Mentawai Adalarında eğitim, halkın yükselişine vesile oluyor

Endonezya açıklarında 70 adalar grubundan oluşan Mentawai Adalarına Bahai Dini 1950’li yıllarda ulaştı. Pek çok Mentawai toplumu, Hz. Bahaullah’ın insanın esas itibarıyla asil karakteri, insanlığın birliği ve insanın aklında ve ruhunda var olan geniş potansiyelleri ortaya çıkarmada eğitimin önemi gibi öğretilerine kucak açtı.

Sonraki yıllarda eğitime erişim sağlamak bir öncelik oldu. Bütün çocuklara açık olan okullar adaların her yerindeki köylerde açıldı. 1963 yılına ulaşıldığında, Londra’da düzenlenen İlk Bahai Dünya Kongresinde Mentawai’den bir genç 40’ın üzerinde ulustan gelen 6,000’den fazla dinleyiciye hitap etti. Bahai toplumu tarafından sunulan eğitim programlarına katılmış olan bu genç Kongrede kendi ana vatanındaki gelişmelerden bahsetti.

Sonraki on yıllar Emrin, Din İşleri Bakanlığı tarafından bağımsız bir din olarak kabul edildiği 2014 yılına kadar Endonezya Bahaileri için meydan okumalarla geçti. Buna rağmen, bu yıllar boyunca Endonezya Bahai toplumu aşamalı olarak adalardaki eğitime katkıda bulundu.

Hz. Bahaullah’ın doğumunun ikiyüzüncü yıl kutlamalarında Endonezya Bahai toplumu, Mentawai adalarındaki Bahai ilhamlı bir kuruluşla birlikte, barış içinde ve müreffeh toplumlar inşa etmede ruhani eğitimin rolü konusunda bir konferans organize etti. Bu etkinlik 16 Nisan tarihinde Tuapeijat’ta düzenlendi.

Çeşitlilik İçinde Birlik Vakfı veya Endonezya dilinde Yayasan Bhinneka Tunggal İka (YBTİ) isimli bir sivil toplum örgütü, Mentawai adalarını oluşturan uzak toplumlarda yerel olarak sahiplenilen ve işletilen okulların oluşturulmasını teşvik etmekte ve öğretmenler için mesleki eğitim imkânı sağlamaktadır.

Yerel meclisin Başkan Yardımcısı Bay Nikanor Saguruk seminerin açılış konuşmasında şu ifadelere yer vermiştir: “Etrafımıza bakarsak çok sayıda ekonomik, siyasi ve toplumsal çatışma görebiliriz. Ancak bugün, müreffeh bir ulusun anahtarları olan birlik, hoşgörü ve tek vücut olmanın eğitimle nasıl başarılabildiğini bu seminerde tartışma fırsatı sağladığı için YBTİ’ye çok minnettarız.”

Endonezya Din İşleri Bakanlığı Araştırma ve Geliştirme Merkezi başkanı Dr. Muharrem Marzuki’nin de içinde bulunduğu çok sayıda hükümet görevlisi bu konferansa katılmıştır. Ayrıca YBTİ tarafından kurulmuş olan beş okuldan öğretmenler katılmış ve etkinliğin açılışında geleneksel bir Mentawai dansı sergilemişlerdir.

Mentawai Adalar Bölgesi Yönetim Kurulu Temsilcisi Bayan Seminar Siritoitet konferanstaki konuşmasında eskiden Mentawai çocukları için okulların mevcut olmadıklarını ve oradaki Bahai toplumunun başkalarıyla işbirliği içinde eğitimin durumunu geliştirmek için on yıllar süren çabalarını hatırlattı.

Papaz Panulis Saguntung da konuşmasında eskiden beri süregelen bu tarihi hatırlattı. 1960’lı yıllarda Mentawai’nin uzak bir köyünde biri Hristiyan diğeri Bahai olan iki öğretmenin çalıştığı bir okula devam ettiği çocukluk anılarını paylaştı. Öğretmenlerin birlikte çalıştıklarını ve okul binası olmadığı için dersleri köy kilisesinde verdiklerini anlattı.

YBTİ yönetim kurulu üyelerinden birisi olan Dr. Manoochehr Tahmasebian, sunumunda kuruluşun eğitim ve birlik inşa etme yaklaşımının Hz. Bahaullah’ın öğretilerinden nasıl ilham aldığını açıkladı. Bunların temelinde, barış ve toplumsal uyum oluşturmak için gerekli olan niteliklerin geliştirilmesini teşvik eden ruhani eğitimin önemi olduğunu ifade etti. Bu tür bir eğitimin amacı, dini talimatlar vermek veya öğrencileri belli bir inanca döndürmek değildir. Daha ziyade YBTİ’nin amacı, çeşitli geçmişlerden gelen gençlerin çeşitlilik içinde birliği teşvik etmeyi ve toplumlarının gelişimine katkıda bulunmayı öğrenmelerine yardımcı olmaktır.

YBTİ’nin çabaları, Mentawai Adaları Bahailerinin daha geniş, ancak henüz ilk aşamalarında olan eğitim alanına katkıda bulunma çabalarının bir parçasıdır. Oradaki Bahailer, örneğin çocukların ve gençlerin ahlaki ve ruhani eğitimleri için fırsatlar sağlamak yoluyla toplumlarına hizmet etme kapasitesi inşa etmede insanlara yardımcı olan bir eğitim sürecini genişletmeye ve güçlendirmeye devam etmektedirler.

Dr. Tahmasebian, YBTİ’nin okullarının şu anda, akademik ve ahlaki eğitimin kalitesi gibi işlevlerinin çeşitli yönlerini güçlendirmeye odaklandıklarını açıklamıştır. Ayrıca okullar için nasıl daha büyük bir toplumsal sahiplenme hissi geliştirebileceklerini de öğreniyorlar. Bu, çocuklarının gelişimi konusunu sohbet etmek için öğretmenlerin düzenli olarak ebeveynleri ziyaretleriyle gerçekleştirilmektedir. Okullar ayrıca ebeveynlerin eğitim ile ilgili kavramları çalışıp tartışacakları, sınıfta yapılan işi desteklemeye yardımcı olacakları, bir sonraki neslin zihinsel ve ruhani yeteneklerini geliştirecekleri ortamlar sağlamayı amaçlamaktadır.

Bu makalenin orijinaline ulaşmak için: http://news.bahai.org/story/1270/

Daha işlevsel bir kullanım deneyimi ve akıllı seçenekler sunabilmek için web sitemizde çerezlerden yararlanmaktayız. Detaylar için Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz.