Birleşik Arap Emirlikleri: Barışı Sağlama ve Desteklemede Dinin Rolüne Bir Bakış

ABU DABİ, BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ – Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Bahai toplumu, çağdaş toplumda dinin yapıcı rolü konusunda canlandırıcı düşüncelerin ortaya çıkabileceği yeni bir diyalog türü arayışını sürdürmektedir.

BAE Bahai Toplumu Dış İlişkiler Ofisinden Roeia Thabet, “Dinin, insanın asaletini yüceltmede ve refaha erişmiş ve barışçıl bir medeniyet inşa etmek yolunda insanlığa ilham vermede oynayacağı eşsiz bir rolü vardır,” demiştir.

Haber Servisi ile yapılan bir röportajda, Dr. Thabet, bu konuda milli çapta düzenlenen sohbete katkıda bulunma çabalarında Ofisin deneyimlerinin ve içgörülerinin bir açılımını yapmıştır.

Ortak bir Kimliği Teşvik Etmek
BAE Bahai toplumu, diğer sosyal aktörlerle görüşmelerinde, çeşitliliği övmek ve birlikte var olmayı savunmak önemli olmakla birlikte, insanlığın birliği ilkesine dayalı ortak bir kimliğin kalıcı gelişim için olmazsa olmaz olduğu fikrini irdelemektedir.

BAE Bahai toplumu, dua ve geniş topluma hizmetin önemi konusunda, çeşitli inanç toplumlarının üyelerini de içine alan kısa bir film yapmıştır.
BAE Bahai toplumu, dua ve geniş topluma hizmetin önemi konusunda, çeşitli inanç toplumlarının üyelerini de içine alan kısa bir film yapmıştır.

Dr. Thabet, “Şayet insanlık köklü bir çatışma modelinin üstesinden gelip uyum ve işbirliği ile tanımlanan bir dünyaya doğru ilerleyecekse, bu ilkenin bilincine varılması ve kabülü gerekir,” ifadesini kullanmıştır.

Ofis tarafından milli seviyede oluşturulan karşılıklı görüş alışverişi ortamları, aralarında dini toplum liderlerinin, akademisyenlerin ve sivil toplum kuruluşlarının da yer aldığı geniş toplumun çeşitli katmanlarını, farklı perspektiflerin harmanlanmasına ve birlik noktalarının geniş bir şekilde açıklanmasına olanak sağlayan kapsayıcı ortamlarda bir araya getirdi.

Dr. Thabet konuşmasının devamında, “Barışı tesis etmek tüm insanlığın sorumluluğudur ve bunu başarmak, insanların kendilerini başkalarından üstün görmesine sebep olan her türlü taassubu terk etmelerini gerektiriyor. Bu forumlar, farklılıklara rağmen, her türlü geçmişten gelen insanların birlikte hareket edebileceği ve birşeyleri değiştirebileceği umudunu uyandırmaktadır,” sözlerine yer vermiştir.

İnançla uygulama arasında tutarlılık sağlamak
Dış İlişkiler Ofisi, katılımcılar inanç ile uygulama arasındaki uyum kavramı üzerinde düşündüklerinde, dini toplumlar arasındaki diyalogların daha verimli geçtiğine tanık olmuştur.

2022 Abu Dabi Uluslararası Kitap Fuarında gerçekleştirilen bir panelde Roeia Thabet (soldan ikinci), “Din, insanlarda insanlığın iyiliği için hareket etme güçlü arzusunu beslemelidir” vurgusu yapmıştır.
2022 Abu Dabi Uluslararası Kitap Fuarında gerçekleştirilen bir panelde Roeia Thabet (soldan ikinci), “Din, insanlarda insanlığın iyiliği için hareket etme güçlü arzusunu beslemelidir” vurgusu yapmıştır.

Dr. Thabet bu fikri 2022 Abu Dabi Uluslararası Kitap Fuarında, “Dünya Barışını Teşvik Etmede Dinin Rolü” başlıklı bir forumda dile getirirken şöyle bir ifade kullanmıştı: “Din, insanlarda insanlığın iyiliği için hareket etme güçlü arzusunu beslemelidir. Dinin meyveleri, daha yüksek seviyelerde uyum ve barış yaratmadaki katkıları nisbetinde ölçülebilir.”

Dış İlişkiler Ofisi, daha fazla iş birliğini besleme ve çeşitli sosyal aktörler arasındaki dostluğu güçlendirme konusundaki içgörülerin büyük bir kısmının Bahai toplumunun toplum kurma çabalarına dayandığını belirtmiştir.

Dr. Thabet, “Bu çabalar, herkese açık ve herhangi bir taassup biçiminden arınmış diskur ortamlarında vatandaşlarına hizmet etmek için insanların kapasitesini geliştirmeyi amaçlamaktadır,” demiştir.

Burada, BAE Bahai toplumu tarafından düzenlenen ve sosyal dönüşüme katkı sağlamada gençlerin önemli rolünü irdeleyen tabanda gerçekleştirilen toplantıların bazılarından görüntüler yer almaktadır.
Burada, BAE Bahai toplumu tarafından düzenlenen ve sosyal dönüşüme katkı sağlamada gençlerin önemli rolünü irdeleyen tabanda gerçekleştirilen toplantıların bazılarından görüntüler yer almaktadır.

Dr. Thabet, “Bu aktiviteler vasıtasıyla katılımcılar, mahallelerinin karşılaştığı toplumsal meydan okumaların asıl nedenlerini, adalet, kadın erkek eşitliği ve bilim ve dinin uyumu gibi ruhani prensipler ışğında belirleme becerilerini güçlendiriyorlar. Bu bağlamda, geniş toplumun çeşitli katmanlarından gelen insanlar, hayattaki amaçları konusunda netlik kazanmakta, vatandaşlarının refahı için bir arzu duygusu beslemekte ve mahallelerinin ihtiyaçlarını karşılamak için pratik ve somut koşullarda birlikte çalışarak farklılıklarının üstesinden gelmektedir” diyerek konuşmasına son noktayı koymuştur.

Dış İlişkiler Ofisi, önümüzdeki aylarda düzenlenecek olan bir dizi forumla dinin toplumsal dönüşüme nasıl katkıda bulunabileceğini irdelemeye devam etmeyi planlamaktadır.

Bir arada yaşama konusunda milli çapta yapılan sohbetler son zamanlarda sadece Birleşik Arap Emirlikleri’nde değil, aynı zamanda da bütün Arap bölgesinde büyük önem kazanmıştır. 2019’da “Tahammül Yılı” anısına, resmi olarak finanse edilen Tahammülü Övmek: Birleşik Arap Emirliklerinde Dini Çeşitlilik başlıklı bir kitap yayımlandı. Bu derleme, Birleşik Arap Emirliklerindeki çeşitli dini toplumlardan deneyimleri ve Emirlik geniş toplumunda barış içinde bir arada yaşamaya yaptıkları katkıları içermektedir.
Bir arada yaşama konusunda milli çapta yapılan sohbetler son zamanlarda sadece Birleşik Arap Emirlikleri’nde değil, aynı zamanda da bütün Arap bölgesinde büyük önem kazanmıştır. 2019’da “Tahammül Yılı” anısına, resmi olarak finanse edilen Tahammülü Övmek: Birleşik Arap Emirliklerinde Dini Çeşitlilik başlıklı bir kitap yayımlandı. Bu derleme, Birleşik Arap Emirliklerindeki çeşitli dini toplumlardan deneyimleri ve Emirlik geniş toplumunda barış içinde bir arada yaşamaya yaptıkları katkıları içermektedir.

Bu makalenin orijinaline ulaşmak için: https://news.bahai.org/story/1618/

Daha işlevsel bir kullanım deneyimi ve akıllı seçenekler sunabilmek için web sitemizde çerezlerden yararlanmaktayız. Detaylar için Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz.