Global sağlık krizine verilen yanıt: Hindistan’daki Mahalli Mahfillerin, bireylerin ve toplumların krize karşı hep birlikte oynadığı aktif rol

YENİ DELHİ, Hindistan — Hindistan Bahai toplumu, ülke genelinde bir aktivite dalgasıyla, bu küresel sağlık krizi sırasında vatandaşlarının ihtiyaçlarını karşılamada etkin rol oynuyor.

Ruhani ve sosyal gelişime katkıda bulunan girişimlerinden edindikleri deneyimden yararlanan Hindistan Bahai toplumu, gerek sosyal, gerekse maddi veya ruhani olsun, belirli yerel ihtiyaçları belirleyerek kaynakları hızlı bir şekilde aktarma çabası içindedir.

Hindistan Milli Ruhani Mahfil üyesi Naznene Rowhani, “bu trajik durum acı verici ve zor olduğu kadar, insanlardaki en iyi meziyetleri de ortaya çıkarmaktadır ve Mahalli Ruhani Mahfillerin toplumu harekete geçirmede önemli bir rol üstlendiklerini görüyoruz” ifadesini kullanmıştır.

Birbiri ardından şehirlerde ve köylerde, ortak insanlık bilincinin pek çok insan arasında daha üst seviyelerde ortaya çıktığını görmekteyiz. Bu, başkalarına yardım etmek ve onları birbirinden ayıran geleneksel engelleri ve önyargıları aşmak konusunda onları teşvik ediyor.

Bu krizin erken aşamalarında Bahai toplumları, yerel kurum ve kuruluşlarla birlikte korona virüs (COVID-19) hastalığı konusunda farkındalık yarattılar. Nashik Bahai toplumu, insanları gerçeklerle buluşturmak ve yanlış bilgiyle mücadele etmek için yaratıcı yollar keşfederek önleyici sağlık tedbirleri konusunda halkı bilgilendirme kampanyası yürütmede yerel polis teşkilatına yardımcı oldu. Şimdi de toplumlarındaki en savunmasız insanlara, örneğin evlerinde kalmaya mahkûm olanlara güvenli şekilde ilaç ulaştırmak gibi destek yapıları oluşturmak için yetkililerle işbirliği yapıyor.

Vatandaşlarının temel ihtiyaçlarını karşılamada yardımcı olacak planlar uygulayan Bahai Mahalli Ruhani Mahfilleri ülke genelindeki çabaların çoğunun öncülüğünü yapmışlardır. Maharashtra Sağlık Bakanlığından acil kan bağışı çağrısına yanıt olarak, Maleagaon Mahalli Ruhani Mahfili çok sayıda insanı bir araya topladı.

Devlali Mahalli Ruhani Mahfili, hububat fiyatlarının önemli oranda düşürüldüğünü de içeren hükümet programlarına ailelerin erişimini sağlamaktadır. Mahalli Mahfil ayrıca market sahiplerinin sağlık tedbirlerine uyarak açık kalmalarına yardımcı olmak için yetkililerle birlikte çalışıyor. Ayrıca, okulların kapalı olduğu bu dönemde, hiçbir öğrencinin gıdasız kalmamasını garantiye almak için okul müdürlerine yardımcı oluyor.

Assam, Guiarat, Uttar Pradesh ve West Bengal gibi ülkenin çeşitli bölgelerindeki Mahalli Ruhani Mahfiller, kriz yüzünden ekonomik durumları kırılgan hale gelen vatandaşlara binlerce yiyecek paketi hazırlayıp dağıtma çabalarını koordine ediyorlar.

Köylerin birinde o yörenin Bahailerinin sahip olduğu bir inşaat şirketi kamyonlarını ve diğer kaynaklarını kullanarak uzak kalmış 50 köydeki 2.500 yoksul aileye yiyecek götürdü.

Guiarat Bahai toplumu yetkililerden izin alarak mahsur kalan onlarca göçmen işçiyi yüzlerce kilometre uzaklıktaki evlerine taşımak için traktörlerini kullandılar.

Kişisel korunma malzemelerine olan büyük ihtiyacı karşılamak için, Mahalli Ruhani Mahfiller yüz maskesi yapıp dağıtmak için terzilerle işbirliği yapıyorlar.

Huzur evleri ekipler tarafından ziyaret edilerek koruyucu maske dağıtılmakta ve korona virüs konusunda doğru bilgi paylaşımı yapılmaktadır.

Bireyler, çok sayıda kalbin Yaratıcısına ortak bir yöneliş özlemi duyduğu bir anda ruhani konuları işleyen medya içerikleri oluşturmakta ve çevrimiçi dua toplantıları düzenlemekteler.

Bayan Rowhani, “herhangi bir toplumun kaynakları doğal olarak sınırlıdır, ancak umutla, yaratıcılıkla ve cömertlik ruhuyla, daha büyük acıları hafifletmek adına bir enerji haznesinin somut harekete kanalize edilmekte olduğunu görüyoruz,” demiştir.

Bütün bunlar; yetkililerle işbirliği yapan ve binlerce insanın çabalarını koordine eden bireylerin, tüm toplumların ve Bahai kurumlarının tam katılımını gerektirmiştir. Kilit rol oynayan bu oyuncular, ortak yarar adına gerekeni yapmak için birlikte çalışıyorlar ve birbirlerini destekliyorlar.

Bu makalenin orijinaline ulaşmak için: https://news.bahai.org/story/1413/

Daha işlevsel bir kullanım deneyimi ve akıllı seçenekler sunabilmek için web sitemizde çerezlerden yararlanmaktayız. Detaylar için Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz.