“Dua toplantıları her insanın katılabileceği, semavi rayihaları içine çekebileceği, duanın tatlılığını tadabileceği, Yaratıcı Söz üzerinde tefekkür edebileceği, ruhun kanatları üzerinde yolculuk edebileceği ve tek olan Maşuk ile sohbet edebileceği olaylardır.”

– Bahai Yazıları

Bahailer, insanı insan yapan özün, ruh olduğuna inanır. Birey olarak her insanın ruhu sonsuza dek Yaratıcının farklı âlemlerinde ilerler. Aslında insan ruhu, içinde olduğu muazzam yolculuğun sonraki aşamalarında ihtiyaç duyacağı vasıfları geliştirmek üzere bu dünyadan gelip geçmektedir.

Bahai Dini’ne göre, insan ruhunu bu gelişim yolunda besleyecek en önemli şey, duadır.

Dua etmek, bireye ihtiyacı olan ruhani besini sağlar. Her yürek, Yaratıcısı ile sohbet etmek için içinden gelen özleme dua ederek yanıt verir. Zira gerçekten bir başkasını seven bir kişinin en coşkun arzusu, sevdiğinin yanında olmak ve onunla konuşmaktır.

Bahai yazılarına göre, dua herhangi bir korku veya ödül beklentisi olmadan okunmalıdır. Kutsal yazılar, duanın gösterişten ve körü körüne inançtan uzak bir şekilde sadece Allah sevgisi ile edildiğinde en etkin olacağını öğretir. Böyle bir duanın etkisiyle insan, kendisini düşünmeden topluma hizmet etme ilhamı bulur.

Dua Toplantıları

Bir toplumda duakâr bir atmosferin oluşturulması, Bahailerin meşgul olduğu hem maddi hem de ruhani açıdan kalkınmış toplumlar kurma çabasının önemli bir parçasını oluşturur.

Diğer tüm dinlerde olduğu gibi Bahai Dini’nde de bireysel ve toplu çabaların etkinliğinin, ruhani güçlere ve Allah’ın teyidi ve kabulüne bağlı olduğuna inanılır. Bu inanç sayesinde dualar, bireysel ve toplumsal gelişim için gösterilen dürüst ve samimi çabalarla desteklenerek yeni bir anlam kazanır. Zira dualar, yüce amaçlara sahip olan hayatlarda yaşatılmalıdır.

Bu yaklaşımla her yerdeki Bahailer, her türlü sosyal çevreden yetişkin ve çocuğun memnuniyetle karşılanacağı dua toplantıları düzenler. Bu toplantılar ibadet ve derin düşünmeyi bir araya getirir. Böylesi ortamlarda doğal olarak meydana gelen ruhani bakımdan zengin sohbetler aracılığıyla, bir toplumun üyeleri arasında yakın dostluk bağları ve ortak bir amaç duygusu yeşerir, ki bu amaç Türkiye’nin vatandaşları olarak ülkemizin gelişmesi ve kalkınması için hep birlikte toplumlarımıza hizmet etmektir.

Dua hali her din için evrenseldir ve hayat hakkında derin düşünmek herkes için bir ihtiyaçtır. Dolayısıyla ülkemizin birçok yerindeki Bahailer, dostları ve komşuları sistematik şekilde bir araya gelerek düzenledikleri dua toplantılarında Yüce Yaratıcı’yı alçakgönüllü bir yalvarı ve derin bir sevgiyle anmaktadır. Ayrıntılı bilgi almak için tıklayınız.