Bahai Uluslararası Toplumu (BIC) Brüksel Ofisi: İletişimi sürdürmenin yollarını keşfetmek

BRÜKSEL, Belçika – Toplumsal aktörlerin çevrimiçi haberleşmeyi fikir alışverişi için her zamankinden daha fazla kullandığı bu özel dönemde Bahai Uluslararası Toplumu Brüksel Ofisi, Avrupa’daki güncel diskurlara katılımından ortaya çıkan içgörüleri daha geniş bir kitleyle paylaşabilmek için üç ayda bir yayımlanacak olan bir haber bülteni çıkarmaya başlamıştır.

Brüksel Ofisi’nden Rachel Bayani “Sosyal etkileşime getirilen kısıtlamalar bağlamında bir haber bülteninin oluşturulması için zaman uygun görünüyordu. Bülten, yaygın diskurlardan meydana çıkan önemli içgörüler ile soruları birleştirmeyi sağlamakta ve çalışma arkadaşlarımızı, görüşülen çok sayıda konuyla buluşturmayı hedeflemektedir. Bülten daha fazla insanı sohbetlere katmanın ve onlarla ortak bir anlayış inşa etmenin yollarından birisidir,” şeklinde konuşmaktadır.

Geçen on yıl boyunca Brüksel Ofisi, Bahailerin Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi ve diğer Avrupa organizasyonlarıyla birlikte çalışmaya yönelik çabalarını koordine etmektedir.

Sn. Bayani, Ofis’in olaylara yaklaşımının ve katkılarının Bahai prensiplerine dayandığını açıklamakta ve “bunlar sadece Ofis’in tartışmalara kattığı fikirleri yansıtmakla kalmayıp aynı zamanda hayati sorulara dair duruşumuzu da yansıtmaktadır. Bizim amacımız küresel refah, adalet ve karşılıklı bağımlılıkla ilişkili kavramların, Avrupa bağlamındaki sosyal sorunlara nasıl uygulanabileceğini başkalarıyla beraber ortaklaşa araştırmaktır” ifadelerini kullanmaktadır.

BIC Brüksel Ofisi göç, sosyal uyum ve çeşitlilik ve şiddetli çatışma yaşayan toplumlarda barışı tesis etmeyi içeren pek çok diskura katılmaktadır. Aynı zamanda dinin Avrupa toplumundaki rolü gibi geniş konularda ve kapsayıcı dil kullanılması ve hatta yapay zekânın geliştirilmesi gibi Avrupa için önemli sorunlar konusunda toplantılar düzenlemektedir. Bu toplantılar yeni yaklaşım ve düşüncelerin ortaya çıktığı alanlar olarak gittikçe daha fazla dikkat çekmektedir.

Bültenin ilk baskısında Brüksel Ofisi küresel sağlık krizine dair ilk yansımalarını paylaşmaktadır. Ofis şu görüşleri ortaya koymaktadır: “Birkaç aylık bir dönem içinde küresel toplumumuz ve sistemlerimiz yeni ve derin bir şekilde sınandı. Kolektif hayatlarımızın sıradaki evresine dair yaygın bir diskur ortaya çıkmaktadır. Şu anki küresel yönetim sistemimize rehberlik eden temel prensiplerin yeniden değerlendirilmesi gereklidir. Bu, sistemin altında yatan tutum ve varsayımların derin bir sorgulamasını gerektirecektir.”

Bu makalenin orijinaline ulaşmak için: https://news.bahai.org/story/1424/

Daha işlevsel bir kullanım deneyimi ve akıllı seçenekler sunabilmek için web sitemizde çerezlerden yararlanmaktayız. Detaylar için Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz.