Gıda Güvenliği Hakkında BIC Görüşü: Tarımdaki İyileştirme Genç Çiftçilerin Eğitimine Bağlı

ROMA – Bahai Uluslararası Toplumu (BIC) Cenova Ofisi, zirai eğitim sistemlerinin kırsal bölgelerde küçük çaplı çiftçilikle uğraşan genç çiftçilerin meydan okumalarına ve gerçekliklerine nasıl yanıt verebileceğini irdelemek üzere Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Organizasyonu (FAO) merkezinde bir panele ev sahipliği yaptı.

Panel BIC’nin gıda güvenliği diskuruna devam eden katkılarının bir parçası olarak düzenlenirken sürdürülebilir tarım sistemlerinin inşasında – insanlığın birliği, bilim ve dinin uyumu ve adalet gibi – ruhani prensiplerin uygulanmasının irdelenmesi amacını taşıyordu. BIC’nin bu etkinliği zamanlama açısından bu yılki Dünya Gıda Forumuna denk gelecek şekilde belirlenirken etkinlik FAO temsilcilerini, Avrupa Genç Çiftçiler Konseyi (CEJA) direktörünü ve ilhamını Bahai İnancından alan organizasyonlarla çalışan bir araştırmacıyı bir araya getirdi.

BIC Cenova Ofisinden Simin Fahandej açılış konuşmasında, “Dünyanın birçok bölgesinde, gençler tarım sektörünü endişe verici oranlarda terk ediyorlar çünkü orantısız meydan okumalar ve kırılganlıklarla yüzleşiyorlar,” demiştir.

 

Bu meydan okumaların bazıları, bilgiye erişim eksikliğini, çiftçiliğin beceri ve resmi eğitim gerektirmediği algılarını ve teoriye odaklanan ancak bu teoriyi köylerinin karşı karşıya kaldığı pratik sorunlara uygulama mücadelesiyle gençleri tek başlarına bırakan bazı üniversitelerdeki zirai ilimler programlarını içermektedir.

Toplantıya katılan araştırmacılardan olan Sanem Kavrul, Sahra altı Afrika’da bu meydan okumaların bir kısmına zirai hareket-araştırma programlarıyla yanıt vermeyi hedefleyen, ilhamını Bahai Dini’nden alan organizasyonlar ağında ortaya çıkmakta olan içgörüleri paylaştı.

Bayan Kavrul, bu organizasyonların “zirai ilimlere ve çiftçiliğe karşı bir sevgi oluşturmaya … ve gençlerin kendi gerçekliklerine uygun zirai bilginin oluşturulması, uygulanması ve yaygınlaştırılmasına anlamlı bir şekilde katkı sağlayabilmeleri için onlarda bilimsel, teknolojik ve ahlaki yetenekler inşa etmeye çabaladığını” dile getirmiş ve sosyal ve ekonomik gelişim için bu Bahai çabalarının tümünün, nüfusların sadece yardım alanlar değil, kendi maddi, ruhani ve entelektüel gelişimlerinin baş aktörleri olmaları gerektiği ilkesiyle hareket ettiğini vurgulamıştır.

Bu temel prensip, ilhamını Bahai İnancından alan organizasyonlar tarafından ortaya konan programların katılımcılarında kendi toplumlarında kalarak kendi çevresel, ekonomik, sosyal ve kültürel gerçekliklerine uygun zirai sistemlerin geliştirilmesine katkıda bulunma arzusu uyandırıyor.

 

Bayan Kavrul bunun organizasyonların gençlerde hem bilimden hem de dinden bilgi edinme kapasitesi oluşturma çabalarının sonucu olduğunu belirtmiş ve programların katılımcılarda güçlü bir amaç duygusu besleyerek potansiyellerini geliştirmelerine ve geniş toplumun dönüşümüne katkıda bulunmalarına yardımcı olduğunu vurgulamıştır. Bayan Kavrul, “Bu, ekonomik belirsizlik dönemleri de dâhil olmak üzere, gençlerin üretim sürecinde doğal olarak ortaya çıkan her tür zorluğa göğüs germelerini mümkün kılmaktadır,” diyerek konuşmasını noktalamıştır.

Toplantıda vurgulanan diğer fikirler arasında eğitim sistemlerinin tasarımında katılımcı bir yaklaşımın önemi de yer almıştır. FAO e-Learning Akademisi başkanı Cristina Petracchi, bu tür sistemlerin “yerel uygulamaları ve gelenekleri entegre etmeye” ve genç kırsal kesim çiftçilerinin ihtiyaçlarına ve gerçekliklerine yanıt vermeye çabalayacağını söylemiştir.

BIC, şu anda Mısır’da devam etmekte olan COP27 olarak bilinen 2022 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansındaki diğer konular arasında sündürülebilir gıda sistemleri oluşturma çaba ve araştırmalarına devam edecektir.

 

Bu makalenin orijinaline ulaşmak için: https://news.bahai.org/story/1624/

Daha işlevsel bir kullanım deneyimi ve akıllı seçenekler sunabilmek için web sitemizde çerezlerden yararlanmaktayız. Detaylar için Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz.