Kütüphane - Bahaullahın Sesi

Bahaullah’ın Sesi / Hz. Bahaullah

Bu eser, Hz. Bahaullah’ın çeşitli zamanlarda, çeşitli konularla ilgili vahyedilmiş levihlerinin derlemesidir.

Kütüphane - Saklı Sözler

Saklı Sözler / Hz. Bahaullah

Hz. Bahaullah tarafından 1858 yıllarında nazil olan bu eser insan ruhunun kurtuluşu için yüce bir anıt gibi durur. İçindeki ayetler, karanlık ve materyalist dünyada kaybolmuş insanların gözlerini aydınlatarak onların Mevlalarına ulaşacak yolu görmelerini sağlar.

Kütüphane - İkan Kitabı

İkan Kitabı / Hz. Bahaullah

Hz. Bahaullah bu eserde, Kur’an-ı Kerim, İncil, Tevrat ve diğer semavî kitaplarda yer alan, bu Zuhura ait delileri açıklar. Ayrıca geçmiş Tanrı Elçilerin hayatlarını anlatır, çektikleri ızdırapların portresini çizer, Onların görevlerinin gerçeğini ortaya koyar, Onların getirdikleri Emirlerin ortak yönlerini tarif eder ve Hz. Bab ile O’nun getirdiği Mesaj hakkında açıklamalarda bulunur.

Kütüphane - Paris Konuşmalarından Seçmeler

Paris Konuşmalarından Seçmeler / Hz. Abdülbaha

“Her birinizden tüm kalbi düşüncelerinizi sevgi ve birlik üzerine yoğunlaştırmanızı istiyorum. Savaşmak düşüncesi geldiği zaman daha güçlü bir barış düşüncesi ile buna karşı çıkın. Nefret düşüncesi, çok daha kuvvetli bir sevgi düşüncesiyle yok edilmelidir. Savaş fikri tüm ahengi, mutluluğu, sükûneti ve huzuru yerle bir eder. Sevgi dolu düşünceler, kardeşliğin, barışın, dostluğun ve mutluluğun mimarıdır.”

Kütüphane - Abdulbahanın Yazılarından Seçmeler

Hz. Abdülbaha’nın Yazılarından Seçmeler / Hz. Abdülbaha

Hz. Abdülbaha, Hz. Bahaullah’ın öğretilerini, insan birliği ve genel barışın gereğini üniversitelerde, kiliselerde, sinegoglarda ve çeşitli kurumların toplantı salonlarında yaptığı konuşmalarla açıklamıştır. Bu eser, bu konuşmaların bazı bölümlerinin derlemelerini içermektedir.

Kütüphane - Bazı Sorulara Cevaplar

Bazı Sorulara Cevaplar / Hz. Abdülbaha

Bahai İnancı’nın temel öğretileri hakkında Amerikalı yazar Laura Clifford Barney’in sorularına Hz. Abdülbaha’nın verdiği yanıtların derlendiği eserdir. Derleme daha sonra Hz. Abdülbaha’nın onayı alınarak yayınlanmıştır. Bu eser, İlahi Zuhur’un önemi ve geçmiş tüm peygamberlerin birliği konularına açıklık kazandırmaktadır.

Kütüphane - İlahi Medeniyet

İlahi Medeniyetin Sırrı / Hz. Abdülbaha

Hz. Abdülbaha 1875 yılında kaleme aldığı bu eserinde İran’da sosyal, hukuki ve ekonomik alanlardaki reform girişimlerine karşı çıkanların düşüncelerini tarihi örnekler ve özellikle Mesnevi’den yaptığı çeşitli alıntılar eşliğinde ele alır, gerçek bir medeniyetin insanlara refah ve mutluluk getirmesi gerektiğini ifade eder ve modern çağı şekillendirmesi gereken sosyal ve ruhani prensipleri açıklar.

Kütüphane - Bahai Dininin Birinci Yüz Yılı

Bahai Dininin 1. Yüz Yılı / Hz. Şevki Efendi

Bu kitap, zamanımızın bir tarihidir. Sevgi, mutluluk, içgörüş ve güç ile dolu, kazanılan zaferleri ve gelecekteki daha büyük başarıları anlatan ve vaat edilen ebedi barış şehrinin açık kapılarına doğru ilerleyen medeniyeti işleyen bir eserdir.

Kütüphane - Vaat Edilen Gün Geldi

Vaat Edilen Gün Geldi / Hz. Şevki Efendi

Bu kitap, zamanımızın bir tarihidir. Sevgi, mutluluk, içgörüş ve güç ile dolu, kazanılan zaferleri ve gelecekteki daha büyük başarıları anlatan ve vaat edilen ebedi barış şehrinin açık kapılarına doğru ilerleyen medeniyeti işleyen bir eserdir.

Kütüphane - Dünya Düzeni

Hz. Bahaullah’ın Dünya Düzeni Hakkında Mektuplar / Hz. Şevki Efendi

Hz. Şevki Efendi bu olağanüstü yazılarında, kurulması Bahai Dini’nin başlıca amacı olan ilahi medeniyetin eşsiz unsurlarını ele almakta ve Bahai Dini’nin insanlığın toplumsal evrimindeki rolü hakkında net bir vizyon sunmaktadır. Mektuplarda dünyanın içinde bulunduğu dönemin özelliklerini tarif etmekte, Hz. Bahaullah’ın yeni bir barış ve birlik çağı başlatma kudretine sahip öğretilerine değinmekte ve Bahai idari düzeninin, ortaya çıkacak dünya medeniyetinin çekirdeği ve modeli olduğunu açıkça göz önüne sermektedir.

Kütüphane - Bahai Duaları

Dua Kitabı / Hz. Bahaullah, Hz. Bab, Hz. Abdülbaha ve Hz. Şevki Efendi

Hz. Bab, Hz. Bahaullah, Hz. Abdülbaha ve Hz. Şevki Efendi’nin çeşitli dualarını ve levihlerini içeren bir eserdir.

Kütüphane - Tek Bir Ortak İnanç

Tek Bir Ortak İnanç / Yüce Adalet Evi

Daha çok makale niteliğini taşıyan bu kitap, Tanrı’nın bir olduğu ve tüm kültürel ifade çeşitliliğinin ve insani izahların ötesinde dinin de aynı şekilde bir olduğu gerçeğinin belirtileriyle yüzleşmesinin zamanının geldiğine dair Bahai Dünya Merkezi’nin kanaatini ifade etmektedir.

Kütüphane - Işığın Yüzyılı

Işığın Yüzyılı / Yüce Adalet Evi

Yirminci yüzyılın bitimi Bahailere eşsiz bir bakış noktası sağlamaktadır. Geçmiş yüzyıl boyunca dünyamız daha önceki tarihinde olandan çok daha büyük değişimler geçirmiştir, ancak bu değişimler şimdiki neslin büyük bir bölümü tarafından pek az anlaşılmıştır. Bahai Dünya Merkezi tarafından 2001 yılında hazırlanan bu eser, bu iki süreci ve aralarındaki ilişkiyi Bahai öğretilerinin bakışı ile yeniden gözden geçirmektedir.

Kütüphane - Dünya Barışı

Vaat Edilen Dünya Barışı / Yüce Adalet Evi

Bahai Dünya Merkezi’nin tüm dünya insanlarına hitaben kaleme aldığı bu eserde dünya barışının sadece mümkün olmakla kalmayıp aynı zamanda kaçınılmaz olduğu gerçeği detaylı bir biçimde ele alınmaktadır.

Kütüphane - Hz. Bahaullah

Hz. Bahaullah / Bahai Uluslararası Toplumu

Bu eser, Hz. Bahaullah’ın yaşamının ve kutsal eserlerinin günümüze dek yapmış olduğu ve olgunluk seviyesine ulaşmış bir insanlığın üzerinde ileriye dönük yaratacağı etkiyi incelemektedir.

Kütüphane - Nebil Tarihi

Nebil Tarihi / Nebil-i Azam

Bahai Dini’nin tarihini dile getiren ve asıl yazarının lakabıyla meşhur olan “Nebil Tarihi”, Hz. Bab’ın Zuhurundan, Hz. Bahaullah’ın Bağdat’a sürgün edildiği zamana kadar gerçekleşen belli başlı olayları ve ilk iman eden kişilerin öyküsünü içine almaktadır.

Kütüphane - Zuhur

Hz. Bahaullah’ın Zuhuru I / Adib Taherzadeh

Dört ciltlik olan bu seri Hz. Bahaullah’ın Zuhurunu anlatmaktadır. Birinci cilt 1853-1863 yılları arasında Hz. Bahaullah’ın Irak’ta geçirdiği on yıllık ikameti süresinde nazil olan kutsal yazıları ve Bahai Dini’nin doğuşuna tekabül eden o dönemde gerçekleşen tarihi olayları içermektedir.

Kütüphane - Zuhur 2

Hz. Bahaullah’ın Zuhuru II / Adib Taherzadeh

Dört ciltlik olan bu seri Hz. Bahaullah’ın Zuhurunu anlatmaktadır. İkinci cilt 1863-1868 yılları arasında Hz. Bahaullah’ın İstanbul ve Edirne’de bulunduğu dönemde nazil olan kutsal yazıları ve o dönemde gerçekleşen tarihi olayları incelemektedir.

Kütüphane - Zuhur 3

Hz. Bahaullah’ın Zuhuru III / Adib Taherzadeh

Dört ciltlik olan bu seri Hz. Bahaullah’ın Zuhurunu anlatmaktadır. Üçüncü cilt Hz. Bahaullah’ın Akka’daki görevinin ilk dokuz yılını (1868-1877) içine alır. Eser, bu ulu Zuhura kısa bir bakış atarak o dönemde nazil olan kutsal yazıları ve o dönemde gerçekleşen tarihi olayları incelemektedir.

Kütüphane - Zuhur 4

Hz. Bahaullah’ın Zuhuru IV / Adib Taherzadeh

Dört ciltlik olan bu seri Hz. Bahaullah’ın Zuhurunu anlatmaktadır. Dördüncü cilt, 1877 yılından başlayarak Hz. Bahaullah’ın 1892 yılında vefat edene kadar Kutsal Topraklar’da geçirdiği son yıllarda nazil olan kutsal yazıları ve o dönemde gerçekleşen tarihi olayları incelemektedir.

Kütüphane - Bahai Dini

Bahai Dini – Tarihi, Öğretileri ve Toplumsal Çalışmaları / Türkiye Milli Mahfili

Bu kitap, tarihi açıdan ülkemizle çok yakın ilişkisi olan Bahai Dini hakkında genel bilgi vermek üzere Türkiye Bahai Toplumu Dış İlişkiler Temsilciliği tarafından hazırlanmıştır. Eser, iki asra yaklaşan tarihi, zengin literatürü ve kendisine özgü birçok özelliği ile titiz bir incelemeyi hak eden bu İnancın öğretilerini, tarihini ve dünya Bahai toplumunun toplumsal çabalarını incelemektedir.