“İnsana kıymetli mücevherlerle dolu bir maden nazariyle bakınız. Terbiyedir ki ona hazinelerini dışarı döktürür; terbiyedir ki insanlığı o mücevherlerden istifade ettirir.”

– Bahai Yazıları

Bahai toplumu, aileyi toplumun çekirdeği olarak görür ki; aile, toplumun refahı için vazgeçilmez olan övgüye layık prensip ve kapasitelerin geliştirilebileceği bir alandır.

Çocuklar çok küçük yaşlarda bile çevrelerindeki normları özümserler. Bu nedenle Bahai toplumu, bir ailedeki davranış modelleri ve alışkanlıkların, iş yerine, sosyal çevreye, ülkenin sosyal ve politik hayatına ve en nihayetinde de uluslararası ilişkilere taşındığının farkındadır.

Bahai aileleri, tüm insanlığa duyulan sevgiyi, farklılıklara hoşgörüyü, keskin bir adalet duygusu ile herkese karşı empatiyi beslemek adına, bilinçli bir biçimde şekillenen bir ev ortamı yaratmak için gayret eder. Çocukları yetiştirmede muazzam bir çaba sarf edilir ki; her biri insanlığın birliğini kavrasın ve din, ırk veya herhangi bir soy ayrımını düşünmeden her bir ruhu kendine bir dost olarak görsün. Ve böylece Hz. Bahaullah’ın ‘hepimizin bir ağacın meyveleri ve bir dalın yaprakları’ olduğunu açıkladığı öğretisine hayat verebilsinler. Bahai bakış açısına göre ideal bir aile hayatı, sevgi dolu ve saygı ile örülü bir ebeveyn-çocuk ilişkisini besleyen ve hem ebeveynlerin hem de çocukların karar alma süreçlerinde danışma ve uyum prensiplerini aktif olarak uyguladığı bir ortamı teşvik eder.

Çocuk Sınıfları

Bahailer, çocukları bir toplumun sahip olabileceği en değerli hazineler olarak görmektedir çünkü geleceğin umudu ve garantisi onlardadır. Fakat bu umudun vücut bulabilmesi için, çocuklar ruhani gıda almaya ihtiyaç duyarlar. Çocukluğun neşe ve masumiyetinin, maddiyatçı gayelerin saldırgan tutumları altında ezilmesinin böylesine kolay olduğu bu dünyada, çocukların manevi ve ruhani eğitimi hayati bir öneme sahiptir.

Son yıllarda dünyanın dört bir yanındaki Bahailer, dostları ve komşuları; çevrelerindeki çocukların ruhani eğitimi için çocuk sınıfları düzenler. Bu sınıfların esas amacı, çocukların, kendi ruhani gelişimlerinin ve toplumun refahının esaslarını kavrayarak buna göre hareket edebilme derecesine ulaşmalarıdır.

Çocuk sınıflarında kullanılan materyaller doğru sözlülük, cömertlik, kalbin temizliği ve nezaket gibi ruhani niteliklerin ve ülkemiz kültürünün kadim değerlerinin gelişiminin önemini belirtir. Materyaller yıldan yıla gelişerek, bu ruhani nitelikleri anlamak ve uygulamak, her bir kavram ile ilgili örnekler ile kutsal sözlerin derslere eklenmesi üzerine kurulmuştur.

Çocuk sınıfları, çocukların okulda aldıkları eğitimi tamamlayıcıdır ve onların hassas kalpleri ile akıllarını besleyen bir eğitim sunar. Katılmak isteyen her çocuğa açık olan çocuk sınıflarında uygulanan dersler sosyal beceri ve arkadaşlığı geliştiren etkinlikler, oyunlar, hikâyeler ile spor, sanat ve müzik içerir.