“İnsanlar durmadan ilerleyen bir medeniyeti daha da ileri götürmek için yaratılmışlardır.”

– Bahai Yazıları

Dünyanın kutsal yazılarını teşkil eden Tanrı Elçilerinin sözlerinin, insan ruhunun üzerinde yaratıcı ve dönüştürücü bir etkisi vardır.

Bireysel ve kolektif olarak Allah’ın Sözü ile etkileşimde bulunmak çok kuvvetli ruhani ve ahlaki güçler salıverir ki bunlar, nihayetinde toplumsal ilişkilerde, kurumlarda ve canlı bir toplum yaşamında kaçınılmaz olarak ifade bulur. Bireysel ve toplumsal dönüşüm süreci, Yaratıcı Söz üzerinde derin düşünmeyle bağlantılı olarak insanlığa hizmet hareketiyle başlar. Bu süreçleri sistematik olarak beslemek ve gittikçe daha fazla sayıda insanın bu süreçlere dâhil olmasını mümkün kılmak amacıyla dünya Bahai toplumu 1990’lı yıllardan beri çalışma çemberleri yürütmektedir.

Çalışma Çemberleri

Çalışma çemberleri haftada en az bir veya iki kez, genellikle çember üyelerinden birinin evinde bir araya gelinip birkaç saat boyunca çeşitli kitapların incelendiği gruplardır. On beş yaşını geçmiş herkes, Bahai olsun ya da olmasın, bu çemberlere davetlidir. Bahai toplumunda herhangi bir ruhban sınıfı yoktur dolayısıyla çalışma çemberleri ilgili kitabı daha önce çalıştığı için içeriğine nispeten daha hâkim olan bir kolaylaştırıcı tarafından yürütülür. Çalışma sırasında öğrenme sorumluluğu her katılımcının kendi üzerindedir.

Çalışma çemberlerinde işlenen materyaller, çeşitli konular ve aktiviteler ile ilgili Bahai yazılarından alıntılar içerir. Katılımcılar hep beraber bu alıntıların kendi bireysel ve toplumsal yaşamlarındaki uygulamaları hakkında düşünür. Çalışmalar sırasında inceledikleri bazı konular arasında dua ve tefekkür ile salıverilen ruhani güçlerle insanları buluşturacak ortamların nasıl yaratılabileceği; çeşitli geçmişlere sahip insanlarla anlamlı sohbetler yapıp dostluk bağlarının nasıl güçlendirilebileceği; çocukların geliştirilmesinin toplum hayatının en önemli unsurlarından biri haline nasıl getirilebileceği; genç insanların entelektüel ve ruhani kapasitelerini geliştirmelerine nasıl yardımcı olunabileceği ve aile birimi içerisinde maddi ve ruhani refaha yol açacak dinamiklerin nasıl yaratılacağı bulunmaktadır.

Çalışma çemberlerinin amacı, dünyanın ve kıymetli ülkemizin ıslahına yönelik aktivitelerin başlatılması ve düzenli olarak sürdürülebilmesi için kapasite, anlayış ve beceriler geliştirilmesine yardım etmektir. Çalıştıkları materyallere cevaben çalışma çemberi katılımcıları çeşitli hizmet aktiviteleri yapmak için ayağa kalkar. Kadın, erkek, genç, yaşlı herkes bu çalışmalar sayesinde etraflarındaki topluma ve dünyaya olumlu katkıda bulunmak ve onları yeniden şekillendirmek için gerekli olan güce sahip olduklarının farkına varırlar. Böylece toplumda tedricen kapasite inşa olur ve merkezinde hizmet ve ibadetin olduğu yeni bir yaşam modeli ortaya çıkar.