Pandemi, Kadınların Liderlikteki Rolünü Ortaya Çıkardı

BAHAİ ULUSLARARASI TOPLUMU, NEW YORK – Dünya büyük bir değişim sürecinden geçerken, pandemi kadın liderlerin vazgeçilmez rolünü ve liderlik modellerinin yeniden kavramsallaştırılmasına olan ihtiyacı açık bir şekilde gözler önüne serdi. BIC’nin Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü Komisyonunun (CSW) 65. Oturumunda, Tehlike ve Barış Zamanlarında bir Eşitlik Kültürü için Liderlik başlıklı bir yazı da içeren katkılarının merkezinde bu düşünceler yer almaktadır.

BIC Temsilcisi Saphira Rameshfar, “Kadınların, hangi seviyede olursa olsun, geniş toplumlarında liderliğe daha belirgin bir şekilde katkıda bulundukları ülkelerde, halk sağlığı ve ekonomik güven dahil çeşitli kısa dönem göstergelerinde, bir istikrar ölçütü görülmüştür” diyerek sözlerinin devamında, “Gerek ailede ya da köyde, gerekse toplumda ya da yerel yönetimde veya kurumda ya da ulusta, kadınların liderliği kabullenilip geniş toplumun her seviyesinde teşvik edildiğinde insanlığın bundan ne kadar çok yararlandığı hiç bu kadar netlik kazanmamıştı” ifadelerini kullanmıştır.

Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü Komisyonunun 65. Oturumunda, BIC (Bahai Uluslararası Toplumu) liderlik modellerinin yeniden değerlendirilmesine olan ihtiyaca odaklandı.
Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü Komisyonunun 65. Oturumunda, BIC (Bahai Uluslararası Toplumu) liderlik modellerinin yeniden değerlendirilmesine olan ihtiyaca odaklandı.

BIC, Komisyona yazısında, “farklı sesleri harmanlayıp ortak bir çaba duygusu geliştirme becerisini” içeren birkaç etkili liderlik özelliğinin ve kapasitesinin altını çizdi.

CSW esnasında BIC’nin yazısına odaklanan çevrim içi bir görüşmede, Rutgers Üniversitesi Kadınların Küresel Liderliği Merkezi’den Charlotte Bunch düşüncelerini, “Bence, BIC’nin ortaya koyduğu model gerçekten önemli. Şunu anlamamız gerekir ki bir eşitlik modeli, kendilerini lider yapmaları için kadınların diğer insanların üzerinde eşit şekilde baskın hale getirilmesi ile ilgili değildir…” şeklinde dile getirmiştir.

Çevrimiçi düzenlenen bu yılkı Kadının Statüsü Komisyonuna BIC’yi temsil eden kırk dokuz delege 25.000’in üzerinde hükümet ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin arasında yer aldı.
Çevrimiçi düzenlenen bu yılkı Kadının Statüsü Komisyonuna BIC’yi temsil eden kırk dokuz delege 25.000’in üzerinde hükümet ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin arasında yer aldı.

BM üyesi ülkelerden birkaç Büyükelçinin katıldığı bir başka görüşme alanında, katılımcılar yakın zamanda yayımlanan Cinsiyet Eşitliğinin Ruhuna Bir Bakış filmini incelediler. BM Liberya Daimi Temsilcisi Büyükelçi Israel Choko Davies filme yanıt olarak, “Belirli bir toplumdaki hareketlerin başkalarının davranışında nasıl olumlu değişiklikler yaratabildiğini görüyorsunuz. Bir kadın ve kocası birbirlerine karşılıklı saygı gösterdiklerinde ve kendilerini eşit gördüklerinde bir ailenin nasıl mutlu olduğunu görüyoruz. Cinsiyet eşitliğinin başarılmasında ruhaniyetin önemini ve olumlu rolünü öğreniyorsunuz. Cinsiyet eşitliğini teşvik etmede bir ailenin oynayabileceği önemli rolü anlıyorsunuz” şeklinde bir açıklama yapmıştır.

Büyükelçi Davies, “sevme, yaratma ve sebat etme yetisinin cinsiyeti yoktur” diyerek filmden bir alıntı yapmıştır.

BM üyesi ülkelerden birkaç Büyükelçi, BIC’nin yakın zamanda yayımladığı Cinsiyet Eşitliğinin Ruhuna Bir Bakış filmine yanıt verdiler. CSW esnasında ekrandan konuşan Büyükelçilerin resimleri saat yönünde sol üst köşeden: Portekiz Büyükelçisi Francisco Duarte Lopes, Liberya Büyükelçisi Israel Choko Davies, Almanya Büyükelçisi Christoph Heusgen ve Filipinler Cumhuriyeti Büyükelçisi Enrique A. Manalo.
BM üyesi ülkelerden birkaç Büyükelçi, BIC’nin yakın zamanda yayımladığı Cinsiyet Eşitliğinin Ruhuna Bir Bakış filmine yanıt verdiler. CSW esnasında ekrandan konuşan Büyükelçilerin resimleri saat yönünde sol üst köşeden: Portekiz Büyükelçisi Francisco Duarte Lopes, Liberya Büyükelçisi Israel Choko Davies, Almanya Büyükelçisi Christoph Heusgen ve Filipinler Cumhuriyeti Büyükelçisi Enrique A. Manalo.

Çevrimiçi düzenlenen bu yılkı Kadının Statüsü Komisyonuna BIC’yi temsil eden kırk dokuz delege 25.000’in üzerinde hükümet ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin arasında yer aldı – cinsiyet eşitliği konusundaki diskurun geliştirilmesinde hükümet ve sivil toplum kuruluşlarını dahil eden 1995 Pekin Kadınlar Dünya Konferansından bu yana yapılan en büyük toplantı.

Buradaki fotoğraf 1995 Pekin’deki Dünya Kadınlar Konferansından. Çevrimiçi olarak düzenlenen bu yılki CSW, cinsiyet eşitliği konusundaki diskurun geliştirilmesinde hükümet ve sivil toplum kuruluşlarını dahil eden Pekin Konferansından bu yana yapılan en büyük toplantıdır.
Buradaki fotoğraf 1995 Pekin’deki Dünya Kadınlar Konferansından. Çevrimiçi olarak düzenlenen bu yılki CSW, cinsiyet eşitliği konusundaki diskurun geliştirilmesinde hükümet ve sivil toplum kuruluşlarını dahil eden Pekin Konferansından bu yana yapılan en büyük toplantıdır.

Bu makalenin orijinaline ulaşmak için: https://news.bahai.org/story/1499/

Daha işlevsel bir kullanım deneyimi ve akıllı seçenekler sunabilmek için web sitemizde çerezlerden yararlanmaktayız. Detaylar için Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz.