir ağacın yaprakları ve bir denizin damlalarısınız,” şeklinde tek bir birlik olarak tanımladığı insanlık dünyası vizyonunun ifadesini somut bir biçimde görüyorlar.

Bu birlik duygusu, her bireyin genel barışın gerçekleştirilmesine nasıl katkıda bulunabileceğini keşfetmek üzere şefleri ve dini liderleri bir araya getiren Çad’daki bir konferansın katılımcıları arasında hissedilmiştir. Toplantıya katılan şeflerden biri olan Mahamat Hassane, “Bu konferanslar, sayısız krize, şiddetli karmaşalara ve adaletsizliğe fazlasıyla aşina olan bir ülkede barışı inşa etme sürecinde önemli bir rol oynayacaktır,” demiştir. Bu ilham verici toplantıya katılan tüm şefler kendi köylerinde benzer konferansların düzenlenmesi çağrısında bulunmuşlardır.

Bir diğer bölgede, Hindistan’ın Maharashtra eyaletindeki Hinganvedhe’de düzenlenen bir konferansın katılımcıları ise, alkol tüketiminin aileler üzerindeki yıkıcı etkileri de dahil olmak üzere çeşitli sosyal sorunları ele almıştır. Konferansı, sağlıkla ilgili bir tanıtım kampanyası izlemiştir ve bir Sarpanch (köy muhtarı) olan Raju Arjun Dhatrak konuşmasında: “Bu konferansları düzenli olarak yapmamız çok önemli, çünkü keşfetmekte olduğumuz Bahai prensipleri bize geleceği nasıl inşa edeceğimiz konusunda yeni bir bakış açısı veriyor.” şeklinde duygularını ifade etmiştir.

Bir yandan da, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki bölgesel toplantılardaki meşveretler de, önümüzdeki aylarda ülke genelinde yapılacak yüzlerce yerel toplantıya zemin hazırlamaktadır. Bu toplantılarda incelenecek temalar arasında ise insanlığın birliği ve ırksal adalet yer alıyor.

Aşağıda, dünyanın dört bir yanındaki ülkelerde en son gerçekleşen konferansların bazılarından görüntüler yer almaktadır.

Fotoğrafta Azerbaycan’da gerçekleşen yerel bir toplantının katılımcıları görülüyor. Toplantıdaki meşveretler ise, insanlığın birliği üzerine kurulu bir gelecek inşa etmek, ahlaki eğitim ve kişinin yaşamını ortak yarar için sürdürmesi gibi temaları içermekteydi.

Bir katılımcı, “Bu konferansta kalpleri ısıtan şey, her biri şu ya da bu şekilde mahallelerinin gelişmesine katkıda bulunan aktivitelerle meşgul olan gençlerin ruhudur,” diye belirtmiştir.

Üstteki görselde Kolombiya’nın Tuluá ve Tuchin kentlerindeki yerel konferanslardan görüntüler yer almaktadır.

Birleşik Arap Emirlikleri Bahaileri, gençlerin ülkede yapılacak olan konferansların amaçlarını anlattıkları ve bir video şeklinde düzenlenmiş olan üstteki davetiyeyi hazırlamışlardır.

Çad’ın güneybatı bölgesinde Moulkou vilayetinde düzenlenen yerel bir konferans, hükümet yetkilileri, şefler ve dini liderler de dahil olmak üzere 120’den fazla katılımcıyı bir araya getirmiştir.
İki günlük konferansta, geniş toplumlarının ruhani ve maddi ilerlemesine, insanlığın birliğine ve her bireyin kolektif barışın sağlanmasında oynadığı role odaklanan girişimler ele alınmıştır. Buluşmada geleceğe dair umut beslemeye dair şarkılara ve geleneksel dans gösterilerine yer verilmiştir.

Amerika Birleşik Devletleri’nde, Bahai kurumlarının temsilcileri, Hz. Abdülbaha’nın ülkenin ruhani geleceğine ilişkin vizyonunun ve insanlığın birliği ilkesinin ele alınacağı yaklaşmakta olan yerel konferanslara dair meşveretler yapmak üzere Maine’deki Green Acre Bahai Okulu’nda ve Illinois’deki Bahai Mabedi’nde bir araya geldiler.

Yakın zamanda İzmir’de gerçekleştirilen yerel bir toplantıdan görüntüler.

Paraguay’daki Bahai kurumlarının temsilcileri, yakın bir zamanda yaklaşmakta olan bölgesel konferanslara dair meşveret etmek üzere bir araya geldi.

Filipinler’deki Palawan, Midwest ve Mindanao’da gerçekleşen toplantılar.

İtalya’daki üç günlük bir toplantı, Belçika, Fransa, İtalya, Malta, Portekiz ve İspanya dahil olmak üzere birçok ülkeden Bahai kurumlarının temsilcilerini bir araya getirdi. Meşveretler, toplumsal dönüşüme katkıda bulunma ve geniş topluma hizmet kapasitesini geliştiren eğitim çabalarını teşvik etme üzerine odaklandı.

Azerbaycan’daki üç günlük bir yerel toplantının katılımcıları arasında gerçekleşen meşveretlerin odak noktası ise, Bahai toplumunun, geniş toplumlarının maddi ve ruhani gelişimine yönelik çabalarıydı.
Bir katılımcı, “konferansın refah içindeki bir geleceğe dair umut verdiğini” belirtmiştir.

Üstteki görselde, Orta ve Doğu Uganda’da, toplumlarının maddi ve ruhani gelişimi ile ilgili deneyimlerini paylaşan çeşitli Bahai kurumlarından temsilcilerini bir araya getiren toplantılardan kareler yer almaktadır.

Irak’ın Bağdat ve Khaniqeen şehirlerinde gerçekleşen yerel konferanslardan görüntüler. Katılımcılar, barış kültürünü besleme çabalarını nasıl yoğunlaştırabilecekleri konusunda meşveret ettiler.

Panama’da yakın zamanda düzenlenen bir yerel konferans, farklı inançlardan 200’den fazla insanı bir araya getirdi. Konferans büyük ölçüde yerli Ngöbere dilinde gerçekleştirildi. Toplantının atmosferi, Bahai öğretilerinden ilham alan şarkılarla zenginleştirildi.

Amerika Birleşik Devletleri’nin Arizona eyaletinin East Valley bölgesindeki yerel Bahai kurumlarının üyeleri arasında gerçekleşen bir toplantı.

Bolivya’nın Cala Cala bölgesindeki yerel bir toplantı, bu bölgede düzenlenecek olan bir konferans hakkında meşveret etmek üzere yerli halktan yerel yetkilileri bir araya getirdi. And Dağları boyunca yaygın olan bir aile klan yapısı olan birden fazla Ayllus’u temsil eden şefler de toplantıda yer aldı.

Kazakistan’daki bir toplantıdan görüntüler.

Zambiya’da, önümüzdeki haftalarda ve aylarda düzenlenecek olan pek çok yerel toplantıdan biri olan ve yakın tarihte gerçekleşen bir toplantıya yaklaşık 100 kişi katılım gösterdi.

Üstte, Çad’daki Mashiyyat okulunda, dünya çapındaki konferanslarda meşveret edilen aynı ilkelerin, katılan öğrenci ve öğretim üyeleri tarafından ele alındığı bir konferanstan görüntülere yer verilmiştir.

Kolombiya’nın Quibdó ve Tuchín kentlerinde düzenlenen konferanslara çocuklar ve gençler tam katılım gösterdi.

Kolombiya’daki Jamundi ve Zarzal kasabalarındaki yerel konferanslardan görüntüler.

Bolivya’nın Uncia kentinde düzenlenen bu yerel buluşma, farklı inanç topluluklarından her yaştan katılımcıyı bir araya getirdi. Toplantıda, çocuklar ve gençler, toplum kurma aktivitelerindeki deneyimleri hakkında drama ve müzikal sunumlar yapmışlardır.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin Kasai bölgesindeki yerel toplantılardan görüntüler.

Finlandiya’daki Bahai kurumlarının temsilcileri, yaklaşmakta olan milli seviyedeki konferansa dair meşveretlerde bulunmak üzere üç gün boyunca Helsinki’de toplanmıştır.

Belçika’da, ülke çapındaki Bahai kurumlarından temsilciler, çocukların ve gençlerin ahlaki eğitimine yönelik girişimleri meşveret etmek için iki gün boyunca bir araya geldi.

Üstte, Bahai kurumlarının temsilcilerinin “İnsanlığa Hizmet Etmeyi Öğrenmek” başlıklı yaklaşan bir konferansı planlamak üzere bir araya geldikleri Honduras’taki bir toplantıdan kareler görülmektedir.

İtalya’daki bir toplantıda, temsil edilen birçok ülke ve bölgedeki toplum kurma çabalarının katılımcılar tarafından meşveret edildiği genel oturumlar ve ortak çalışma oturumları yapılmıştır.

Japonya genelindeki Bahai kurumlarından yaklaşık 70 temsilci, birçok sanatsal etkinliğin yer aldığı iki günlük bir toplantı için video konferans yoluyla bir araya geldi.

Ürdün’ün Al-Mafraq şehrinde düzenlenen yerel bir konferansta, her yaştan katılımcı kadın erkek eşitliği, ahlaki eğitim ve geniş topluma benliksiz hizmet gibi temalar üzerinde meşveret etmiştir.

Kazakistan genelindeki Bahai kurumlarının temsilcileri, kendi toplumlarındaki yaygın sorunları ve her birinin ülkede yaşayan tüm halkların ruhani ve maddi ıslahı için birlikte nasıl çalışabileceklerini meşveret etmek üzere hem yüz yüze hem de çevrim içi olarak düzenlenen bir konferansa katıldılar.

Mali, Tabacoro’da farklı geçmişlere sahip yerel sakinlerin ve yetkililerin yer aldığı bir konferansın katılımcıları, toplantının tek bir halk olarak birlikte yaşamanın gerçek anlamına dair vizyonlarını geliştirdiğini belirtmişlerdir.

Mali Bahaileri Milli Ruhani Mahfili üyesi Jean Jacques Yem, bu konferansı insanların karşılıklı anlayışı geliştirmek için bir palaver ağacının altında toplandıkları geçmiş çağlardaki geleneksel toplantılara benzetmiş ve bu konferansların birliğin gücünün bir işareti olduğunu belirterek geleceğe yönelik umutlarını da dile getirmiştir.

Malezya’nın Kuching kentinde, Sarawak eyaletinin dört bir yanından gelenlerin katıldığı bir konferanstan görüntüler.

Moğolistan’daki Bahai kurumlarının temsilcileri, ülke genelinde yapılacak olan konferansların planlamalarını yapmak üzere yakın zamanda bir araya geldi.

Fas’ta düzenlenen yerel bir konferansta, katılımcılar bir yandan insanlığın birliğine ve toplumsal gelişmeye odaklanan ruhani kavramları keşfederken, bir yandan da hem gençler hem de yetişkinler tarafından sanatsal anlatımlar ortaya konmuştur.

Yeni Zelanda’nın Kuzey Adası bölgesinde gerçekleşen sanal ortamdaki bir toplantı.

Bir katılımcı, “Dünya çapındaki bu konferanslar, arka planında yer alan dünyadaki birçok zorluğa rağmen gerçekleşiyor olsa da, dünyanın ıslahı için çalışmanın yollarını buluyoruz.” demiştir.

Azerbaycan’daki bir konferansta, Gürcistan Bahai toplumundan temsilciler de vardı.

Paraguay’da bir toplantıya katılanlar.

Azerbaycan’daki bu toplantı, hem gençlerin hem de yetişkinlerin, son yıllarda geniş toplumlarına hizmet ederken edindikleri deneyimlerinin ve bu deneyimlerin gelecek yıllarda atacakları adımları nasıl yönlendireceğine dair yansımalarına ev sahipliği yaptı.

Katılımcı gençlerden birisi, “Geçmişe, yaşa veya dini inanca bakmaksızın, hizmet etme fırsatı herkese açıktır,” diyerek bu konferansların herkesi vatandaşlarına hizmet etmeye davet ettiğini belirtmiştir.

Filipinler’de, ülkenin farklı bölgelerinde çok sayıda toplantı düzenlendi. Üstte, Palawan, Midwest ve Northern Luzon’daki toplantılardan görüntülere yer verilmiştir.

Romanya’nın güney bölgesinde katılımcılar, geniş topluma benliksiz hizmet konusunu vurgulayacak olan yerel bir konferansın planlamalarını yapmak üzere bir araya gelmiştir.

Tunus’taki yerel bir konferanstan görüntüler.

Mohamed Ben Moussa, “Bu konferanslar, geniş toplumumuzun refahına katkıda bulunmaya yönelik birçok çabanın meyvesidir,” demiş ve şunları eklemiştir: “Mahallelerde yapılan bu konferanslar, birçok insanın ileriye dönük bir yol aradığı bir zamanda gerçekleşmektedir. İnsanlar daha refah içinde bir gelecek için umut buluyor.”

Hindistan’ın Maharashtra eyaletindeki Deolali’de, bir dizi yerel konferansın ardından katılımcılar ve yerel bir yetkili, geniş toplumlarını etkileyen çeşitli konular hakkında bir halk sağlığı kampanyası başlatmıştır.

Uganda’daki bir toplantıda, Kiyunga köyünde Bahai toplumunun toplum kurma çabalarına ev sahipliği yapmak üzere inşa edilen yeni bir tesisin resmi açılışı da yapılmıştır.

Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki yerel bir konferansta çocuklar, gençler ve yetişkinler, genç nesillerin gelecek on yılda geniş toplumlarının ıslahına nasıl katkıda bulunabileceği konusu üzerine meşveret etmişlerdir.

Belçika’daki bir toplantıdan görüntüler.

Üstte, Amerika Birleşik Devletleri’nin Florida, Alabama ve Mississippi eyaletlerinde gerçekleşen bir dizi toplantıdan kareler yer almaktadır. Bu toplantılara katılanlar, Bahai toplumunun geçtiğimiz yüzyılda ırklar arası dostluğa katkıda bulunma konusundaki deneyimlerine dair yansımalarda bulunmuşlardır.

Üstte, Amerika Birleşik Devletleri’nin Oregon ve Utah eyaletlerinde düzenlenen bölgesel toplantılardan kareler yer almaktadır.

Kanada’nın British Columbia eyaletinde, konferans planlama toplantısı video konferans üzerinden yapılmıştır.

Üstte, Kanada’nın British Columbia eyaletinde yapılacak olan konferanslara hazırlanmakta olan Victoria şehrindeki Bahai kurumlarının temsilcilerinin düzenlediği toplantıdan bir görsele yer verilmiştir.

Bu makalenin orijinaline ulaşmak için: https://news.bahai.org/story/1587/

Daha işlevsel bir kullanım deneyimi ve akıllı seçenekler sunabilmek için web sitemizde çerezlerden yararlanmaktayız. Detaylar için Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz.