Bir Arada Yaşama Temalı Milli Çaplı Konferansa Bahai Dini’nin Birlik İlkesi Esin Kaynağı Oldu

OĞUZ, AZERBAYCAN – Azerbaycan’da bir arada yaşamayı teşvik etmeye yönelik olan ve hükümetin Dini Dernekler Devlet Komitesi tarafından Cumartesi günü düzenlenen ilk milli konferans, birçok resmi yetkili ve çeşitli inanç toplumlarının temsilcileri, sivil toplum liderleri, akademisyenler ve gazetecileri bir araya getirdi.

Konferans, çeşitlilik içinde birlik Bahai ilkesinin çeşitli toplumsal aktörler arasında gerçekleştirilen görüşmelere konu olmasından sadece altı gün sonra, devlet komitesi tarafından düzenlenirken bu aynı zamanda Azerbaycan toplumunun kapsayıcı bir milli kimliğe ilişkin soruları irdelemeye yönelik artan ilgisine de bir yanıttı.

İki günlük konferansa katılanlar, çeşitlilik içinde birlik ilkesine dayalı bir milli kimlik kavramını irdelediler.
İki günlük konferansa katılanlar, çeşitlilik içinde birlik ilkesine dayalı bir milli kimlik kavramını irdelediler.

Açılış konuşmasını yapan Oğuz İcra Hakimiyyetinin başı Eyvaz Gurbanov, Azerbaycan’ın uzun zamandır çok kültürlülük geleneğine sahip olduğunu ve ülkede bir arada yaşama ve hoşgörü kültürünün güçlendirilmesine büyük önem verildiğini belirtti.

Azerbaycan Bahai Toplumu Dış İlişkiler Ofisi’nden Ramazan Asgarli, toplantının genel oturumunda “Çok kültürlülük statik bir gerçekliği temsil etmez. Dinamik, kapsayıcı ve değişen bir dünyanın arka planında yer alan bir şeyi ima eder,” demiş ve ayrıca dünya halkları ve milletleri arasındaki mücadelelerin temel nedeninin bir kimlik krizi olduğunu belirterek, “Farklı milletler ve gruplar dünyadaki yerlerini bulmaya çalışıyorlar ve ortak bir kimliğin yokluğunda ilişkileri gerginleşiyor,” ifadesini kullanmıştır.

Burada, aralarında kadın ve erkek eşitliği ve sosyal uyumun da yer aldığı milli çapta endişe yaratan konuları ele almak için Azerbaycan Bahai Toplumu tarafından düzenlenen farklı görüşme forumları görülmektedir.
Burada, aralarında kadın ve erkek eşitliği ve sosyal uyumun da yer aldığı milli çapta endişe yaratan konuları ele almak için Azerbaycan Bahai Toplumu tarafından düzenlenen farklı görüşme forumları görülmektedir.

Asgarlı açıklamalarında, birliği besleyen ve temel çeşitlilik kavramını içeren kimlik kavramlarına duyulan ihtiyacın bir an önce gecikme olmadan gerçekleşmesi gerektiğini vurgularken, “Hepimiz bir bahçenin çiçekleri gibiyiz. Bütün çiçekler aynı renk ve şekilde olursa, o bahçe tekdüze olurdu. Renk, şekil ve koku farklılıklarından dolayı bahçenin güzelliği zenginleşir. Hepimiz kendimizi bunun ışığında görürsek, ilişkilerimiz dönüşüme uğrayacaktır. Bir bahçenin çiçekleri neden birbiriyle çatışsın?” şeklinde sözlerini tamamlamıştır.

Konferans kapsamında katılımcılar, görüşmelerini sürdürmek ve toplumlarının geleceği için birlikte dua etmek için her inanca ait farklı ibadet yerlerini toplu olarak ziyaret ettiler.

Oğuz Bahai toplumunun bir diğer katılımcısı ve temsilcisi olan Almaz Abdurahmanova, konferansın sonunda yaptığı değerlendirmelerde şunları söyledi: “Azerbaycan’da bir arada yaşamaya değer verilmesine rağmen, farklı dini mekanlara yapılan grup ziyaretleri birçok engeli yıktı ve güven inşasına önemli ölçüde katkıda bulundu.”

Milli çapta geniş yer bulan konferans, kapsayıcı bir kimliğin teşvik edilmesiyle ilgili konuları irdelemek amaçlı yapılacak gelecekteki forumlar için katılımcılar arasında büyük ilgi ve merak uyandırmıştır.

Azerbaycan Bahai Toplumunun barışçıl bir geniş toplum teşvik etme çabaları, geniş topluma hizmet için tabanda kapasite oluşturan toplum inşa etme girişimlerinden, yaygın diskurlara katılıma kadar uzanmaktadır.
Azerbaycan Bahai Toplumunun barışçıl bir geniş toplum teşvik etme çabaları, geniş topluma hizmet için tabanda kapasite oluşturan toplum inşa etme girişimlerinden, yaygın diskurlara katılıma kadar uzanmaktadır.

Bu makalenin orijinaline ulaşmak için: https://news.bahai.org/story/1600/

Daha işlevsel bir kullanım deneyimi ve akıllı seçenekler sunabilmek için web sitemizde çerezlerden yararlanmaktayız. Detaylar için Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz.