Dinin rolü Avrupa Konseyi’nde incelendi

Bahai Uluslararası Toplumu (BIC), Avrupa Konseyi’nin ana toplantılarından birinde insanın harekete geçirilmesinde dinin güçlü bir kaynak olduğunu ve dinin etkisinden nasıl daha fazla istifade edileceğine dair toplumun daha derin bir anlayış edinmesi gerektiğini ifade etti.

2-3 Kasım tarihlerinde Bosna-Hersek, Saraybosna’da gerçekleştirilen, kültürlerarası diyaloğun dinî boyutu konulu Avrupa Konseyi toplantısına politik ve dinî liderlerin yanı sıra sivil toplum temsilcileri ve akademisyenler katıldılar.

Kamusal alanda dinin rolüne ve okullardaki dinî ve dinî olmayan eğitimin daha hoşgörülü toplumları nasıl geliştirebileceğine odaklanarak toplantı ‘hep birlikte herkesi kapsayıcı toplumlar inşa etmek’ temasını inceledi.
Bahai Uluslararası Toplumu’nun Avrupa Birliği temsilcisi Rachel Bayani şunları söyledi: “Mevcut toplumsal düzenlemelerin dayandırıldığı bazı varsayımları analiz etmeye ve bu varsayımların, dinin oynayabileceği yapıcı rolden toplumu mahrum etmemelerini sağlamaya ihtiyaç vardır.”

“İnsanın olumlu anlamda güdülenmesinde din çok güçlü bir kaynaktır ve bir bütün olarak toplumun bu kaynaktan nasıl istifade edebileceğine dair daha derin bir anlayış geliştirmemiz gerekiyor,” diye sözlerine devam etti.

Toplantı sırasında ele alınan diğer konular arasında dinî ve laik düşüncenin radikalleşmeyi ve şiddet içeren aşırılığı önlemeye nasıl yardımcı olabileceği vardı.

Avusturya İçişleri Bakanı Johanna Mikl-Leitner, dünyayı herkes için daha iyi bir yer haline getirmede dinî liderlerin ortak bir sorumluluk paylaştıklarını dile getirdi. Bakan, “Din sorunun çözümüdür, sorunun kendisi değildir,” diye sözlerine devam etti.

Avrupa Konseyi Meclis Kurulu Başkanı Anne Brasseur, Saraybosna’da gerçekleştirilen toplantının işaretinin önemini vurguladı – Saraybosna ki geçmişte en acı çatışmalara sahne olmuşken aynı zamanda medeniyetlerin ve dinî varoluşun kesişimlerinin simgesi haline gelmiştir.

Avrupa Konseyi tarafından düzenlenen yıllık görüş alışverişi toplantısı – 47 üye ülkeden oluşan bölgesel büyük bir organizasyon – insan hakları ve demokrasiyi geliştirmeyi ve çeşitli toplumsal konular üzerine açık ve şeffaf diyalog için bir ortam sunmayı amaçlamaktadır.

Bu makaleyi online okumak, fotoğrafları görmek ve linke ulaşmak için: http://news.bahai.org/story/1081/

Daha işlevsel bir kullanım deneyimi ve akıllı seçenekler sunabilmek için web sitemizde çerezlerden yararlanmaktayız. Detaylar için Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz.