Bahai Uluslararası Toplumu, yeni bildirgesinde cinsiyet eşitliğinin gelişim için zorunlu olduğunu ifade ediyor

Bahai Uluslararası Toplumu (BIC), cinsiyet eşitliği ile gerçek refah arasındaki hayati ilişki ve kadının ilerlemesi hakkında yeni bir bildirge yayınladı.

Bildirge, gelecek hafta Birleşmiş Milletlerde düzenlenecek olan Kadının Statüsü Komisyonu’na hazırlık sürecinde yayınlandı. Bu Komisyon, cinsiyet eşitliğinin teşvik edilmesi ve kadının güçlendirilmesi için Birleşmiş Milletler tarafından her yıl düzenlenen küresel bir forumdur. Kadının Statüsü Komisyonu, kadın haklarını ileri taşır ve eşitliğin küresel standartlarını biçimlendirir.

BIC’nin “Refaha Doğru: Gelişen bir Dünya Medeniyeti Kurmada Kadın ve Erkeğin Rolü” başlıklı bildirgesi, kadın erkek eşitliği ile toplum genelinin ilerlemesi arasında bağlantı kurmaktadır.

Bildirge, sırf ekonomik bir refaha ulaşmanın ötesinde bir vizyona davet ederek gelişim kavramını daha bütünsel bir yaklaşımla incelemektedir. BIC, kadının ilerlemesinin ekonomik güçlenmeden daha fazlasını içermesi gerektiğini öne sürmektedir. Kadınlar hayatın her alanına anlamlı bir şekilde katılabildiklerinde, daha adil, barışçıl ve eşitlikçi bir dünyaya doğru toplumsal dönüşümde çok önemli bir rol oynamaktadırlar.

BIC, on yıllar boyunca cinsiyet eşitliğinde kayda değer aşamalar kaydedildiyse de, başarılacak çok daha fazla şeyin olduğunu ifade etmektedir. Eğitime ve diğer önemli alanlara erişim büyük ölçüde artmıştır ama sistematik ve yapısal adaletsizlik, kadınların potansiyelini bastırıp saklı tutmaya devam ederek gelişimin önündeki en büyük engeli teşkil etmektedir.

Bildirgede şöyle yazmaktadır: “Bu adaletsizlikler toplumun dokusundan tamamıyla sökülüp atılmadıkça insanlık, modern yaşamın çoğunu tanımlama noktasına gelmiş olan çatışma, umutsuzluk, karmaşa ve dengesizliğe saplanıp kalmaya devam edecektir.”

Aynı zamanda bildirge, birçok engele rağmen umutla döşenmiş refaha giden yolu tanımlamaktadır.

Bahai Uluslararası Toplumu Birleşmiş Milletler New York Ofisi, 13-24 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek olan Kadının Statüsü Komisyonu boyunca bu konuları inceleyecektir. BIC’nin düzenleyeceği ve katılacağı oturumlar hakkında http://goo.gl/8ioVz3 bağlantısından bilgi edinilebilir.

BIC’nin “Refaha Doğru: Gelişen bir Dünya Medeniyeti Kurmada Kadın ve Erkeğin Rolü” başlıklı bildirgesine http://goo.gl/8ie63G bağlantısından erişilebilir.

Bu makalenin orijinaline ulaşmak için: http://news.bahai.org/story/1154/

Daha işlevsel bir kullanım deneyimi ve akıllı seçenekler sunabilmek için web sitemizde çerezlerden yararlanmaktayız. Detaylar için Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz.