Fotoğraflarla 2020: Dayanışma ve yoğun çabayla geçen bir yıl

Fotoğraflarla 2020: Dayanışma Ve Yoğun Çabayla Geçen Bir Yıl

BAHAİ DÜNYA MERKEZİ – Zorlu bir yılı geride bırakırken, Bahai World Haber Servisi, son 12 aydan hikayelerle küresel Bahai toplumunda yaşanan gelişmelere dair bir fotoğraf seçkisi sunuyor.

Gerek fotoğraf seçkisinde, gerekse de dünyanın dört bir tarafındaki geniş toplumlarda gerçekleştirilen sayısız diğer çabalarda görülen nokta, temel bir hakikatin ifadesi olan insanlık ailesinin tek ve bir olduğu gerçeğidir.

Pandemi Öncesi

Fotoğraflarla 2020: Dayanışma Ve Yoğun Çabayla Geçen Bir Yıl

Kenya’nın Namawanga köyünden ve çevresinden gönüllüler, köylerine yapılacak 800 metrekarelik bir eğitim tesisinin inşasını üstlenmek için bir araya geldi.

Fotoğraflarla 2020: Dayanışma Ve Yoğun Çabayla Geçen Bir Yıl

Tunus Bahai toplumunun Sousse kentinde bir “kültür kafe”de düzenlediği bir toplantıda, din ve sivil toplum liderleri, ülkede kadınların gelişimi konusunda fikir alışverişinde bulunmak ve anlayış geliştirmek için bir araya geldi.

Fotoğraflarla 2020: Dayanışma Ve Yoğun Çabayla Geçen Bir Yıl

Kanada’da düzenlenen bir seminerler dizisinde, ülkedeki göç ve yerleşim sürecinde dinin önemli rolü incelendi.

Fotoğraflarla 2020: Dayanışma Ve Yoğun Çabayla Geçen Bir Yıl

Avustralya Bahai toplumunun da katkısıyla düzenlenen bir toplantı, medyanın toplumda nasıl yapıcı bir rol oynayabileceği konusunu konuşmak üzere gazetecileri ve diğer sosyal aktörleri bir araya getirdi.

Fotoğraflarla 2020: Dayanışma Ve Yoğun Çabayla Geçen Bir Yıl

Hindistan Bahai toplumu tarafından Uttar Pradesh’in Gapchariyapur köyünde düzenlenen bir konferansta, otuz köy şefi (pradhan), halklarının refahı ve ruhani iyiliği için ortak sorumlulukları üzerine yapıcı bir görüşme gerçekleştirmek amacıyla bir araya geldi. Bu 30 pradhan, toplamda 950 köyden ve yaklaşık 1 milyon kişiden oluşan bölgenin yaklaşık 380 köyünü temsil ediyordu.

Fotoğraflarla 2020: Dayanışma Ve Yoğun Çabayla Geçen Bir Yıl

Central Kasai, Kakenge’deki bir konferansta, Demokratik Kongo Cumhuriyeti Bahaileri, uyum, adalet ve refah gibi ilkelerle tanımlanan bir toplum oluşturmanın yollarını araştırıp bulmada yardımcı olmak amacıyla, birçoğu sadece bir yıl öncesinde silahlı bir çatışmanın karşıt tarafları olan yaklaşık 60 köy ve kabile şefini bir araya getirdi.

Fotoğraflarla 2020: Dayanışma Ve Yoğun Çabayla Geçen Bir Yıl

Lushiku köyünün şefi Nkayi Matala (sağda) ve Ndenga Mongo köyünden Şef Mbindi Godée, Demokratik Kongo Cumhuriyeti Bahaileri tarafından Merkez Kasai, Kakenge’de düzenlenen konferansta. Toplantıyı “halkların birliğini ve toplumlarımızın refahını gerçekleştirmek için birçok yeni olasılığın kapılarını açan dikkate değer bir adım” olarak tanımlıyorlar.

Fotoğraflarla 2020: Dayanışma Ve Yoğun Çabayla Geçen Bir Yıl

Bahai Uluslararası Toplumunun (BIC) Brüksel ofisi ocak ayında Avrupa Parlamentosu tarafından düzenlenen panelde görülmekte. Ofis, kurumların ve sivil toplum aktörlerinin aynı anda hem çeşitliliğe saygı duyan ve hem de ortak kimliği teşvik eden bir dili nasıl geliştirebilecekleri konusunda bir görüşmeye öncülük etti.

Covid 19 Pandemisi ile Beraber Yürütülen Çabalar

Fotoğraflarla 2020: Dayanışma Ve Yoğun Çabayla Geçen Bir Yıl

COVID-19 salgını ülkeden ülkeye yayılarak yaşamı kesintiye uğratmaya başlayınca, Bahai toplumları, hükümetleri tarafından konulan güvenlik önlemlerine uyarak geniş toplumlarına hizmet etmeye devam etmek için yaratıcı yollar bulmaya başladılar. Üstteki fotoğrafta İtalya’da vatandaşları için dua eden ve umut mesajları gönderen aileler görülüyor.

Fotoğraflarla 2020: Dayanışma Ve Yoğun Çabayla Geçen Bir Yıl

Nepalli Bahailer, güvenli sosyal mesafeyi korumaya ve gerekli olan koruyucu teçhizat kullanmaya özen göstererek, vatandaşlarını önleyici sağlık önlemleri konusunda bilgilendirmek için Mart ayında erken önlem aldı.

Fotoğraflarla 2020: Dayanışma Ve Yoğun Çabayla Geçen Bir Yıl

Sağlık krizi devam ederken, Bahai toplumları ve kurumları hastalığa karşı yardım ve müdahale konusunu koordine etmeye başladılar. Hindistan’da, ülkenin çeşitli yerlerindeki Bahai Mahalli Ruhani Mahfilleri, ekonomik durumu kötüleşen vatandaşlara yiyecek ve diğer ihtiyaç malzemeleri dağıtmaktalar.

Fotoğraflarla 2020: Dayanışma Ve Yoğun Çabayla Geçen Bir Yıl

Hindistan’ın bir köyünde sağlık krizi sırasında, yerel Bahailere ait bir inşaat şirketi kamyonlarını ve diğer kaynaklarını 50 uzak köyde 2.500 sıkıntılı haneye yiyecek götürmek için kullandı.

Fotoğraflarla 2020: Dayanışma Ve Yoğun Çabayla Geçen Bir Yıl

Lüksemburg Bahaileri tarafından yapılan çocuk sınıflarına katılan çocuklar, içinde bulunduğumuz sağlık krizi sırasında sağlık çalışanlarına ve temel hizmetleri yürüten diğer çalışanlara moral vermek için kartlar ve çizimler hazırladılar.

Fotoğraflarla 2020: Dayanışma Ve Yoğun Çabayla Geçen Bir Yıl

Amerika Birleşik Devletler’indeki toplum kurma çabalarına katılan Bahai gençler, kendi toplumlarında ortaya çıkan bir dizi ihtiyaca hızla yanıt verdiler. Burada görüldüğü gibi, Rockwall, Teksas’ta bir aile komşuları için maskeler hazırladı.

Fotoğraflarla 2020: Dayanışma Ve Yoğun Çabayla Geçen Bir Yıl

İngilizce öğrenenler için Kanada, Vancouver’de Bahai öğretilerinden esinlenen bir girişim olan English Corner adlı program aracılığıyla kurulan arkadaşlıklar, zor zamanlarda bir destek ve ümit kaynağı haline geldi.

Fotoğraflarla 2020: Dayanışma Ve Yoğun Çabayla Geçen Bir Yıl

Başta gençler olmak üzere her yaştan insan, müzik, podcast, resim ve çizimler, tiyatro, kukla gösterileri, şiir ve dijital tasarımlarla vatandaşlarının ruhunu yükseltmenin yollarını buldular. Bu çalışmalar, dünyada var olan güzelliği ortaya çıkarmaya ve mevcut koşullara dair yeni bakış açıları oluşturmaya odaklanmıştır.

Fotoğraflarla 2020: Dayanışma Ve Yoğun Çabayla Geçen Bir Yıl

Ruhani bir atmosferde ve cömertçe gerçekleştirilen aktiviteler, bu sene kolektif yaşam şeklinin insanların daha fazla odağında yer yer almasını sağladı. Bahai Mabetlerinin bulunduğu yerlerde, Avustralya’daki Mabet’ de çekilen üstteki fotoğraftaki gibi, canlı dua toplantısı yayınları ve toplu dua etmek için yapılan çevrimiçi buluşmalar birçok insanı bir araya getirerek endişeleri yatıştırdı ve umut için ilham kaynağı oldu.

Fotoğraflarla 2020: Dayanışma Ve Yoğun Çabayla Geçen Bir Yıl

Şili’nin Santiago kentindeki Mabet, çevrimiçi dua toplantılara ev sahipliği yaparak bir umut kaynağı olarak hizmet etmeye devam etti. Fotoğrafta, hükümetin koyduğu kamu güvenliği önlemlerine uyularak kapıları halka kapatıldığından bu yana Mabet çevresinde hizmet eden gönüllüler görülüyor.

Fotoğraflarla 2020: Dayanışma Ve Yoğun Çabayla Geçen Bir Yıl

Güney Afrika’nın Soweto kentinde Bahai toplum kurma çabalarına katkıda bulunan bir grup gencin birlikte dua ederken fotoğrafı görülmekte.

Fotoğraflarla 2020: Dayanışma Ve Yoğun Çabayla Geçen Bir Yıl

Nisan ayında, salgının tam ortasında, Harold Kasırgası Vanuatu’nun kuzey adalarını şiddetle vurması sonrasında, bölgedeki Bahai toplumunun eğitim faaliyetleri vasıtasıyla desteklenen birlik ve kolektif hareket seviyesi, çok sayıda insanın duruma hızla karşılık vererek yeniden inşa ve dikim çalışmalarına başlamalarını mümkün hale getirdi.

Fotoğraflarla 2020: Dayanışma Ve Yoğun Çabayla Geçen Bir Yıl

Kolombiya’da ilhamını Bahai öğretilerinden alan bir kuruluş olan FUNDAEC, salgının uzun vadeli sonuçları olacağını öngörerek, acil ihtiyaç anında nasıl pratik hizmet sunabileceği konusunu ele aldı. Mart’tan bu yana 2,000 kişinin 1,000’den fazla tarım projesi yürütmesine yardımcı oldu.

Fotoğraflarla 2020: Dayanışma Ve Yoğun Çabayla Geçen Bir Yıl

Fotoğrafta, Uganda’da, pandemi sırasında programları vasıtasıyla toplum gelişiminin belirli alanlarında kapasite geliştirmeyi sürdüren ve Bahai öğretilerinden esinlenerek kurulmuş bir organizasyon olan Kimanya-Ngeyo Bilim ve Eğitim Vakfının eğitim merkezinde bir “gıda deposu” nun inşaatı görülmektedir.

Fotoğraflarla 2020: Dayanışma Ve Yoğun Çabayla Geçen Bir Yıl

Hindistan, Langathel, Manipur’da ilhamını Bahai öğretilerinden alan bir toplum okulunun öğretmenleri, sağlık krizi sırasında normalde okulda yapılan çalışmaları tedbir amaçlı olarak çocuklarıyla birlikte evde yapmaları için ders kitaplarını ebeveynlere dağıtıyorlar. Sınırlı web erişilebilirliğine sahip yerlerdeki bu tür okullar, mevcut koşullara uyum sağlamanın ve öğrencilerinin eğitim ihtiyaçlarına hizmet etmenin yaratıcı yollarını buldular.

Fotoğraflarla 2020: Dayanışma Ve Yoğun Çabayla Geçen Bir Yıl

Tüm eğitim kurumlarının karşı karşıya kaldığı güçlüklere rağmen, Bolivya’daki Nur Üniversitesi yeni duruma hızla adapte oldu ve hiçbir öğrenciyi kendi haline bırakmayarak tüm öğrencileriyle yakından ilgilendi. Üniversitenin yaklaşımının benzersiz bir özelliği, kişinin hayatında kritik bir unsur olan topluma hizmeti teşvik etmesidir. Fotoğrafta, öğrenciler ve yerel topluma dağıtılmak üzere sağlık ve güvenlik konusunda bir eğitim videosu hazırlayan bir öğrenci görülmekte.

Fotoğraflarla 2020: Dayanışma Ve Yoğun Çabayla Geçen Bir Yıl

Küresel Refah Araştırmaları Enstitüsü (ISGP), dünyanın gittiği istikamet ve kendilerinin bu gidişat içindeki konumları hakkında sorgulama yapmalarını sağlayarak yön bulmalarına yardımcı olmak amacıyla, üniversite öğrencilerinin spesifik odaklı fikir alışverişi ortamlarında bir araya gelmelerini sağlayan çoğunluğu çevrimiçi olan fırsatlar yaratıyor.

Fotoğraflarla 2020: Dayanışma Ve Yoğun Çabayla Geçen Bir Yıl

Ağustos ayında Beyrut’ta yaşanan yıkıcı patlamanın hemen sonrasındaki günlerde, bir aktivitesi olan Bahai toplum kurma çabalarına katılan bir grup genç, yaraların sarılmasında yardımcı olacak planlar yapmak üzere hızla bir araya geldi. Çevrelerindeki insanların hareketlerini koordine etmek için “Yardım Merkezi” adlı bir gönüllü ağı oluşturdular.

Fotoğraflarla 2020: Dayanışma Ve Yoğun Çabayla Geçen Bir Yıl

Filipinler’deki “Radyo Bahai” de dahil olmak üzere çeşitli ülkelerde Bahai toplumları tarafından yayınlanan radyo istasyonları, salgın sırasında diğer etkileşim biçimlerinin sınırlı kalması sebebiyle bu süreçte adeta insanlığa katkıda bulunma amacını gerçekleştirmiş ve önemli bir bilgiye erişim kaynağı ve toplum yaşamının dayanak noktası olarak işlevini görmüştür.

Fotoğraflarla 2020: Dayanışma Ve Yoğun Çabayla Geçen Bir Yıl

Şili’nin Labranza kentinde bulunan Şili Bahai Radyosu, özellikle salgın sırasında programların onların ihtiyaç ve isteklerine hitap etmesini sağlamak için çevredeki yerli topluluklarla yakın diyalog kurdular. Yerli Mapuche dilindeki dualar, Şili Bahai Radyosunun düzenli yayınlarının bir parçası.

Fotoğraflarla 2020: Dayanışma Ve Yoğun Çabayla Geçen Bir Yıl

Haziran ayında Amerika Birleşik Devletleri Milli Ruhani Mahfili tarafından ırksal önyargı ve barışa doğru ilerlemede gerekli olan ruhani ilkeler hakkında yayınlanan bir basın açıklaması, ülke çapında düşünmeyi yaşanan problemlere yapıcı yolla çözüm yaklaşımları içeren yansımaları teşvik etti.

Fotoğraflarla 2020: Dayanışma Ve Yoğun Çabayla Geçen Bir Yıl

Georgia Eyaleti’nin Savannah kentinde ırksal eşitliği sağlama konusunda onlarca yıllık deneyime sahip olan ve ilhamını Bahai öğretilerinden alan bir kuruluş olan Ebeveyn Üniversitesi bu yıl eşitlik ve adalet konularını incelemek için yapıcı çevrimiçi tartışma ortamlarına ev sahipliği yaparak toplum üyeleri ile yerel yönetim temsilcileri arasında köprüler kurmak için çalıştı.

Fotoğraflarla 2020: Dayanışma Ve Yoğun Çabayla Geçen Bir Yıl

Kasım ayında Canberra’daki Parlamento Binasında düzenlenen bir resepsiyonla, Hz. Bahaullah’ın Doğumunun yıldönümü ve Avustralya’daki Bahai toplumunun yüzüncü yıldönümü kutlandı. Başbakan Scott Morrison resepsiyona ilettiği mesajıda şunları söyledi: “Bahailer eşitlik, hakikat ve saygı değerleri aracılığıyla toplumsal iyiliğimize katkıda bulunuyor. Bu değerler, çok çeşitli kültürlere ve çok çeşitli dini inançlara sahip, zengin ve çeşitli bir geniş topluma olan milli çaptaki bağlılığımızı yansıtıyor.”

Fotoğraflarla 2020: Dayanışma Ve Yoğun Çabayla Geçen Bir Yıl

Bahai Uluslararası Toplumu, Birleşmiş Milletler’in 75. yıldönümü arifesinde, BM yetkililerini, üye devletlerin büyükelçilerini, sivil toplum kuruluşlarını ve diğer sosyal aktörleri insanlığın evrensel barışa doğru hareketine ilişkin temaları araştırmaya ve üzerinde düşünmeye davet eden “Uygun Toplum Yönetimi: İnsanlık ve Adil Bir Küresel Düzene Giden Yol” başlıklı bir makale yayınladı.

Hz. Abdülbaha’nın Makamı

Fotoğraflarla 2020: Dayanışma Ve Yoğun Çabayla Geçen Bir Yıl

Bu yılın başlarında, Hz. Abdülbaha’nın Makamının şantiye alanının hazırlanmasında ve temelinin atılmasında atılan ilk adımlara tanık olundu. İnşaatın başlamasına yönelik yapılan bir etkinlikte, Akka belediye başkanı ve şehrin dini toplumlarının temsilcileri Hz. Abdülbaha’yı saygıyla anmak için özel bir törende bir araya geldiler.

Fotoğraflarla 2020: Dayanışma Ve Yoğun Çabayla Geçen Bir Yıl

Makamdaki inşaat çalışmaları her aşamada onayları alınan planlar doğrultusunda devam etti. Nisan ayına gelindiğinde temel çalışmaları tasarımın zarif geometrisini yansıtacak biçimde şekillenmeye başlamıştı (sol üstte). Şu an itibarıyla temeller tamamlanmış olup ilk dikey öğeler yükselmeye başlamıştır.

Yeni Yapılan Bahai Mabetlerindeki Çalışmalar

Fotoğraflarla 2020: Dayanışma Ve Yoğun Çabayla Geçen Bir Yıl

Bihar Şerif’te inşa edilecek olan yerel Bahai Mabedinin tasarımı Nisan ayında açıklandı. Bihar’ın Madhubani yöresel halk sanatında bulunan desenlerden ve bölgenin uzun mimari mirasından esinlenen mabedin tasarımında, tekrar eden kemer desenleri bulunuyor.

Fotoğraflarla 2020: Dayanışma Ve Yoğun Çabayla Geçen Bir Yıl

Demokratik Kongo Cumhuriyetinde inşa edilecek olan ulusal Bahai Mabedinin tasarımı da bu yıl açıklandı. Tasarım, geleneksel sanat eserleri ve yapılarının yanı sıra ülkenin doğal özelliklerinden ilham alınarak planlandı. Mabet, onlarca yıldır ülkenin Bahaileri tarafından beslenen canlı adanmışlık ruhunun somutlaştırılmış bir biçimi olacak.

Fotoğraflarla 2020: Dayanışma Ve Yoğun Çabayla Geçen Bir Yıl

Demokratik Kongo Cumhuriyetindeki ulusal Bahai Mabedinin inşası, yetkililer, dini liderler ve geleneksel şeflerin huzurunda tapınağın yükseleceği sahada yapılan temel atma töreniyle Ekim ayında başladı.

Fotoğraflarla 2020: Dayanışma Ve Yoğun Çabayla Geçen Bir Yıl

Demokratik Kongo Cumhuriyeti’ndeki ulusal Bahai Mabedinin temelinin atılmasından sonraki iki ay içinde, yapının temellerinin ana halkası için yapılan kazı çalışması tamamlandı.

Fotoğraflarla 2020: Dayanışma Ve Yoğun Çabayla Geçen Bir Yıl

Pandemiden önce, her yaştan insan Kenya, Matunda Soy’daki yerel Bahai Mabedi’nin inşaat alanında birlikte dua etmek ve inşaatın çeşitli işlerinde yardım etmek için düzenli olarak toplanıyordu.

Fotoğraflarla 2020: Dayanışma Ve Yoğun Çabayla Geçen Bir Yıl

Kenya, Matunda Soy’daki yerel Mabedin inşası şu anda tamamlanma aşamasında. Çatı üzerindeki çalışmalar ile girişlerin ve dış duvarların dekorasyonu ise devam ediyor. Bir kabul merkezi ve diğer ek binalar da tamamlanmak üzere.

Fotoğraflarla 2020: Dayanışma Ve Yoğun Çabayla Geçen Bir Yıl

Papua Yeni Gine Ulusal Bahai Mabedi tasarımı (solda) ile yapının son halinin karşılaştırmalı sanal bir görünümü (sağda).

Fotoğraflarla 2020: Dayanışma Ve Yoğun Çabayla Geçen Bir Yıl

Papua Yeni Gine’deki Mabedin temel atma işi geçen Aralık ayında bittiğinden bu yana, dış tarafının eşsiz dokuma modelini ortaya çıkaran merkezi binanın iç içe geçmiş çelik yapısı üzerindeki çalışmalar devam ediyor.

Bu fotoğraf denemesine eşlik eden bir makale, bu yıl dünya Bahai toplumunda yaşanan gelişmelerle ilgili hikayelere genel bir bakış sunuyor.

Bu makalenin orijinaline ulaşmak için: https://news.bahai.org/story/1477/

Daha işlevsel bir kullanım deneyimi ve akıllı seçenekler sunabilmek için web sitemizde çerezlerden yararlanmaktayız. Detaylar için Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz.