Irk taassubu konulu basın açıklaması Amerika’da çok önemli konuşmalar canlandırdı

ŞİKAGO, Birleşik Devletler – Amerika Bahaileri Milli Ruhani Mahfili tarafından ırk taassubu ve barışa doğru ilerleme için gerekli olan ruhani prensipler konusunda günler önce yayımlanan bir basın açıklaması, ülke genelinde ciddi yansımalar canlandırdı.
Basın açıklaması, son zamanlardaki trajedileri ve uzun tarihi, Siyah karşıtı ırkçılığı ve diğer taassup şekillerini Amerika’da ve bütün dünyada toplum bilincinin ön planına getirmek için kesiştiği bir anda ortaya çıktı.

Mesajın bir bölümünde şu ifadeler yer almaktadır: “Adil bir toplum yaratmak, insanlığın bir olduğu temel gerçeğinin kabul edilmesiyle başlar. Ancak sadece kalplerimizde buna inanmak yeterli değildir. Harekete geçme ve bütün kişisel, toplumsal ve kurumsal yaşamımıza adalet objektifinden bakma ahlaki zorunluluğunu yaratır. Toplumumuzun, şu ana kadar başarmış olduğumuzdan çok daha derin bir yeniden düzenlenmesini ima eder. Ve her ırktan ve geçmişten gelen Amerikalıların katılımını gerektirir, çünkü yeni ahlaki ve toplumsal yönelmeler ancak bu tarz kapsayıcı katılım vasıtasıyla ortaya çıkabilir.”

Basın açıklaması, geleneksel olarak Amerika’da köleliğin sona ermesini anmaya adanmış bir tarih olan 19 Haziran’da yayınlandı. İlk olarak Chicago Tribune’de yayınlandı, düzinelerce başka yayın organlarında da yer alarak çok sayıda insana ulaşmış oldu.

Ülke genelinde gençler, yurttaşları arasında daha büyük uyum ve anlayışa katkıda bulunma çabalarında bu basın açıklamasının kendilerine nasıl yardımcı olabileceğini incelemekteler. Yakın zamanda yapılan ırk birliği konulu bir milli panel katılımcıları, tartışmalarına ışık tutmak için bu açıklamada yer alan fikirlerden yararlanmışlardır.

Milli Mahfil tarafından dile getirilen mesaj, ırkçılığın temel nedenlerine yanıt vermek için gerekli olan şeylerden bahseden bir umut mesajıdır: insan ailesinin bir olduğu temel gerçeğinin kabul edilmesiyle kılavuzlanan devamlı ve ortak çaba.

Bu görüş, yirminci yüzyılın başlarında kurulduğundan bu yana, içinde Afrikalı, Avrupalı ve nihayetinde tüm kökenlerden insanların ırk taassubunu ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalarda el ele verdikleri bir mili Bahai toplumunun deneyiminden esinlenmiştir.

Ülkenin Halkla İlişkiler Bahai Ofisi’nden May Lample, bu mesajın insanların sormakta oldukları derin sorulara yanıt verdiğini söylemektedir. “Amerikalılar, toplum olarak biz kimiz diye soruyorlar. Neye inanıyoruz ve nelere tahammül edeceğiz? Köklü değişiklikler yapmak için harekete geçmeden önce acıların sürmesine daha ne kadar izin vereceğiz?”
Ofis’ten P.J. Andrews de, “içine gömülmüş olduğumuz ‘ötekileştirme’ kültüründe, çeşitlilik bir zayıflık kaynağı olarak görülebilir. Ama aslında çeşitlilik bir zenginlik kaynağıdır. Çeşitlilik içinde birlik, bizi toplum olarak ruhani yönden güçlendiren bir şeydir,” ifadelerini kullanmıştır.

Mevcut durumlar konusunda bir konuşma yapan Halkla İlişkiler Ofisi Direktörü Anthony Vance, “sadece haftalar süren kısa bir sürede, ırksal adalet taleplerinin sadece güçlü bir şekilde yenilenmekle kalmayıp, aynı zamanda da Amerikan halkı arasında çok daha geniş bir destek temelinde yapılmış olması kayda değerdir. Her yerdeki olayların akıllı telefonlarla kayda alınmasıyla, Siyahlar toplumunun nesillerdir dile getirmiş olduğu adaletsizlikler inkâr edilemez bir gerçek haline gelmiştir. Toplumun geniş kesimleri, harekete geçmemenin savunulamaz hale geldiği dereceye kadar bu gerçekliğin farkına varmıştır. Harekete geçmek için bu fırsatı yakalamada Bahailer aktiviteler üstlenme veya genişletme, öğrenme, sistematik düşünme ve belki de en önemlisi, adalet ve birliğe doğru son bir ilerleme kaydetmek için uzun süreli ısrar arayışındadır,” ifadesini kullanmıştır.

Bu makalenin orijinaline ulaşmak için: https://news.bahai.org/story/1436/

Daha işlevsel bir kullanım deneyimi ve akıllı seçenekler sunabilmek için web sitemizde çerezlerden yararlanmaktayız. Detaylar için Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz.