Güneydoğu Asya’da dinin barışa katkısı araştırılıyor

Dinin toplumsal gelişime ve barışın gerçekleştirilmesine sunabileceği eşsiz bir katkısı vardır.

Bu, iki yıl önce kurulduğundan bu yana Bahai Uluslararası Toplumu’nun (BIC) Cakarta’daki Bölgesel Ofisinin araştırdığı fikirlerden biridir.

Cakarta’daki BIC Bölgesel Ofisinin temsilcisi Bay Chong Ming Hwee şöyle açıklamaktadır: “Din ve ruhaniyet Güneydoğu Asya halkının yüreklerinde derinlemesine kökleşmiştir. Günlük yaşamlarımızda çok belirgin bir şekilde ön plana çıkarak dini prensipler ve değerler, bilincimizin, düşüncelerimizin, kararlarımızın ve hareketlerimizin içine nüfuz etmektedir.”

Bay Chong şöyle devam etmektedir: “Modern dünyada dinin konumunu yeniden incelememiz ve tüm toplumun ilerlemesine yapabileceği katkılara dair yeni içgörülere kolektif olarak ulaşmamız gerekmektedir.”

Bu bağlamda BIC Cakarta Ofisi, ruhani öğretilerin dini, etnik ve milli ayrımları aşan bir insan kimliği inşa ederek insanlığın birliği bilincini nasıl besleyebileceği üzerine bir diyaloğa katkıda bulunmaktadır.

Bu çabanın merkezinde şöyle bir inanış vardır: İnsan doğası ve toplum hakkında eşsiz içgörü sağlayan bilgi sistemi yani din, insanlığın kapasitesinden istifade etme ve hem bireylerde hem de tüm insanlarda harekete adanmışlık ve kararlılık ilham etme gücüne sahiptir.

Bay Chong şu şekilde açıklamaktadır: “Belki de daha önce hiç olmadığı kadar dinin yapıcı gücünü anlamamız gerekiyor. Her ne kadar yüzyıllar boyunca ve bugün din suiistimal edilmişse de dinin, insanların çok eski önyargıları aşmalarını ve ahenkli ve adil toplumlar uğruna birlikte çalışabilmelerini sağlayabileceğine inanıyoruz.”

Bahai Dini’nin Güneydoğu Asya’daki tarihi Hz. Bahaullah’ın zamanına uzanmaktadır. 1800’lerin sonlarında iki Bahai, bugünkü Myanmar, Tayland, Malezya, Singapur ve Endonezya’daki kasaba ve köyleri ziyaret ederek bölgede geniş kapsamlı olarak seyahat etmiştir. Bahai öğretilerini başkalarıyla paylaşma çabalarının sonucu olarak ilk birçok Bahai toplumu oralarda oluşmuştur.

Sonraki onlarca yıl boyunca bölgenin her ülkesinde Bahai toplumları kurulmuştur. Buralarda birliği destekleyip teşvik etmeye ve insanlığın birliği ve kadın erkek eşitliği gibi Bahai İnancı’nın merkezî prensiplerinin tedricen yeni etkileşim ve ilişki modellerinde ifade bulacakları toplumlar kurmaya çalışılmıştır.

2014’te BIC Cakarta Ofisi’nin kurulması, Bahai toplumunun Güneydoğu Asya’da toplumsal ve ruhani gelişme hakkındaki düşünceye katkıda bulunma çabalarında bir kilometre taşına işaret etmiştir.
Burada tüm ana dünya dinleri mevcuttur ve barış ve birliği geliştirmede dinin rolü konusu oldukça güncel ve yaygındır.

BIC’nin çabaları, Güneydoğu Asya’nın ana bölgesel kuruluşu olan Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) dâhil olmak üzere başkalarıyla işbirliği içerisinde yürütülmektedir. Bu çabalar çeşitli konferanslara ve forumlara katılımı, çeşitli aktörler arasında diyalog için ortamların düzenlenmesini ve makale yayınlanmasını içermiştir.

Örneğin geçtiğimiz sene BIC, bölgenin iyileştirilmesine katkıda inanç temelli örgütlerin rolünü inceleyen ASEAN kuruluşunun bir projesine yardımcı olmuştu. Ayrıca Ağustos ayında bir BIC temsilcisi 2. Yıllık Malang Uluslararası Barış Konferansında açılış konuşması yapmaya davet edilmişti.

Güneydoğu Asya halkının canlılığına ilişkin yorum yaparken Bay Chong, barış üzerine yapılan diyalogdaki gelişimin “halkın daha iyi bir bölgeye dair arzularını ve özlemlerini yansıttığını” ifade etmiştir.

“Genişleyen birey ve gruplar çevresinin, toplumlarımızın iyileştirilmesi için omuz omuza çalışacağını ümit ediyoruz.”
Bu makalenin orijinaline ulaşmak için: http://news.bahai.org/story/1139/

Daha işlevsel bir kullanım deneyimi ve akıllı seçenekler sunabilmek için web sitemizde çerezlerden yararlanmaktayız. Detaylar için Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz.