2020 yılına bakış: Eşi benzeri görülmemiş bir yıl

2020'ye genel bakış eşi benzeri görülmemiş bir yıl 00

BAHAİ DÜNYA MERKEZİ – Bahai World Haber Servisi, daha önce bir benzeri yaşanmamış yıla dönüp bakarken, tüm dünyadaki Bahai toplumlarının geniş toplumun ihtiyaçlarının büyük oranda artış gösterdiği bir zamanda, sorunlara karşı dirençliliğini güçlendirirken herkese umut da dağıttığı olayları içeren hikâyelere genel bir bakış sunmaktadır.

Pandemiye Yanıt

Pandemi ilk patlak verdiğinde, dünyanın her tarafındaki dayanışma aktiviteleri, acıları hafifletmek için bir sorunun etrafında nasıl toplanabileceğini insanlığa gösterdi. Mart’ı takip eden aylar, her insanın değişimin bir kahramanı haline gelebileceğini her zamankinden çok daha açık bir şekilde gösterdi. İnsanlar harekete geçtikçe, kolektif bir amaç duygusu, vatandaşlarına yardımcı olmak için ellerinden gelen gayreti gösterme konusunda giderek daha çok insanı motive ederek erdemli bir çevre yaratmış ve benzeri görülmemiş bir kolektif hareket seviyesine yol açmıştır.

2020'ye genel bakış eşi benzeri görülmemiş bir yıl 01
Sierra Leone gençleri, koronavirüs hastalığının (COVID-19) yayılmasının önlenmesi konusunda toplumlarını eğitmeye yardımcı olan bir film yaptılar.

Mart ayında, Haber Servisi halk sağlığı gereksinimlerine uyumlu yeni iletişim şekillerini hızlı ve yaratıcı bir şekilde uyarlayıp toplumlarına hizmet etme yollarını keşfederken, Bahai toplumlarının ilk başlarda krize verdikleri yanıtın haberini yaptı.

New York şehrinin bir banliyösünde toplum kurma çabalarıyla uğraşan bir grup genç dikkatlerini okulların kapanmasıyla ortaya çıkan acil ihtiyaçlara yönelttiler.

2020'ye genel bakış eşi benzeri görülmemiş bir yıl 02
Solda: Almanya’nın Berlin kentinde Bahai eğitimi sınıflarına katılan çocuklar, huzur evinde kalan yaşlılar için umut konulu resimler yaptılar. Sağda: Yeni Zelandalı çocuklar evde resim yaparken.

Lüksemburg’da ahlak eğitimi sınıflarına katılan çocuklar, sağlık çalışanlarını ve diğer zorunlu hizmetleri yapmakta olan görevlileri sevindirmek için kartlar yaparken, Almanya’nın Berlin kentinden çocuklar bir huzur evinde kalan yaşlılar için umut konulu resimler yaptılar. Slovenya Baselj Bahaileri restoranların yemek dağıtım hizmetlerini evlere de dağıtım yapacak şekilde birleştirdiler. Mart ayı ayrıca dünya genelindeki Bahailerin, baharın ve yeni yılın ilk günü olan Nevruz’u dostluk bağlarını güçlendirip umut mesajları vererek kutlamalarına sahne oldu.

2020'ye genel bakış eşi benzeri görülmemiş bir yıl 03
Yeni Zelanda Bahai toplumları çocuklar için çevrimiçi ahlaki eğitime yönelik ders imkanı sağlıyorlar.

Nisan ayına gelindiğinde, koronavirüsün yayılması artış gösterdikçe, Bahai toplumlarının çabaları da daha yoğun hale geldi. Kanada’da İngilizce öğrenenler için ilhamını Bahai öğretilerinden alan bir programın katılımcıları, bu zor zamanlarda birbirlerinden destek aldılar. Tunus Bahaileri etkili bir yanıt sağlama amacıyla hem bilim hem de dinden yararlanmak için çeşitli dini gruplarla bir araya geldiler. Demokratik Kongo Cumhuriyetinde toplum içindeki güçlü bağlar aracılığı ile binlerce kişinin, gıda güvenliğinin garantiye alındığı hangi ürünlerin ekileceğini de içeren doğru bilgi ve tavsiyeleri sistematik olarak almaları sağlandı. Kiyunga, Uganda’da radyo yayınları güçlü bir iletişim kaynağı olarak duanın önemi konusunda aileler üzerinden sohbetler paylaştı. Diğer bölgelerdeki Bahai radyo istasyonları tazelenmiş bir amaç duygusu ile kırsal kesimde yaşayanlar için çok önemli bir bilgi kaynağı ve toplum yaşamının bir dayanak noktası olarak hareket etmişlerdir.

2020'ye genel bakış eşi benzeri görülmemiş bir yıl 04
Hindistan’daki Mahalli Ruhani Mahfiller kişisel korunma donanımına olan büyük ihtiyaca yanıt vermek için maske yapıp dağıtımını yapmada terzilerle işbirliği yapıyorlar.

Aynı dönemde, Mahalli ve Milli Ruhani Mahfillerin çok sayıda insanın enerjisini ve yardımını harekete yönlendirdiği, en çok ihtiyaç duyulan yerlere kritik bilgi ve başka kaynaklar yaydığı ve en çok etkilenen nüfusların devlet hizmetlerine ulaşmalarına yardımcı olduğu yerlerde çabalar oldukça arttı.

Nisan’ı takip eden aylarda, topluma hizmet ve ibadetin, krizler karşısında sebat eden ve umudunu yitirmeyen bir toplumun yaşamında ne kadar gerekli unsurlar olduğu çok daha açık hale geldi. Romanya’da herkese açık olan bir dua toplantısının katılımcıları kalplerinin “bir attığını” hissediyorlar. Güney Afrika’da, her insanda toplumlarına hizmet etme potansiyeli gören Bahai sağlık çalışanları, koronavirüs tedavisi görenlere destek sağlamak için toplumun gücünden yararlanıyorlar.

Her yerde gençler krize tabanda yanıt vermede ön saflarda yer aldılar. Sierra Leona’da gençler önleyici sağlık tedbirleri konulu bir film yaparken, İtalya’daki gençler bir dizi kısa videolarla toplumsal dönüşüm ile ilgili önemli konuları işlediler. Pandeminin ortasında meydana gelen Beyrut’taki patlamanın sonrasında, şehrin gençleri felaketin yaralarını sarmada bir ağ oluşturmak için Bahailer olarak toplum kurma çabalarından kazandıkları kapasitelerden yararlandılar.

Bu dönem sırasında, tüm sanatlar toplum vicdanını tutsak eden konulara ışık tutmada önemli bir rol oynadı. Bu arada Bahai dünyası, ileriye doğru bakarken gerek toplumların karşı karşıya kaldığı önemli sorunlar, gerek yayımcılık ve de küresel sağlık krizi ile ilgili konularda bir dizi makaleler yayınladı.

Uzun Süreçte Sosyal ve Ekonomik Gelişim Çabalarını Sürdürmek

Haber Servisi pandemiye yanıt olarak verilen tabandaki Bahai sosyal ve ekonomik girişimleri haber yapmasının yanı sıra, daha kapsamlı projelere ve sağlık krizinden kaynaklanan şartlara uyum sağlarken ilhamını Bahai öğretilerinden alan organizasyonların çabalarına da yer vermiştir.

2020'ye genel bakış eşi benzeri görülmemiş bir yıl 05
Vanuatu’da Bahai yazılarından esinlenmiş Toplumsal Harekete Hazırlık isimli bir eğitim programının katılımcıları, vatandaşlarına yiyecek yardımı sağlamak için adımlar atıyorlar.

Haber Servisi, gıda güvenliğini arttırmak için yapılan girişim örneklerini de haber yaptı. Vanuatu’da ilhamını Bahai öğretilerinden alan Toplumsal Harekete Hazırlık isimli bir eğitim programının katılımcıları, sadece vatandaşlarına yiyecek sağlamak için değil aynı zamanda da ülkedeki diğer insanların bunu yapmasını teşvik etmek için adımlar atıyorlar. Nepal’de, çok sayıda göçmen işçinin pandeminin ortasında evlerine dönmesi üzerine, bir Mahalli Ruhani Mahfil toplumun kendi yiyeceğini üretme kapasitesini geliştirmek için adımlar attı.

Kolombiya’da, ilhamını Bahai öğretilerinden alan Cali merkezli bir organizasyon olan FUNDAEC, dikkatini yerel gıda üretimi girişimlerini desteklemeye yöneltirken, ülke genelindeki toplumlarda toprağa ve çevreye duyarlılık duygusunu da geliştirdi.

2020'ye genel bakış eşi benzeri görülmemiş bir yıl 06
El Salvador’daki Rızvan Okulunun öğretmenleri, çevrimiçi derslerin yanı sıra ailelerin internete erişim sağlayamadığı ya da erişimin kısıtlı olduğu mahallelerde güvenli sosyal mesafeyi koruyarak dersler vermekteler.

Eğitim alanında yapılan çalışmaların bazıları şunlardır: Bolivya’da ilhamını Bahai öğretilerinden alan bir üniversite, bu zor zamanlarda personeline ve öğrencilerine destek olmaya devam etmiş ve mevcut şartlara uygun teknolojiler belirleme konusunu özenli bir şekilde ortaya koymuştur. Orta Afrika Cumhuriyeti, Endonezya ve Hindistan’ın yanı sıra diğer yerlerde de ilhamını Bahai öğretilerinden alan toplum okulları, kriz anlarında öğretmenlerin rolü konusunda içgörüler kazanarak uyum sağlama konusunda yaratıcı yollar bulmuşlardır. Amerika’da bireyler, resmi yetkililer ve polisler arasında ırksal eşitlik konusunda gerçekleştirilen yapıcı konuşmalar, toplumun farklı katmanları arasında halk sağlığını geliştirme sistemleri oluşturmada ortak amaç sağlanmasına yardımcı olmuştur.

Toplumsal Diskurlara Katılmak

Bu geride bıraktığımız yılda, Haber Servisi Bahai toplumunun toplumsal diskurlara katkı sağlama çabaları konusunda çeşitli hikâyelere yer vermiştir.

2020'ye genel bakış eşi benzeri görülmemiş bir yıl 07
Bahai Uluslararası Toplumu, Eylül ayında Birleşmiş Milletlerin 75. Yıldönümü münasebetiyle “Uygun Toplum Yönetimi: İnsanlık ve Adil bir Küresel Düzene Giden Yol” başlıklı bir makale yayınladı.

Bahai Uluslararası Toplumu, ortak bir kimlik geliştirmede dilin önemi, tarım, barış ve adil bir küresel düzen yolunda uluslararası yapıların rolü konulu forumlara katıldı.

Milli Bahai toplumları, çevre, aile yaşamı, erkek kadın eşitliği ve toplumda dinin rolü konulu diskurlara katkıda bulundu.

Ürdün ve diğer ülkelerdeki Bahai toplumları, medyanın toplumda nasıl yapıcı bir rol oynayabileceğini araştırmak için gazetecilere ve farklı sosyal aktörlere alanlar yaratmaktalar. Endonezya’da bir dizi seminer, daha barışçıl bir toplumun temel prensiplerini keşfetme konusunda resmi yetkililer, akademisyenler ve diğerleri arasında güçlü bir istek uyandırdı. Kanada ve Avusturya’da sırasıyla bir podcast serisi ve video blogu, milli düzeyde kaygı oluşturan sorunlara yeni bakış açıları sağlamak için dini içgörülerden yararlanmıştır. Kazakistan ve Kuzey Irak’taki yuvarlak masa görüşmelerinin katılımcıları, bu zamanda insanları bir araya getiren ruhani prensiplerin gelecekte toplum yaşamını şekillendirmeye nasıl yardımcı olacağını incelemektedirler. Şili Bahai toplumu maddi ve ruhani olarak refaha ulaşmış bir toplumun temellerini vatandaşlarıyla birlikte gözden geçirmek için anayasal sürecin yanı sıra diğer alanlar da yaratmaktadır.

2020'ye genel bakış eşi benzeri görülmemiş bir yıl 08
Ürdün Bahaileri, medyanın toplum için nasıl bir umut kaynağı olabileceği konusunda gazetecilerle yuvarlak masa görüşmelerine ev sahipliği yapıyorlar.

Barış ve bir arada yaşama konusundaki milli düzeydeki sohbetler, geçtiğimiz yılda ivme kazandı. Irkçılık ve diğer önyargıların Amerika’da ve dünyanın her yerinde toplum bilincinin en öndeki yerini aldığı bir anda, Amerika Bahaileri Milli Ruhani Mahfili, ileriye dönük yol konusunda çok önemli konuşmaları içeren bir makale yayınladı. Hollanda’da Hz. Abdülbaha’nın Lahey Levhi’nin yıldönümü, dünya barışına doğru ilerleme konusunda düşünceleri harekete geçirdi. Tunus’ta yuvarlak masa görüşmeleri, tam olarak sadece kadınların katılımıyla barış içinde bir arada yaşamanın nasıl mümkün olacağı konusunu inceledi.

Bu yıl Maryland Üniversitesi, College Park’taki Bahai Dünya Barışı Kürsüsü tarafından düzenlenen konferanslar arasında, iklim değişikliğinin ruhani boyutlarını ele almanın gerekliliği konusunda bir toplantı da vardı. Devi Ahulya Üniversitesi, İnrode’daki Bahai Gelişim Aşamasındaki Çalışmalar Kürsüsü, insan tabiatının yeni kavramlarının sağlık krizi ışığında şehirlerin gelişmesine uzun süreli yaklaşımların nasıl geliştirilebileceğini incelemek üzere ekonomistleri ve akademisyenleri davet etti.

2020'ye genel bakış eşi benzeri görülmemiş bir yıl 09
Avustralya’da toplumun çeşitli katmanları arasındaki iki yıllık bir toplantılar süreci, ortak bir kimlik oluşturma konusunda içgörüler sunan “Kapsayıcı bir Öykü Yaratmak” yazısının yayımlanmasıyla sonuçlandı.

Avustralya’da toplumun çeşitli katmanları arasındaki iki yıllık bir toplantılar süreci, ortak bir kimlik oluşturma konusunda içgörüler sunan Kapsayıcı bir Öykü Yaratmak makalesinin yayımlanmasıyla sonuçlandı. Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Hindistan’daki önemli toplantılar, kalıcı barışın tesisine giderken insanları birbirinden ayıran geleneksel engellerin ve önyargıların nasıl aşılacağını görüşmek üzere şefleri bir araya getirdi.

Papua Yeni Gine’de Milli Ruhani Mahfil, Temmuz ayında pandemi sırasında daha da şiddetlenen küresel bir endişeyi dile getiren kadın erkek eşitliği konusunda bir bildiri yayımladı.

Küresel Refah Çalışmaları Enstitüsü (ISGP), gençlerin toplumsal değişim ile ilgili sorunları birlikte inceledikleri üniversite öğrencileri için toplantılar düzenledi.

İran ve Yemen’deki Bahailere Yapılan Zulümler

Uluslararası Toplumun küresel bir sağlık krizi ile mücadele ettiği bir zamanda, İran ve Yemen’de Bahailere yapılan zulümlerde ne yazık ki hiçbir azalma ve yumuşama meydana gelmedi.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda bu ayın başlarında geçen bir karar İran’ın, ülkedeki Bahai toplumuna karşı yapılanlarda dahil, devam eden insan hakları ihlallerini kınadı. Bu yıl İranlı yetkililer, çok sayıda sebepsiz tutuklamalar, en temel medeni hakların mahrumiyeti ve yeni bir milli kimlik kartına müracaat konusunda kısıtlamalar yoluyla Bahailere karşı zulümlerini arttırmışlardır. Bu eylemler, zaten bir sağlık krizi ile karşı karşıya olan aileler ve bireyler üzerinde büyük bir baskı oluşturmuştur.

2020'ye genel bakış eşi benzeri görülmemiş bir yıl 10
Yemen’de altı Bahai yıllar süren haksız yere alıkoyulmalarının ardından bu yıl serbest bırakıldı.

Yemen’de bir mahkeme bu yılın başlarında dini inancından dolayı bir Bahai’ye ölüm cezası verdi. Kendisi ve beş Bahai sonradan bu haksız yere tutuklanmadan serbest bırakılmalarına rağmen, Bahai Uluslararası Toplumu konuyu yakından takip etmeyi sürdürerek Yemen’deki tüm Bahailerin zulüm riski olmadan inançları doğrultusunda yaşama haklarının korunmasını istedi.

Bahai Mabetleri

Haber Servisi, bu geride bıraktığımız yılda, Bahai Mabetlerinin toplumun geniş katmanlarını toplu ibadet ve hizmet ruhuyla aşılarken pandemiye nasıl uyum sağladıkları konusunda hikâyeler yayınladı. Hikâyelerde Kenya ve Papua Yeni Gine’deki Mabet inşaatlarındaki gelişmelerin haberleri de paylaşıldı.

2020'ye genel bakış eşi benzeri görülmemiş bir yıl 11
Hindistan Bihar Şerif’teki Mabedin Kubbe Tasarımı

Bahai Mabetlerinin bulunduğu yerlerde, toplumun geniş kesimlerini bu yapıların taşıdığı ruhla buluşturmak için yeni çabalar sergilenmektedir.

Hindistan, Bihar Şerif’teki yerel Mabet ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti’ndeki milli Mabet’in tasarım konseptleri ilan edildi. DKC’deki proje, bir temel atma töreni ve inşaatın başlamasıyla ön plana çıktı.

2020'ye genel bakış eşi benzeri görülmemiş bir yıl 13
Kenya, Matunda Soy’daki yerel Mabedin inşaatı şu anda tamamlanma aşamasına gelmiştir.

Hz. Abdülbaha’nın Makamı’nın İnşası

Bu yılın başlarında, Hz. Abdülbaha’nın Makamı’nın şantiye alanının hazırlanmasında ve temelinin atılmasında atılan ilk adımlara tanık olundu. İnşaatın başlamasına yönelik yapılan bir etkinlikte, Akka Belediye Başkanı ve şehrin dini toplumlarının temsilcileri Hz. Abdülbaha’yı saygıyla anmak için özel bir törende bir araya geldiler.

2020'ye genel bakış eşi benzeri görülmemiş bir yıl 12
Hz. Abdülbaha’nın Makamı’nın onayları alınmış planı sonrası inşaat alanı görülmekte

Pandemi patlak verdiğinde bazı çalışmalar doğal olarak yavaşlamış ya da durmuş olsa da, ilerleme her aşamada onayları alınan planlar doğrultusunda devam etti. Nisan ayına gelindiğinde temel çalışmaları tasarımın zarif geometrisini yansıtacak biçimde şekillenmeye başlamıştı. Eylül ayında temeller tamamlandı. Kasım ayına gelindiğinde ise, ilk dikey öğeler yükselmeye başladı.

Bu makalenin orijinaline ulaşmak için: https://news.bahai.org/story/1478/

Daha işlevsel bir kullanım deneyimi ve akıllı seçenekler sunabilmek için web sitemizde çerezlerden yararlanmaktayız. Detaylar için Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz.