“Bir süre sonra çocuk, gençlik evresine adım atar ki, bu evrede […] gözlem yapabilme yetileri gelişip derinleşir; zekâ yetenekleri terbiye olup uyanışa geçer…”

– Bahai Yazıları

Bahai Dini için genç insanların içlerindeki muazzam kapasite, Dinin ortaya çıktığı ilk günlerden beri belirgin olmuştur. Günümüzde de Bahai toplumu, gençleri katıldıkları her girişimin ok başı ve her işin itici gücü olarak görmektedirler. Bahai yazılarında “yaşamın bahar mevsimi” olarak anılan bu evredeki bireylerin, özgürce toplumlarına hizmet edebilecekleri ve rahatça kendilerini ifade edebilecekleri özel ortamlar Bahai toplumu tarafından oluşturulmaktadır.

Yeni Gençlik Grupları

Bir bireyin davranış ve düşünce biçimlerinin birçoğu, çocukluktan yetişkinliğe geçiş evresi olan 12-15 yaşları arasındaki ön ergenlik evresinde sabit hale gelmeye başlar. Bu yaşlarda derin, felsefi sorulara ve kendi yetenekleri ile becerilerinin ne olduğuna dair ilgileri artar. Bu kısa ve kritik dönem boyunca birey ve toplum hakkında, hayatlarının geri kalanını şekillendirecek birtakım fikirler edinirler. Bu nedenle bu dönemde alınan eğitim özel bir öneme sahiptir.

İnsanın kendindeki saklı yetenekleri geliştirmesi ile toplumun refahı için çalışması, birbirinden ayrılamayacak iki husustur. Çünkü bir bireyin ahlaki değerleri ile davranışları hem çevresini şekillendirir, hem de toplumsal yapı tarafından biçimlendirilir.

Yukarıda bahsedilen yaklaşımlar üzerine geliştirilen yeni gençlik gruplarında asıl amaç, neşeli ve arkadaş canlısı bir grup ortamında yeni gençlerin zihinsel ve ruhani güçlerini açığa çıkarmaya ve onları insanlığa hizmete yönlendirmektir. Bunlardan ilki olan zihinsel güçlenme; yeni gençlerin etraflarındaki dünyayı net bir şekilde anlamalarına, toplumu biçimlendiren güçleri tanımalarına, ifade güçlerini artırmalarına yardım eder. Ruhani güçlenme ise hayata ve topluma dair umut dolu bir bakışa sahip olmalarına, fedakarca topluma hizmet etmelerine, rekabet yerine dayanışma ve işbirliğini seçmelerine yardımcı olur.

Herkese açık olan bu gruplar, tüm dünyada ve ülkemizde kendini düşünmeden toplumlarına hizmet etmek isteyen bireylerce gönüllü olarak yürütülmektedir. Her grupta gençlere, dostça yaklaşacak ve onları, kendi kapasitelerini geliştirme yolunda kılavuzlayacak yaşça daha büyük bireylere ihtiyaç vardır. Bu konumda görev alan bireyler, yeni gençlik gruplarının animatörleridir.