Genel Kurul Zirvesinde Sivil Topluma Verilen Önemli Söz Hakkı

NEW YORK – Birleşmiş Milletlerdeki bir toplantıda, üst düzey devlet yöneticileri ve Birleşmiş Milletler yetkililerinin yanı sıra sivil toplum örgütleri de ilk kez, Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin uygulamasının hangi seviyede olduğuna yönelik yapılan bir müzakereye katıldılar. 500’ün üzerinde katılımcıya ev sahipliği yapan Sivil Toplum Forumu ilk defa Genel Kurul’un dünya liderlerine ayrılan Liderler Haftası sırasında düzenlendi.

Forumun açılış konuşmasını yapan ve toplantının yardımcı moderatörlüğünü üstlenen Uluslararası Bahai Toplumu temsilcisi Daniel Perell “insanlığın kitlesel olarak derin bir uçurumun eşiğinde” olduğunu ve dünyanın şu anki durumunun “kararlı ve yapıcı adımlar” gerektirdiğini dile getirmiş ve “bununla beraber eyleme geçmenin önündeki engel ise cehalet değildir. Engel kendini adama, yaratıcılık ve en fazla da cesaret eksikliğindedir. Dünya ve insanlığın doğal bütünlüğünden dağlar kadar uzak olan mevcut sistem ve yapılar derme çatma anlaşma ve kurumlardan ibarettir. Bugünün tarihsel mecburiyeti ise insanlığı bu noktaya taşımış olan söylenceleri, alışkanlık ve sistemleri yeniden düşünmektir” demiştir.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı Maria-Francesca Spatolisano, “Şurası açıktır ki sürdürülebilir kalkınma hedeflerine tüm ülkelerin, tüm paydaşların ve tüm insanların katılımıyla ulaşılabilir ve bu toplantı şunun yansımasıdır ki çeşitli katılımcı yelpazesinin harekete geçişi bugün yüzleşmekte olduğumuz karmaşık meydan okumalar arasında yön bulabilmenin tek yoludur.” ifadesini kullanmıştır.
Tartışmalardan birçok içgörü açığa çıkmıştır. Konuşmacılar bütün bir sistem olarak sürdürülebilir kalkınma hedeflerine giden yolda ülkelerle, sivil toplum örgütleri ve aynı ortak çabada olan diğer herkesle beraber çalışmanın öneminin altını çizdiler. Diğer katılımcılar, devletler ve Birleşmiş Milletler ile beraber çalışmak suretiyle sivil toplum örgütlerinin küresel problemleri çözüme ulaştırma konusunda önemli bir rolü olduğunu vurguladı.

Bay Perrel, konuya ilişkin fikirlerini “Birçokları bir diğer Birleşmiş Milletler zirvesinin yararı konusunda kuşkucu da olsalar, bu türden alanlar politikalar tarafından zarar görmüş olanların yaşanmış deneyimlerini karar alma sahasına getirmek adına önemli bir adım olarak görülebilir.” şeklinde ifade ederken sözlerine “Bu toplantıdan çıkan raporun Birleşmiş Milletlerin gelecekteki müzakerelerine önemli oranda katkı yapacağını umuyoruz.. Daha kapsayıcı süreçler için bu emsal toplantı bir zaferdir.” diyerek son vermiştir. Sürdülebilir Kalkınma Hedefleri daha ziyade Birleşmiş Milletler’in sosyal ve ekonomik gelişim tasarısı olarak bilinmektedir. En önemli özelliklerinden bir tanesi toplumun daha fazla kesiminin katılımına yeni yollar açması olmuştur.

Daha işlevsel bir kullanım deneyimi ve akıllı seçenekler sunabilmek için web sitemizde çerezlerden yararlanmaktayız. Detaylar için Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz.