Din toplumda tekrar ön plana çıkıyor

Birçok ülkenin milli Bahai toplumlarının temsilcileri, geniş toplumun diskurlarına katılmayı öğrenmekle ilgili geçtiğimiz birkaç yıl boyunca edinilen deneyimler üzerine yansıma yapmak amacıyla kısa süre önce Bahai Dünya Merkezi’nde toplandı. Bahai Dünya Haberleri Servisi (Bahai World News Service) de bu fırsattan istifade ederek temsilci gruplarıyla bu alanda elde edilen deneyimler ve içgörüler hakkında söyleşiler yaptı. Söyleşileri www.news.bahai.org’daki podcast yayınlarından dinlemek mümkündür.

Kitlelerin sınırlararası göç hareketinin hızlanması, dini çeşitliliğin artması, dinlerarası çekişmenin çoğalması, mezhep çatışmaları, gençliğin toplumun durumundan hoşnut olmaması ve radikalleşmeye karşı kırılganlaşması gibi faktörler, dünyanın hemen hemen her bölgesinde ve uluslararası sahnelerdeki diskurlarda din meselesini ön plana çıkarmaktadır.

Toplumlarını etkileyen değişim güçlerinin farkında olan toplum liderleri, insanlığın mücadele ettiği en acil sorunlara çözüm bulmak için yapıcı yollar aramaktadır. Bu bağlamda, bazı hükümetler, âlimler, seçkin düşünürler ve sivil toplum aktörleri, din ve inanç topluluklarının geniş topluma yapabileceği olumlu katkıları daha iyi anlamaya çalışmaktadır.

Bu konu ile ilgili yayımlanan podcast’te yer alan Geoffrey Cameron şöyle konuştu: “Kanada’da bir zamanlar dinin ortadan kalkacağı varsayılıyordu. Dünyada çeşitli seviyelerde refah elde edilmiş ve ilerleme kaydedilmiş olsa da toplumlarımız muazzam sosyal, siyasi ve kültürel meydan okumalarla karşı karşıyadır. Dinin sunduğu içgörüleri dürüstçe göz önüne almadıkça bu meydan okumaların üstesinden gelinebileceğini düşünmek zordur. Yalnızca kendi kişisel yaşamlarımıza sunduğu katkıdan dolayı değil, aynı zamanda toplumlarımızın dönüşümüne yaptığı katkılardan dolayı da din hakkında konuşmanın yeni yollarını aramalıyız.”

Podcast’te konuşan, Kazakistan’dan Lyazzat Yangaliyeva şunları dile getirmiştir: “Dinin toplumdaki birleştirici rolüne dair ortak bir vizyon edinmemiz gerekiyor.” Bir kuşak önce, Kazakistan eski Sovyetler Birliği’nden çıktı ve hükümet bilimsel ateizmi zorunlu kıldı. Bugün çok inançlı bir millet olan Kazakistan, toplumun iyileştirilmesi için dinin yapıcı güçlerinden istifade etmeye çalışıyor. Dinin, örneğin gençlerin ahlakını güçlendirmede veya ülkemizin şu anda yolsuzluk gibi karşılaştığı farklı toplumsal zorluklarla başa çıkmada ne gibi önemli bir rol oynayabileceğini araştırıyoruz.”

Hindistan’ın günümüz gerçekliği üzerine yansıma yapan Arash Fazli ise şunları paylaştı: “Son on yılda, bir dereceye kadar, din konusu toplumsal birleşme ve birlik meselesi ile ilişkilendirildi. Bu durum kısmen, kamusal alanda gittikçe baskın hale gelen, aşırı tutucu dini grupların giderek artan sert söylemlerinden kaynaklanmaktadır.”
Fazli konuşmasını şöyle sürdürmüştür: “Bu nedenle dinin toplumdaki rolü konusunda diğer aktörlerle nasıl anlamlı bir ilişki kurabileceğimizi düşünmeye başladığımızda, ele alınması gereken en önemli ve hazır temanın şu olduğunu fark ettik: Dini toplumlar arasında birliği bozan, dine dair var olan çeşitli yanlış anlayışları nasıl giderebiliriz ve birleştirici bir din anlayışını nasıl ortaya çıkartabiliriz?”

Podcast’in bu bölümünde Dr. Cameron, Bayan Yangaliyeva ve Dr. Fazli, Bahai Uluslararası Toplumu’nun Brüksel Ofisi’nden deneyimlerini de paylaşan Rachel Bayani ile söyleşi yapmışlardır.

Bu makalenin orijinaline ulaşmak için: https://news.bahai.org/story/1303/

Daha işlevsel bir kullanım deneyimi ve akıllı seçenekler sunabilmek için web sitemizde çerezlerden yararlanmaktayız. Detaylar için Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz.