İspanya’da toplumsal gelişim arayışı din ve bilimden yararlanmaktadır

Bahai toplumu, toplumsal gelişim yönünde işbirliği yapmak amacıyla toplumun çeşitli kesimlerini – hükümet, sivil toplum kuruluşları, akademi, özel sektör ve inanç temelli kuruluşlar – bir araya nasıl getirilebileceğini araştırmıştır. Bu çabanın merkezinde şöyle güçlü bir inanç olmuştur: Toplumun iyileştirilmesine yönelik olduğunda, bilim ve dini içine alan bir diyalog, hızla değişim geçiren bir dünyada yolumuzu bulmamız için gerekli olan yeni ve önemli içgörüleri ortaya çıkartabilir.

İspanya Bahai toplumunun bu çalışmaları geçtiğimiz senelerde birkaç meyve vermiştir. Bu ay, daha adil ve barışçıl toplumsal organizasyonlara geçiş üzerine İspanya’nın kanaat önderlerinin katkılarını derleyen Gobernanza y religión (Yönetim ve Din) başlıklı yeni bir yayın çıkmıştır.

İspanya Bahai toplumunun Halkla İlişkiler Ofisi tarafından düzenlenen yayın, dinin genel anlamda toplumsal organizasyona ve özellikle yönetime katkılarını ele almaktadır. Söz konusu yayın, geçtiğimiz sene Barselona’da düzenlenen bir konferansın meyvelerinden bir tanesidir.

Bahai Halkla İlişkiler Ofisi Direktörü ve yeni yayının editörü Sergio Garcia’nın sözleri şu şekilde olmuştur: “İster çevresel, toplumsal veya yapısal olsun artan sayıda meydan okumayla karşı karşıya olan bir dünyanın yüzleşmesi gereken karmaşık gerçeklikleri ele almak için yeni toplumsal organizasyon modellerine ihtiyacımız olduğuna dair burada artan bir uzlaşma söz konusudur.”

“Bunun boyutlarından bir tanesi yeni yönetim şekilleri keşfetmektir. Böyle bir sıçrama yapabilmek için insanlığın sahip olduğu tüm sistemlere bakmamız gerektiğine inanıyoruz ve din, bunların en güçlü olanlarındandır.”

“Din, bilimle birlikte medeniyeti ileriye taşımış olan iki bilgi ve uygulama sisteminden biridir. Öğrendiğimiz şey, karşı karşıya kaldığımız yeni gerçekliklerle yönümüzü bulabilmek için dinin içgörülerinden ve yapıcı katkılarından yararlanmaktır.”

Adı geçen yayın bu konuyla ilgili birçok hususu geniş kapsamlı olarak ele almakta ve dinin toplumsal organizasyona katkılarını hem kuramsal hem de pratik yönleriyle incelemektedir. Altını çizdiği konulardan bir tanesi dinin, yeni beşeri etkileşim şekillerine ve yönetim anlayışlarına ilham kaynağı olmada oynadığı tarihi roldür.

Yazarlardan bazıları kaleme aldıkları bölümlerde, dinin karar alma, çatışma önleme ve toplumsal harekette rol aldığı deneyimlerden istifa ederek daha iyi ve etkin yönetim için prensipler, yaklaşımlar ve mekanizmalar belirleme arayışında bulunmuşlardır.

Yayın, toplumlar daha da modernleştikçe dinin yok olacağına dair inancın yanlış olduğunun kanıtlandığını iddia etmektedir. Bazı toplumlarda dinin kamusal alandaki etkisi kontrol altında tutulmuş ve bireyin özel hayatına indirgenmişse de bireysel ve toplumsal seviyelerde düşünce ve davranış gelişimine derin etki etmeye devam etmiştir. Dinin insan kalpleri ve akılları üzerindeki bu etkisi hafife alınmamalıdır.

Gobernanza y religión, Yönetim Serisindeki en son çıkan yayındır ve İspanya’daki Bahai Halkla İlişkiler Ofisinin yanı sıra Barselona Üniversitesi, UNESCO’nun Dinlerarası Diyalog Birliği ve Katalonya Yönetimi Din İşleri Genel Müdürlüğünün ortak sponsorluğunda gerçekleşen bir konferansın meyvesidir.

Dr. Garcia şunları ifade etmiştir: “İspanya’daki birçok dinlerarası grup ve tabandaki kuruluşlar bu fikirleri halihazırda zaten düşünmüş durumdadır. Bu konferanslarla birlikte bu deneyimleri hükümetten, sivil toplumdan, akademiden ve özel sektörden toplumsal aktörlerle daha geniş bir tartışmaya getirmeyi arzu ettik ki yönetime dair pratik sorunları daha iyi anlayabilelim ve yeni modellerin imkânlarını keşfedebilelim.”

Daha sonra yapılacak konferanslar, siyasi iktisat ve kolektif güvenlik dâhil olmak üzere yönetimin başka yönlerini inceleyecektir.

Bu serinin ilk yayını olan La gobernanza y sus enfoques (Yönetim yaklaşımları) bu senenin başlarında yayınlanmıştı.
Bu makalenin orijinaline ulaşmak için: http://news.bahai.org/story/1134/

Daha işlevsel bir kullanım deneyimi ve akıllı seçenekler sunabilmek için web sitemizde çerezlerden yararlanmaktayız. Detaylar için Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz.