Endonezya: Diskur buluşmaları ümit veren ortamlar yaratmakta

CAKARTA, Endonezya – Küresel sağlık krizinin ortasında temel ruhani prensipleri araştırıp keşfetmek için Endonezya Dış İlişkiler Bahai Ofisi tarafından organize edilen ve küçük bir çevrimiçi ortamda başlayan girişim, 200’den fazla toplumsal aktörü, hükümet görevlilerini ve çeşitli dini toplumların temsilcilerini içerecek kadar büyüdü.

Toplantıların düzenlenmesinde Ofis ile işbirliği yapan tanınmış bir İslam âlimi ve kadın hakları savunucusu olan Musdah Mulia, bu alanların özelliği ile ilgili yorumlarında, “Bunlar Endonezya’da barışı oluşturma çabalarında çok olumlu ve yapıcıdır. Farklı inançlardan ve dini geçmişlerden gelen insanları dahil etmekte ve aralarındaki farklılıkları birleştirmeye yardımcı olmaktadır. Bu buluşmalar, birbirleri ile dostluk bağları oluşturmak ve önyargıyı ve damgalamayı ortadan kaldırmak için bir toplanma alanına dönüşmüştür” sözlerine yer vermiş ve devamında, “Dini görüşlerimize insanlığa olumlu bir katkı yapacak şekilde yeniden yön vermek zorundayız. Dinin sembollerine ve sonradan yaratılan akıl ve inanç dışı eklentilere yapışıp kalmamalıyız,” ifadesini kullanmıştır.

Bahai Toplumu Dış İlişkiler Ofisinden Rina Tjuna Leena, Endonezya’nın 270 milyon insanının çeşitliliğinin ve Pancasila olarak bilinen kurucu prensiplerinin, umut veren sohbetler için verimli bir zemin oluşturduğunu söylüyor ve sözlerine şöyle devam ediyor, “Pek çok insan, ülkenin temel idealleri olan barış ve birlik prensiplerini gerçekten yansıtacak bir toplumun özlemini çekmektedir: İnancın bizi bölmek yerine birleştirmesi gerektiği; Endonezya’nın 17.000 adasıyla tek bir halk olduğumuz; toplumumuzun tarafsızlık ve herkes için toplumsal adalet için çabaladığı.”

Yakın zamanda düzenlenen bir toplantıya başkanlık eden ve bu toplantıların önemine işaret eden Din İşleri Bakanlığı Dini Uyum Merkezi Başkanı, bu görüşmelerden ortaya çıkan zengin içgörülerin politika geliştirirken dikkate alınması için Bakanlığa öneri olarak gönderilmesini istemiştir.

Endonezya Diskur Buluşmaları Ümit Veren Ortamlar Yaratmakta 02
Bahai Toplumu Dış İlişkiler Ofisinden Rina Tjuna Leena, “Bu seminerler kısa bir zaman zarfında engellerin yıkılabileceği koşulların çeşitlerini küçük bir ölçüde göstermiştir” diyor.

Toplantılarda ele alınan konular arasında, toplumsal eşitsizlik ve çoğunluk ve azınlık grupları arasındaki bölünmeler yer almıştır. Katı bölünmelerin nedenlerinin köküne inmek için konuşmak gerektiğinin altını çizen Bayan Leena, “Günümüz toplumu, insanların birbirinden farklı olduğu, rekabet içinde olduğu ve başkalarını kendi çıkarları için kullanmak için güç kullanacakları varsayımına dayalıdır,” dedikten sonra düşüncelerini şu şekilde paylaşmıştır:

“Birlik prensibi iyice anlaşılmadıkça, karşı karşıya kaldığımız sorunlara kalıcı bir çözüm hiçbir zaman olmayacaktır. Bunun için gerekli olan şey, toplumun bütün üyeleri ve bütün unsurları arasındaki ilişkilerde birliğin ve sevginin gücü bağlamında yeni bir anlayıştır. Bu tür ilişkiler bir hakimiyet kurma aracı değil, teşvik ve ilham aracı olacaktır.”

Toplantılara katılanlar, kendi çalışma alanlarında düşünmeyi teşvik etmek için bu görüşmelerdeki içgörülerden yararlanıyorlar.

Endonezya Yayın Komisyonundan Agnes Dwi Rusjiyati bir seminerde, bir medya düzenleyicisi olarak çalışmalarında çeşitlilik içinde birlik Bahai prensibinin imaları konusunda düşüncesini dile getirmiştir. “Medya, algıyı şekillendirmek için çok şey yapar. Çoğu zaman bölünmeyi körükleme aracı olarak kullanılmıştır. Ama biz, insanları birleştiren ve sosyal dokuyu güçlendiren şeyleri haber yapmak suretiyle cesaret vermek gibi daha olumlu yönde hareket eden bir medya ortamı yaratmak için adımlar atabiliriz.”

Görüşmeler hızlı teknolojik değişim yaşayan bir dünyada dinin rolü konusuna gelince, dini çalışmalar profesörü Amanah Nurish, din ve bilim arasındaki uyum konusundaki Bahai prensibine işaret ederek, “Bu prensip, modern dünyada hem dinin hem de bilimin oynadığı kritik rolü görmemize yardımcı olmaktadır. Bilimsel gelişmenin uygun bir şekilde uygulanması için onun ruhani ve ahlaki adanmışlıkla kılavuzlanması gerekir. Aynı zamanda bilimsel bir düşünme şekli geliştirmek de doğruyu yanlıştan ayırmamıza yardımcı olur ve bir çatışma kaynağı haline gelmiş olan dini cehalet ve taassuptan bizi kurtarır” şeklinde düşüncelerini dile getirmiştir.

Endonezya Diskur Buluşmaları Ümit Veren Ortamlar Yaratmakta 03
Katılımcılar zihinsel olarak canlandırıcı görüşmeler için bir araya geldikçe, pek çoğu Endonezya Bahai Toplumu Dış İlişkiler Ofisi tarafından organize edilen düzenli dua toplantıları vasıtasıyla daha da derin bir bağlantı bulmuşlardır.

Katılımcılar zihinsel olarak canlandırıcı görüşmeler için bir araya geldikçe, pek çoğu Endonezya Bahai Toplumu Dış İlişkiler Ofisi tarafından organize edilen düzenli dua toplantıları vasıtasıyla daha da derin bir bağlantı bulmuşlardır. Dua, Endonezya yaşamının önemli bir parçası olarak kabul edilir, ancak bu eylemi paylaşmak için dini toplumlar olarak bir araya gelmek çoğu için yeni bir deneyimdi.

Bahai Toplumu Dış İlişkiler Ofisinden Rina Tjuna Leena, “Bu seminerler kısa bir zaman zarfında engellerin yıkılabileceği koşulların çeşitlerini küçük bir ölçüde göstermiştir. Bu, uzun bir toplumsal dönüşüm sürecinde atılması gereken çok sayıdaki adımlardan bir tanesidir” diyor.

Bu makalenin orijinaline ulaşmak için: https://news.bahai.org/story/1471/

Daha işlevsel bir kullanım deneyimi ve akıllı seçenekler sunabilmek için web sitemizde çerezlerden yararlanmaktayız. Detaylar için Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz.