Hz. Bahaullah’ın Yazıları Sergisi British Museum’da açıldı

21 ve 22 Ekim tarihlerinde doğumunun 200. yıldönümü tüm dünyada kutlanan Hz. Bahaullah’ın anısına British Museum, O’nun ender görülen orijinal el yazılarını ve O’nun yaşamıyla ilişkili arşiv niteliğindeki başka parçaları sergilemektedir.

Sergi, 100’den fazla kişinin büyük ilgisini çekip medya, sanat ve akademi camialarından temsilcileri bir araya getirerek 6 Kasım Pazartesi günü bir resepsiyonla açıldı.

Serginin ana konularından biri Sözün gücüdür ki bu, dünyanın tüm büyük inançlarının kökleri itibariyle temel olan bir kavramdır ve ilahi vahye atıfta bulunur.

Hz. Bahaullah’ın pek çok yazılarında yansıtıldığı gibi O’nun zuhuru, bireyin yaşamının etik ve ahlaki boyutlarından dünya medeniyetinin ortaya çıkışı anlamına gelen insanlığın kolektif gelişiminin bir sonraki aşamasına geçişini mümkün kılan toplumsal prensiplere ve uygulamalara kadar uzanan pek çok çeşitli konuları ele almaktadır.

Serginin giriş panosunda şöyle yazmaktadır: “Hz. Bahaullah (‘Allah’ın Bahası’), 100’den fazla ciltten oluşan metinler yazmış ve insanlık için olan barış ve adaletten oluşan bir dünya inşa etme vizyonunu ortaya koymuştur. Hz. Bahaullah şunu öğretmiştir ki tüm büyük inanç kurucularına izhar edilen ‘Söz’, insanlara toplumu dönüştürme ve büyük medeniyetler kurma ilhamı vermiştir.”

Hz. Bahaullah hayattayken yazıları nazil oldukları anda kayıt altına alınmıştı. Bazı durumlarda Hz. Bahaullah, çok geniş çaplı yazılarını oluşturan kutsal ayetleri Kendi el yazısıyla, muhteşem bir hattatlık becerisiyle yazmıştı.
Hz. Bahaullah sıkça yüksek sesle ayetler terennüm eder ve bunlar kâtipler tarafından kaleme alınırdı. Hz. Bahaullah’ın yazılarının nazil olma şeklini gözlemlemiş olan görgü tanığı kişilerin anlatımları, bu eserlerin olağanüstü doğasına ışık tutmaktadır. Kâtipler, ayetlerin muazzam yoğunluğuna yetişebilmek için O’nun sözlerini, çoğu zaman “Vahiy Yazısı” olarak atıfta bulundukları, sadece kendilerinin okuyabildikleri sıkça da okunaksız el yazısıyla hızlı bir şekilde kayıt altına alırlardı. Sergi, bu orijinal yazıların bir örneğini de içermektedir.

Sonradan bu metinler yeniden yazılırdı ve bazen de son kopyası paylaşmaya hazır hale gelmeden önce Hz. Bahaullah’ın okuyup düzeltmesine sunulurdu. Hz. Bahaullah’ın yazıları, Osmanlı ve Fars diyarlarında uzaklara ve daha da ötelere yayılıp Uzak Doğu’ya ulaşmıştır.

British Museum’ın John Addis Sanat Galerisindeki sergi, 22 Ocak 2018 tarihine kadar halka açık olacaktır. Hz. Bahaullah’ın doğumunun ikiyüzüncü yılını anmak için dünya çapında gerçekleştirilen kutlamalar dönemi esnasında, British Museum sergisi O’nun olağanüstü yaşamına ve eserlerine ve O’nun Sözünün dünya üzerindeki ölçülemez etkisine farklı bir pencere açmaktadır.

Bu makalenin orijinaline ulaşmak için: http://news.bahai.org/story/1220/

Daha işlevsel bir kullanım deneyimi ve akıllı seçenekler sunabilmek için web sitemizde çerezlerden yararlanmaktayız. Detaylar için Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz.