Bahai Dini’nin Tanrı Elçisi olan Hz. Bahaullah, 3 Mayıs 1863’te Bağdat’tan ayrılarak o dönemde Osmanlı İmparatorluğu’nun başkenti olan İstanbul’a doğru yola çıktı. Anadolu’nun çeşitli köylerinden, kasabalarından ve şehirlerinden geçtiği bu tarihlerden itibaren Türkiye’de yerel bir Bahai toplumu oluşmuştur. O günden bugüne kadar Türkiye’nin her yerinden gittikçe artan sayıda insan Hz. Bahaullah’ın öğretilerinden ilham almış ve yaşamları için kılavuzluk edinmiştir. Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde bugün yaşayan yaklaşık on bin Bahai, komşuları ve arkadaşları ile birlikte çalışarak toplumlarının refahına ve gelişimine katkıda bulunmaya gayret etmektedir. Şehir merkezlerinde, kırsal alanlarda, mahallelerde ve evlerde çeşitli geçmişlerden, yaştan ve cinsiyetten bireyler aynı anda hem ruhani ve sosyal hem de entelektüel olan aktivitelerde yer alıp dinamik bir yaşam modeline dahil olmaktadır.