Uluslararası bir sivil toplum kuruluşu olarak BIC (Bahá’í International Community) barış inşa etme, insan hakları, kadının toplum içindeki yeri, eğitim, sağlık ve sürdürülebilir kalkınma dâhil olmak üzere birçok çalışma ile ilgilenmektedir.

Bir asırdan daha uzun süre önce Hz. Bahaullah, kolektif güvenlik prensibine dayanan uluslararası bir yönetim sisteminin yaratılması çağrısında bulundu. Bu sistem dünyanın tüm uluslarını kapsayacak ve kalıcı, evrensel barışın temellerini atacaktı. Hem bu fikri geliştirmek amacıyla hem de uluslararası seviyede adalet, barış ve refahı oluşturma çabasında dünya çaplı Bahai Toplumu yetkili bir sivil toplum kuruluşu olarak uzun yıllardır Birleşmiş Milletlerle (BM) yakın işbirliği yapmış, birçok hedeflerini ve programlarını desteklemiştir. 1945 yılında San Francisco’da BM’nin kuruluşunda Bahai temsilcileri hazır bulundular. Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada Bahai toplumları 1947 yılında BM Halkla İlişkiler Departmanı (DPI – UN Department of Public Information) tarafından resmen tanındı. Bir sonraki sene, 1948’de Bahai Uluslararası Toplumu (BIC – Bahai International Community) bizzat BM Halkla İlişkiler Departmanı tarafından uluslararası sivil toplum kuruluşu olarak resmen tanındı. BIC, o tarihten itibaren BM’in birçok kurum ve heyetleriyle ilişkilerini artırıp geliştirmiş ve işbirliği yapmıştır.