Bahai Dünya Merkezi’nde Yüce Adalet Evi için gönüllü çalışan birçok Bahai bulunmaktadır. Bu kişiler çeşitli sürelerde hizmet etmek için dünyanın farklı yerlerinden gelen, her yaştan insanlardır.

Hayfa’daki Kermil Dağı üzerinde Bahai idari düzenine ait binalar bulunmaktadır. Bunlar Yüce Adalet Evi, Uluslararası Tebliğ Merkezi, Kutsal Yazıları İnceleme Merkezi ve Uluslararası Arşiv binalarıdır. Hayfa ve Akka şehirleri tüm dünyadaki Bahailerin hem ruhani hem de idari merkezleridir. Diğer üç semavi din yani Musevilik, Hıristiyanlık ve Müslümanlık’ta olduğu gibi Bahai Dini’ni de bu Kutsal Topraklara bağlayan şey, tarihî olaylardır. Her yıl Türkiye’den ve dünyanın her yerinden on binlerce Bahai ruhani canlanma için bu kutsal yerleri ziyaret etmektedir.

Kurumsal Yapı

Bahai Dini’nde ruhban sınıfı yoktur dolayısıyla din adamlığı söz konusu değildir. Toplumun işleri, temelleri Hz. Bahaullah’ın yazılı emirleriyle atılmış bir idari düzen aracılığıyla yönetilir. Bugün Bahai İdari Düzeninin merkezi yetkili kurumu Yüce Adalet Evi’dir. Yüce Adalet Evi’nin rehberliği altında hem seçimle göreve gelen kurumlar olan Mahalli ve Milli Mahfiller hem de atanmış bireyleri içeren Müşavirler kurumu kendi düzeylerinde toplumun işleriyle ilgilenir.

Toplumun ahlaki yenilenmesinden ve Bahai öğretilerinin hayata geçirilmesinden sorumlu olan mahfiller dokuz kişiden oluşur ve en küçük köy ve adadan uluslararasına kadar her seviyede aynı prensiplerle seçilir. Buna göre seçim, aday göstermeksizin, propaganda yapılmaksızın, gizli oy ve açık tasnifle gerçekleştirilir. Mahfillerde görevli olan bireylerin kurum dışında özel bir otoritesi veya mevkii yoktur. 18 yaşındaki her Bahai birey seçimlerde oy kullanabilir ve 21 yaşını geçmiş tüm Bahai bireyler seçme ve seçilme hakkına sahiptir. Birey, oy kullanma sorumluluğunu duakâr bir hal içerisinde ve söz konusu görevi yerine getirmek için en uygun olduğuna inandığı kişiyi özgürce seçerek yerine getirir.

Yerel seviyede işlev gören Mahalli Ruhani Mahfiller, belediye sınırları içerisinde dokuz yetişkin Bahai’nin bulunduğu her yerde seçilir. Bu kurumlar özellikle çocukların ve gençlerin eğitimine, toplum yaşamının ruhani ve sosyal dokusunun güçlendirilmesine ve tasarrufundaki her türlü kaynağı kullanarak toplumdaki tüm bireylerin enerji ve yeteneklerinin insanlığın hizmetine yönlendirilmesine odaklanmaktadır. Milli Ruhani Mahfiller ise ulusal Bahai toplumunun işlerini yönetir. Bu milli kurumlar, Mahalli Ruhani Mahfillerin aktivitelerini ve ülkedeki tüm Bahai bireylerin yaşamlarını kılavuzlama ve canlandırma sorumluluğuna sahiptir. Bahai yazılarına göre Milli Mahfiller sağlıklı bir kalbin atışı misali toplumun tüm bireylerine ruhani sevgi, enerji ve teşvik pompalamaktadır.

Karar almaya yönelik yetkiler seçilmiş kurumlar olan mahfillerde toplanmıştır. Buna rağmen Yüce Adalet Evi, yetkinlikleri tecrübeyle kanıtlanmış bireylerin birikimlerinden Bahai toplumunun mahrum kalmaması için düzenli aralıklarla Müşavirler atar. Müşavirlerin temel görevleri arasında hareketi ve bireysel inisiyatifi teşvik etmek, bir bütün olarak Bahai toplumundaki öğrenmeyi desteklemek ve Ruhani Mahfillere tavsiyede bulunmak vardır.

Mahalli Ruhani Mahfiller yerel toplumlardaki tüm seçmenler, Milli Ruhani Mahfiller yerel toplumlar arasında yapılan ara seçimlerle belirlenen delegeler tarafından her sene Nisan ayında seçilirken, Yüce Adalet Evi dünyadaki tüm Milli Ruhani Mahfillerin dokuzar üyesi tarafından beş senede bir seçilir. Müşavirler ise beş senede bir Yüce Adalet Evi tarafından atanır.