Hz. Abdülbaha’nın Suudu’nun Yüzüncü Yıldönümü: Barışın Müjdecisi, Onuruna Düzenlenen Milli Çaptaki Etkinliklerle Anıldı

KİNŞASA, DEMOKRATİK KONGO CUMHURİYETİ – Dünyanın her yerindeki yerleşim birimlerindeki sayısız anma etkinliklerinin yanı sıra, yerkürenin bir ucundan diğerine yer alan ülkelerde milli çapta düzenlenen anma etkinlikleri, resmi görevlileri, çeşitli inanç toplumlarının liderlerini, akademisyenleri, gazetecileri ve sivil toplum temsilcilerini, Hz. Abdülbaha’da somutlaşmış olan evrensel prensiplerin bazılarını araştırmak üzere bir araya getirmeye devam etmektedir.

Aşağıda son zamanlarda milli çapta düzenlenen çok sayıdaki anma etkinliklerinden birkaç örnek yer almaktadır.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti

Demokratik Kongo Cumhuriyeti Bahaileri tarafından Kinşasa’da milli çapta düzenlenen bir anma etkinliği, toplumsal uyum konusunda konuşmalara ve sunumlara yer vermiştir. Bahai Toplumu Dış İlişkiler Ofisinin kolaylaştırıcılığında bu başlık altında düzenlenen panel, insanlığın birliği gibi prensipleri irdeledi.

Sol üst resimde Demokratik Kongo Cumhuriyet Milli Ruhani Mahfili üyesi Alex Kabeya diğer misafirlerle birlikte. Toplantıda 10 geleneksel şeften oluşan bir delegasyon (ikisi sol alt resimde) vardı. Kinşasa’dan bir koro grubu (sağ altta) Hz. Abdülbaha’nın hayatı ve öğretileri ile ilgili şarkılar icra etti.

Bu resimde, toplumsal uyum konulu görüşmenin bazı panelistleri yer almaktadır. Soldan sağa; Kongo Milli Geleneksel Yetkililer Birliği Genel Sekreteri Prince Evariste Bekanga, Demokratik Kongo Cumhuriyeti Milletvekili ve parlamento insan hakları komisyonu başkanı Christelle Vuanga, Kongo Katolik Milli Episkopal Birliği Genel Sekreteri Abbot Donatien Nshole.

Finlandiya

Hz. Abdülbaha’nın suudunun yüzüncü yıldönümünü anma etkinlikleri kapsamında Finlandiya’da “Barıştan kim sorumludur?” başlıklı bir seminer, Hz. Abdülbaha’nın insanlığın birliği ve evrensel barış konusundaki yazılarına odaklandı. Programa 100’ün üzerinde katılım oldu ve ülke genelinde canlı yayınla izleyicilere aktarıldı.

Üstteki resimde seminerin panelistleri görülmektedir: Finlanda Milli Ruhani Mahfili üyesi Safa Hovinen, milli çapta tanınmış gazeteci Maryam Abdulkarim, İsveç Malardalen Üniversitesi eğitim profesörü Kamran Namdar, toplum uzlaştırıcısı ve depolarize.fi projesi başkanı Miriam Attias.

Hindistan

Hindistan Bahai Toplumu Halkla İlişkiler Ofisi tarafından düzenlenen “Din, Barış ve Ötekileştirmenin Sonu” başlıklı sempozyum, barışın tesisinde ve önyargının üstesinden gelinmesinde dinin rolüne vurgu yaptı. Katılımcılar arasında bir parlamento üyesi, eski bir devlet görevlisi ve akademisyenler vardı.

Sol alt resimde, Londra College Üniversitesi Eğitim Enstitüsünden panelist Geeta Gandhi Kingdon (solda) ve Yeni Delhi Tushita Mahayana Meditasyon Merkezinden Kabir Saxena yer almaktadır.

Sağ alt resimdekiler (soldan sağa): Bahai Toplumu Halkla İlişkiler Ofisinden Nilakshi Rajkhowa ve panelistler Parlamento Üyesi Amar Patnaik, İndore Devi Ahilya Üniversitesi Gelişim çalışmaları Bahai Kürsüsünden Arash Fazli, Jawaharlal Nehru Üniversitesi Felsefe profesörü Bindu Puri, Yeni Delhi Manohar Parikkar Savunma Çalışmaları ve Analizleri Enstitüsü, Araştırmacı Col. Dr. D. P. K. Pillay.

Kazakistan

Kazakistan’ın Nur-Sultan ve Almatı kentlerinde bir arada yaşama konusunda düzenlenen iki resepsiyona; resmi yetkililer, din âlimleri, gazeteciler, sanatçılar ve çeşitli inanç toplumlarının temsilcileri katıldılar.

Almatı’daki resepsiyona katılanlar arasında, Kazakistan Müslümanları Ruhani İdaresi temsilcileri (ortadaki resim, sağ), Yedinci Gün Adventist Kilisesi, Krişna Bilinç Toplumu (sağdaki resim) ve birkaç inanç toplumu daha vardı.

Nur-Sultan’daki resepsiyonda Örnek Şahsiyet filmi gösterildi. Film gösterisinden sonra şair Dina Oraz duygularını şu sözlerle dile getirmiştir: “Hz. Abdülbaha birlik ve kadın erkek eşitliği prensibini savundu. İnsanları bölmedi. Onlara birbirlerine saygılı olmalarını ve önyargılara meydan okumalarını öğretti. Sözleriyle ve davranışlarıyla başkaları için bir örnek teşkil etti.”

Kenya

Nairobi, Kenya’da Bahai Toplumu Dış İlişkiler Ofisi tarafından düzenlenen anma etkinliğine çeşitli inanç toplumlarının üyeleri katılmışlardır. Toplantının ana teması, toplumsal uyuma katkı sağlamada dinin rolü üzerineydi. Bu etkinliğe katılanlardan birisi olan Katolik rahibe Sr. Euphresia Mutsotso, duygularanı şu sözlerle dile getirmiştir: “İnsanların itibarının yükseltilmesini ve insanlığın birliğini kuşku duymayacak şekilde temin eden Hz. Abdülbaha’nın vasiyetini herkese tanıtmaktan onur duyuyorum.”

Üst sağ ve alt sol taraftaki resimlerde, Müslüman, Hristiyan ve Hindu toplumlarının üyeleri Hz. Abdülbaha ile ilgili sergiyi inceliyorlar. Sağ alttaki resimde, Kenya Dinler Arası Konseyi Başkanı, Ortodoks Kilisesinden Fr. Joseph Mutie toplantıda konuşmasını yaparken.

Kiribati

Kiribati’deki milli anma toplantısının odağında, toplumsal dönüşümde gençlerin rolü vardı.
Katılımcılar arasında, gençlerde toplumlarına hizmet etme kapasitesi geliştiren Bahai eğitim girişimleri konusunda takdirlerini ifade eden Kieribatı Başkanı Taneti Mamau da vardı.

Sağ alt resimde Kieribatı Başkanı Taneti Mamau taplantıda konuşmasını yaparken

Lüksemburg

Lüksemburg Bahaileri, Hz. Abdülbaha’nın hayatından kesitler sunan ve Bahai toplumunun toplum kurma aktiviteleri vasıtasıyla O’nun örnek oluşturduğu prensipleri uygulamak için nasıl çabaladığını açımlayan bir sergi oluşturdu.

Sergiyi gezenler arasında resmi yetkililer, inanç toplumlarının temsilcileri ve diğer önemli şahsiyeler vardı.

Hollanda

Hollanda Bahai toplumu, Hz. Abdülbaha’nın hayatını anan ve O’nun eşitlik ve adalet çağrısına vurgu yapan çevrimiçi bir toplantı düzenledi. Toplantı, aralarında resmi yetkililerin, inanç toplumlarının temsilcilerinin, akademisyenlerin ve sivil toplum kuruluşlarının yer aldığı 40’tan fazla insanı bir araya getirdi.
Görüşme oturumları; uyum, aşırılığın ve kutuplaşmanın ortadan kaldırılması ve ekonomik yaşamın yeni kavramlarını içeren konuları irdelemelerine olanak sağladı.

Roterdam Liberal Yahudi Toplumundan panelist Rabbi Albert Ringer, “Uyum, tektanrıcı dinlerin neredeyse hepsinde önemli bir kavramdır. Hz. Abdülbaha uyumdan bahsederken, çeşitlilik merkezi bir kavramdır. O’nun açısından bu çeşitlilik bir kaos şeklinden ziyade potansiyel bir muazzam güzellik kaynağıdır,” şeklinde bir ifade kullanmıştır.

Yukarıdaki resimde çevrimiçi seminerin bazı katılımcıları yer almaktadır. Bunların arasında panelistler (üst sıra soldan sağa): Bahai Toplumu Halkla İlişkiler Ofisinden moderatör Karlijn van der Voort, Roterdam Liberal Yahudi Toplumundan Haham Albert Ringer, Nyenrode İşletme Üniversitesinden Bob de Wit ve Amsterdam VU Üniversitesinden Liam Stephens vardı.

Peru

Peru Bahai Toplumu Dış İlişkiler Ofisi, Hz. Abdülbaha’nın ırksal önyargı ve kadın erkek eşitliği konularındaki konuşmalarnın ve yazılarının yönlerini irdeleyen çevrimiçi bir seminer düzenledi.
Katılımcılar bu konuları, pandemi ve insanların, özellikle kriz anlarında, farklılıklarını aşmalarını sağlamada dinin önemli rolü bağlamında ele aldılar.

Çevrimiçi seminerin katılımcıları (üst sıra sıldan sağa): Perulu eski diplomat Büyükelçi Juan Alvarez Vita, Peru Dinlararası Konseyi Genel Müdürlük Sekreteri Laura Vargas, Peru Bahai toplumu temsilcisi Amin Egea ve kadınlar ve savunmasız nüfuslar eski bakan yardımcısı Nancy Tolentino.

Singapur

Singapur Bahai Toplumu Dış İlişkiler Ofisi tarafından düzenlenen bir toplantı, aralarında resmi yetkililerin, akademisyenlerin ve farklı inanç toplumlarının üyelerinin bulunduğu çeşitli sosyal aktörleri, Hz. Abdülbaha’nın insanlığın birliğini davranışlarıyla nasıl teşvik ettiğini irdeleyen yuvarlak masa sohbetlerinde bir araya getirdi.

Yukarıdaki kolajda, sol üstteki resimde Bahai Toplumu Dış İlişkiler Ofisinden Meiping Chang toplantıda konuşmasını yapıyor. Sağ alttaki resimde bir genç şiir okuyor. Sol alt resimde çeşitli sosyal aktörleri görebiliyoruz.

Güney Afrika

Güney Afrika’da Hz. Abdülbaha’nın suudunu anma etkinliği, toplumda dinin, özellikle kadın erkek eşitliğini teşvik etmedeki rolü konularına odaklandı.
Toplantıda resmi, inanç toplumları, sivil toplum ve sanayi temsilcileri yer aldı. Sanayi sektörü danışmanı Kgothatso Ntlengetwa duygu ve düşüncelerini aktarırken, “Hz. Abdülbaha’nın kızların eğitiminin büyük önem arz ettiği, çünkü çocuğun ilk eğitmeninin anne olduğu konusundaki sözlerinden çok etkilendim,” ifadesini kullanmıştır.

Toplantıya katılanları gösteren bazı resimler. Sağ üst resimde, Katolik toplumundan Peder Christophe Boyer (solda) ve Bahai Toplumu Halkla İlişkiler Ofisinden Shemona Moonilal (sağda). Sol alt resimde, Güney Afrika Milli Ruhani Mahfili üyesi Joshua Masha ve Muhterem Thandiwe Ntlengetwa.

İsveç

Bahai toplumu tarafından yüzüncü yıldönümünü anmak için İsveç Parlamentosunda düzenlenen bir seminer, Hz. Abdülbaha’nın yönetim konusundaki düşünceye katkılarını irdelemek için parlamenterleri, inanç toplumlarının temsilcilerini ve diğer sosyal aktörleri bir araya getirdi.
İsveç parlamento üyesi Thomas Hammarberg moderatörlüğünde bir dinlerarası panel, insanlığın birliği prensibinin nasıl yeni yönetim sisteminin temelini oluşturabileceğini inceledi.

Sol üst resim panel görüşmelerini gösteriyor. Sağa doğru: Chitra Paul, Hindu Forum İsveç; Shahram Mansoory, İsveç Bahai toplumu; Ute Steyer, İsveç Yahudi Toplumları Resmi Konseyi; Peter Lööv Roos, İsveç Kilisesi; Anas Deneche, İslami Dayanışma Konseyi ve moderatör, Parlamento Üyesi Thomas Hammarberg.

Sağ alt resimde, Küresel Yönetim Forumu yönetici müdürü Augusto Lopez-Claros toplantıda konunun ana hatlarını içeren konuşmasını yapıyor.
Sol alt resimdekiler, parlamento üyeleri Diana Laitinen Carlsson (solda) ve Mattias Vepsä (sağda).

Birleşik Arap Emirlikleri

Birleşik Arap Emirlikleri Dubai’de bu yıl düzenlenmekte olan önemli bir uluslararası sergi olan Expo 2020’de, Bahai toplumu “hoşgörü ve bir arada yaşamayı teşvik etmede inanç temelli toplumların rolü” başlıklı bir panel için birkaç inanç toplumlarının temsilcilerini bir araya getirdi.
Panelde, Hz. Abdülbaha’nın tüm yaşamı boyunca teşvik ettiği bütün inançlara mensup insanlar arasında uyum ve işbirliği konularına değinildi.

Üstteki resim panelistleri göstermektedir (soldan sağa): Dubai Guru Nanak Darbar Gurudwara başkanı Surender Singh Kandhari; Dubai Yahudi toplumu temsilcisi Mr. Ross Kriel; Shri Krişna Mabedi Hindu toplumu temsilcisi Pandit Sahitya Chaturvedi; BAE Budist Refah Toplumu üst düzey üyesi Ashis Kumar Barua; Güney Arabistan Katolik Papalık Temsilcisi Piskopos Paul Hinder ve moderatör BAE Bahai toplumundan Roeia Thabet.

Alttaki resimler, Bahai toplumu tarafından paneldeki görüşmelere paralel olarak toplumsal dönüşüme katkıda bulunmada gençlerin rolü konusunda düzenlenen Expo 2020’deki bir gençlik çalıştayını göstermektedir.

Birleşik Krallık

Birleşik Krallık’ta, Bahai İnancı Karma Parlamenter Grubu, yüzüncü yıldönümünü Londra’daki Parlamento Binasının yakınlarındaki Portcullis House’da bir resepsiyonla andı. Toplantıya aralarında parlamento üyeleri, dini toplumların temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının yer aldığı 80’den fazla misafir katıldı.
Resepsiyona katılan Diyanet İşleri Bakanı Kemi Badenoch yaptığı konuşmada, “Bugünkü resepsiyon, babası Hz. Bahaullah gibi zamanını ve çabalarını barışı ve birliği teşik etmek için adamış olan Hz. Abdülbaha’nın suudunun yüzüncü yılını anmak içindir. O’nun hayatı, bugün bu ülkede sahip olduğumuz canlı Bahai toplumuna yolu hazırlamada yardımcı oldu… Ve bu, topluma her zaman ahlaki bir bağlılık sergilemek amacıyla … toplum yaşamına önemli bir katkı sunan bir toplumdur,” ifadelerine yer vermiştir.

Üst sol taraftaki resimde, Birleşik Krallık Milli Ruhani Mahfilinden Shirin Fozdar-Foroudi (solda), Parlamento üyeleri Tanmanjeet Singh Dhesi ve Ruth Jones ile sohbet ediyor.

Üst sağ taraftaki resim, toplantıda konuşma yapan Diyanet İşleri Bakanını gösteriyor.

Alt sağ taraftaki resimde Birleşik Krallık Bahai toplumunu iki üyesi, Parlamento Üyesi ve Uluslararası Dini İnanç Özgürlüğü Karma Parlamenter Grubu başkanı Jim Shannon (arkada solda), Parlamento Üyesi Martin Vickers (ortada) ve Başbakanlık Dini İnanç Özgürlüğü Özel Temsilcisi Fiona Burce ile birlikte.

Alt sol taraftaki resimde, Metodist Kilisesinden Muhterem Dr. Reynaldo F. Leão-Neto, Birleşik Krallık Bahai toplumunun bir üyesiyle sohbet ediyor.

Resepsiyonda, Bahai toplumunun toplum kurma çabalarına katılan gençlerin toplumlarına hizmet etme çabalarıyla ilgili sunumlar (üst solda), aralarda müzik sunumları (üst sağda) ve Milli Ruhani Mahfil üyesi Shirin Fozdar-Foroudi’nin bir konuşması yer aldı.

 

Bu makalenin orijinaline ulaşmak için: https://news.bahai.org/story/1564/

Daha işlevsel bir kullanım deneyimi ve akıllı seçenekler sunabilmek için web sitemizde çerezlerden yararlanmaktayız. Detaylar için Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz.